Psycholog mgr Wioletta Wardziak-Lubka w CMKamionki

data publikacji: 27/11/2018

Do naszego zespołu dołączyła mgr Wioletta Wardziak-LubkaPSYCHOLOG. W ramach pomocy psychologicznej prowadzi konsultacje i poradnictwo oraz sesje psychoterapeutyczne. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Ma duże doświadczenie w mediacjach, pracy interwencyjnej, psychoedukacyjnej i konsultacyjno-doradczej.

Zakres konsultacji i terapii dorosłych:

 • sytuacje kryzysowe,
 • depresja, zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • doświadczenie traumy,
 • trudności w relacjach międzyludzkich (pracowniczych, rodzinnych, partnerskich)
 • problemy w obszarze samooceny,
 • problemy zawodowe, w tym stres i wypalenie,
 • świadome zarządzanie swoją karierą,
 • wzmacnianie kompetencji rodzicielskich.

Zakres diagnostyki oraz konsultacji i terapii dzieci i młodzieży:

 • problemy związane z samokontrolą, w tym objawy nadruchliwości i impulsywności,
 • trudności emocjonalne,
 • problemy z nauką i koncentracją,
 • trudności w relacjach społecznych,
 • problemy w obszarze samooceny,
 • zachowania ryzykowne, w tym nałogowe korzystanie z komputera,
 • problemy związane z okresem dorastania,
 • diagnoza zasobów w odniesieniu do planów i aspiracji zawodowych oraz planowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.

 

Zapraszamy do umawiania terminów wizyt!