Laboratorium i Diagnostyka

Badania Laboratoryjne CDL

data aktualizacji: 11.04.2018

Godziny pracy laboratorium:

Poniedziałek – Piątek od 7:00 do 10:30

Wskazówki dla pacjentów:

Większość badań należy przeprowadzać na czczo, ostatni posiłek dnia poprzedniego do godziny 20:00. Badania wykonywane są na zlecenie lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie. Skierowania z innych przychodni oraz szpitali realizowane są odpłatnie.

Wykaz wykonywanych badań wraz z cennikiem

Badania pojedyncze

Analityka ogólna - badanie kału

Badanie ogólne kału kał 11
Badanie w kierunku pasożytów kał 14
Badanie w kierunku owsików - wymaz kał 14
Badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylorii kał 60
Krew utajona (bez diety) kał 13
Krew utajona (z dietą) kał 13
Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA) kał 25

Analityka ogólna - badanie moczu

Badanie ogólne moczu (10 parametrów) mocz 6
Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu mocz 7
Badanie ogólne moczu z oceną osadu metodą cytometrii przepływowej mocz 10
Glukoza mocz/DZM 8
Glukoza i aceton - ocena jakościowa mocz 10
Albuminuria (wczesny wskaźnik niewydolności nerek) mocz/DZM 30
Białko Bence-Jonesa - metoda termiczna mocz 10
Próba Addisa mocz 15
Białko mocz/DZM 6
Mocznik mocz/DZM 7
Kreatynina mocz/DZM 7
Wskaźnik albumina/kreatynina mocz 28
Kwas moczowy mocz/DZM 7
Elektrolity (Na i K) mocz 9
Sód (Na) mocz/DZM 7
Potas (K) mocz/DZM 7
Fosfor (P) mocz/DZM 7
Wapń całkowity (Ca) mocz/DZM 8
Magnez (Mg) mocz/DZM 8
Chlorki mocz/DZM 8
Jod (J) mocz/DZM 250
Amylaza mocz 9
Test ciążowy (Beta(β)HCG) mocz 20

Analityka ogólna - inne

Badanie płynów z jam ciała płyny 25
Badanie ogólne płynu stawowego płyn stawowy 25
Badanie ogólne PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 45

Autoimmunologia

Przeciwciała przeciwjądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne (11 antygenów) ANA-2 (IIF) - AU01 surowica 110
Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - AU02 surowica 45
Przeciwciała przeciwjąderkowe ANA-3 (immunobloting) - AU03 surowica 120
Panel AMA/ASMA - AU04 surowica 65
P/c przeciw dsDNA (IIF) - AU06 surowica 50
P/c przeciw ANCA (pANCA i cANCA) (IIF) – AU07 surowica 65
P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU08 surowica 100
P/c przeciw endomysium IgG EmA – AU09 surowica 100
Panel wątrobowy (AMA, ANA, ASMA anty LKM ) - AU10 surowica 155
P/c przeciw antygenom łożyska APA - AU11 surowica 115
P/c przeciw antygenom jajnika AOA – AU12 surowica 165
P/c przeciw komórkom Leydiga jądra - AU13 surowica 155
P/c przeciw m. serca AHA – AU14 surowica 55
P/c przeciw endomysium i gliadynie IgA - AU15 surowica 105
P/c przeciw endomysium i gliadynie IgG - AU16 surowica 105
P/c przeciw gliadynowe IgA (AGA) – AU17 surowica 95
P/c przeciw gliadynowe IgG (AGA) – AU18 surowica 95
P/c przeciw retikulinie IgA - AU19 surowica 95
P/c przeciw retikulinie IgG – AU21 surowica 95
Antykoagulant toczniowy - AU20 krew (cytrynian) 120
P/c przeciw korze nadnerczy – AU22 surowica 120
P/c przeciw plemnikom ASA – AU23 surowica 90
P/c przeciw pemghigus/pemphigoid – AU24 surowica 135
P/c przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) - AU25 surowica 100
P/c przeciw GBM i błonie pęcherzyków płucnych – AU26 surowica 130
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) – AU27 surowica 110
Panel neurologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty- Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. przeciw mielinie) – AU28 surowica 360
P/c przeciw wysypom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (ch. Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa ) - AU29 surowica 110
P/c przeciw jądrowe anty Jo-1 - AU30 surowica 115
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i k. okładzinowym żołądka – AU35 surowica 115
Przeciwciała przeciwjądrowe i antycytoplazmatyczne ANA-9 surowica 80
Przeciwciała przeciwjądrowe i antycytoplazmatyczne ANA-10 surowica 90
P/c przeciw wyspom trzustkowym surowica 120
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA surowica 65
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG surowica 65
P/c przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR) krew (cytrynian) 150
P/c przeciw kardiolipinowe IgG surowica 55
P/c przeciw kardiolipinowe IgM surowica 55
P/c przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) - metoda IIF surowica 120
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG - metoda ELISA surowica 120
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgM - metoda ELISA surowica 120
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) surowica 200
P/c przeciw protrombinie w kl. IgG - metoda ELISA surowica 90
P/c przeciw protrombinie w kl. IgM - metoda ELISA surowica 90
P/c przeciw protrombinie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) surowica 150
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG - metoda ELISA surowica 70
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgM - metoda ELISA surowica 70
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) surowica 110
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG - metoda ELISA surowica 70
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM - metoda ELISA surowica 70
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) surowica 110
P/c przeciw dekarboksyklazie kw. glutaminowego (anty GAD) surowica 125
P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) surowica 125
Sklerodermia (twardzica) surowica 175

Badania biochemiczne

AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa) surowica 8
ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) surowica 8
Glukoza osocze fluorkowe 10
Fruktoza krew (EDTA) 99
Cholesterol całkowity surowica 6
Cholesterol HDL surowica 6
Trójglicerydy (TG) surowica 6
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG) surowica 15
Cholesterol LDL - wyliczany z wzoru --- 5
Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300 surowica 18
Apolipoproteina A (Apo-A) surowica 99
Apolipoproteina B (Apo-B) surowica 99
Apolipoproteina Lp(a) surowica 99
Mocznik surowica 7
Kreatynina + GFR (wzór MDRD) surowica 7
Kreatynina - metoda enzymatyczna surowica 16
Klirens kreatyniny surowica 25
Kwas moczowy surowica 7
Azot mocznikowy (BUN) surowica 7
Bilirubina całkowita surowica 7
Bilirubina pośrednia surowica 7
Bilirubina bezpośrednia surowica 7
Elektrolity (Na i K) surowica 8
Sód (Na) surowica 7
Potas (K) surowica 7
Fosfor (fosforany nieorganiczne) surowica 7
Wapń całkowity (Ca) surowica 8
Wapń zjonizowany (Ca++) surowica 8
Magnez (Mg) surowica 8
Żelazo (Fe) surowica 8
Żelazo (Fe) - krzywa surowica 8
Chlorki surowica 10
Jod (J) surowica 250
Witamina B6 krew (EDTA) 120
Witamina E surowica 120
Witamina H (biotyna) surowica 120
Witamina K surowica 299
ALP (fosfataza alkaliczna) surowica 8
Amylaza surowica 10
Lipaza surowica 11
Elastaza trzustkowa surowica 120
Tryptaza surowica 160
GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) surowica 10
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) surowica 9
Białko całkowite surowica 6
Proteinogram surowica 26
Albumina surowica 10
Prealbumina surowica 90
Cholinoesteraza surowica 30

Badania biochemiczne - diagnostyka anemii

Ferrytyna surowica 35
Kwas foliowy surowica 35
Witamina B12 surowica 35
Transferyna surowica 25
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) surowica 7
Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) surowica 80
UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) surowica 8

Badania biochemiczne - diagnostyka chorób układu krążenia

Kinaza kreatynowa (CK) surowica 10
Kinaza kreatynowa (CK-MB) surowica 18
Troponina T surowica 45
Troponina I surowica 48
NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) surowica 70
Homocysteina surowica 65
Mioglobina surowica 75

Badania biochemiczne - diagnostyka cukrzycy

C-peptyd krew (EDTA) 45
Insulina surowica 35
Wskaźnik insulinooporności surowica 59
Hemoglobina glikowana (HbA1C) krew (EDTA) 25
Fruktozamina surowica 85

Badania biochemiczne - diagnostyka osteoporozy

PTH (parathormon) - intact krew (EDTA) 40
Fosfataza kwaśna (ACP) surowica 11
Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) surowica 40
Witamina D Total (metabolit 25-OH) surowica 55
Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2) surowica 310
Serum Cross-Laps surowica 45
N-Mid osteokalcyna surowica 45
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) surowica 165
Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) mocz - poranna porcja 80

Badania biochemiczne - diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych

ASO – ocena ilościowa surowica/PMR 12
Czynnik reumatoidalny (RF) - ocena ilościowa surowica 12
Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa surowica 12
Białko CRP-HS - test ultraczuły surowica 50
Alfa(α)1- antytrypsyna surowica 110
Alfa(α)1- antytrypsyna kał 110
Odczyn Waalera-Rosego surowica 12
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) surowica 70
Prokalcytonina surowica 120
Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) surowica 17

Badania hormonalne - diagnostyka chorób tarczycy

TSH (hormon tyreotropowy) surowica 17
FT3 (wolna trijodotyronina) surowica 17
FT4 (wolna tyroksyna) surowica 17
T3 (trijodotyronina) surowica 19
T4 (tyroksyna) surowica 19
P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie) surowica 35
P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej) surowica 35
P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH) surowica 90
Tyreoglobulina (TGB) surowica 47

Badania hormonalne - hormony płciowe

FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina) surowica 20
LH (hormon luteotropowy; lutropina) surowica 20
Makroprolaktyna (BB-PRL) surowica 145
Prolaktyna (PRL) surowica 20
Estradiol (E2) surowica 20
Progesteron (PRG) surowica 20
AMH (hormon antymulerowski) surowica 170
Inhibina B surowica 140
DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) surowica 40
DHEA (dehydroepiandrosteron) surowica 70
Testosteron surowica 30
Testosteron wolny surowica 80
Dihydroksytestosteron (DHT) surowica 99
17 OH progesteron (17-hydroksyprogesteron) surowica 65
Androstendion surowica 60
SHBG (białko wiążące hormony płciowe) surowica 40
ß-HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa) surowica 30

Badania hormonalne - inne hormony i metabolity

Kortyzol surowica 40
Kortyzol mocz/DZM 40
Kortyzol wolny mocz/DZM 95
ACTH (hormon adrenokortykotropowy) krew (EDTA) 40
17 -OHKS (17-hydroksykortykosteroidy) mocz (min. 100 ml)/DZM 85
17 -KS (17-kortykoidy) mocz (min. 100 ml) 85
HGH (hormon wzrostu) surowica 40
IGF-1 surowica 150
IGF-BP3 surowica 150
Serotonina krew (EDTA) 177
Gastryna surowica 75
Leptyna surowica 105
Kwas wanilino-migdałowy (VMA) mocz/DZM 80
Kwas 5-OH indolooctowy mocz/DZM 80
Aldosteron surowica 60
Aldosteron mocz/DZM 60
Wazopresyna (ADH) surowica 240
Kalprotektyna kał 210
Renina surowica 110
Katecholaminy (A, NA, D) mocz/DZM 250
Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna, metoksytyramina) mocz/DZM 250
Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna) krew (EDTA) 130
Haptoglobina surowica 65
Ceruloplazmina surowica 22

Badania wykonywane metodą PCR

Czynnik V "LEIDEN" krew (EDTA) -2 probówki + wymaz z policzka 250
Chlamydia trachomatis wymaz -zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 130
Chlamydia pneumoniae wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe/inne 130
Pakiet HPV - HR (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 160
HPV - 48 wymaz 135
HPV - 48 z genotypowaniem wymaz 190
Pakiet HPV - 35 (typy niskoonkogenne: 6, 11, 40,42, 44, 54, 61, 62, 71, 72, 81, 83, 84, i wysokoonkogenne: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82, 85, 89) wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 350
Pakiet HPV - 18 (6,11,42,43,44,16,18,31,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) wymaz 300
Pakiet HPV - 14 (HPV2 + HPV12: 6,11,16,18,31, 33,35,39,45,52,56,58,59,66) wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 250
Pakiet HPV - 12 (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66) wymaz 200
Pakiet HPV - 2 (6 i 11) wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 200
HPV mRNA (16, 18, 31, 33, 45) wymaz 400
Ureaplasma urealyticum wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 250
Mycoplasma pneumoniae wymaz/popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe/inne 200
Mycoplasma genitalium wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 170
Mycoplasma hominis wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 170
Herpes simplex 1 i 2 (HSV) wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/PMR/inne 250
Wirus grypy AH1N1 wymaz z nosogardzieli - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 400
Gardnerella vaginalis wymaz 280
BRCA1 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/krew (EDTA) 430
BRCA2 wymaz/krew (EDTA) 430
Mycobacterium tuberculosis plwocina/płyn z opłucnej/inne 200
Mutacja genu protrombiny wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/krew (EDTA) 245
Toksoplasmosis gondii krew (EDTA)/PMR/płyn owodniowy/wody płodowe 180
Borelia burgdorferi krew (EDTA)/PMR/płyn stawowy 200
Listeria monocytogenes krew (EDTA)/wymaz/PMR 200
MTHFR (hiperhomocysteinemia) wymaz/krew (EDTA) 300
Poliomawirusy BKV - ocena jakościowa mocz/osocze/surowica/inne 250
Poliomawirusy JCV - ocena jakościowa mocz/osocze/surowica/inne 240
Poliomawirusy - ocena jakościowa + różnicowanie mocz/osocze/surowica/inne 300
Adenowirusy - ocena ilościowa wymaz 250
HBV - ocena jakościowa surowica/osocze 170
HBV - ocena ilościowa surowica/osocze 500
HBV - lekooporność YMDD surowica/osocze 620
HBV - lekooporność na entecavir surowica/osocze 620
HBV - genotypowanie (a-h) krew (EDTA) 620
HCV - ocena jakościowa surowica/osocze 150
HCV - ocena ilościowa surowica/osocze 420
HCV - genotypowanie surowica/osocze 290
HIV - ocena jakościowa krew (EDTA) 260
HIV - ocena ilościowa osocze 350
EBV - ocena jakościowa krew (EDTA) 250
EBV - ocena ilościowa krew (EDTA)/osocze/surowica/PMR 600
Parvowirus B19 krew (EDTA) 700
CMV - ocena jakościowa krew pełna/mocz 300
CMV - ocena ilościowa krew pełna/krew (EDTA)/osocze/surowica/PMR 600
HLA - DQ2/DQ8 (celiakia) krew (EDTA) + wymaz z policzka 450
HLA B27 (marker genetyczny) krew (EDTA) - 2 probówki 170
John Cunningham Virus (JV)- ocena ilościowa PMR 280
Nietolerancja laktozy krew (EDTA)/wymaz - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 250
Badanie na ustalenie ojcostwa dla 2 osób prywatnych wymaz - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 1100

Bakteriologia

Posiew mocz/nasienie/plwocina/itp. 40
Wymaz gardło/rana/oko/nos/itp. 40
Antybiogram podstawowy - 40
Antybiogram na beztlenowce - 40
Posiew krwi krew - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 65
Posiew krwi na beztlenowce krew 70
Posiew krwi w kierunku grzybów krew 55
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego płyn mózgowo-rdzeniowy 55
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego na beztlenowce płyn mózgowo-rdzeniowy 70
Posiew płynów ustrojowych - Bactec płyny z jam ciała/płyn z otrzewnej/płyn stawowy 120
Posiew wymazu na beztlenowce gardło/rana/oko/nos/itp. 75
Clostridium difficile kał 75
Clostridium difficile – wykrywanie toksyn A i B + antygen (GDH) kał 120
Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) - powyżej 2 roku życia kał/wymaz z odbytu 35
Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) – poniżej 2 roku życia kał/wymaz z odbytu 45
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Salmonella i Shigiella (SS) kał/wymaz z odbytu 30
Oznaczenie serotypu Salmonella mocz/kał 75
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Staphylococcus aureus kał/wymaz z odbytu 25
Posiew kału lub wymaz w kierunku Yersinia kał/wymaz z odbytu 45
Posiew kału w kierunku Campylobacter kał 80
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych kał/gardło/mocz/rana/plwocina/ nasienie/nos/pochwa/płyny z jam ciała/PMR/krew 35
Mykogram - oznaczenie lekowrażliwości grzybów kał/gardło/mocz/rana/plwocina/ nasienie/nos/pochwa 40
Posiew w kierunku dermatofitów zeskrobiny/włosy/paznokcie 45
Chlamydia trachomatis (antygen) - wymaz wymaz z cewki/kanału szyjki/ejakulat 55
Badanie kału na nosicielstwo (3x) kał 130
Badanie w kierunku wykrywania antygenu rota i adenowirusów kał 50
Norowirusy w kale kał 80
Stopień czystości pochwy (z oceną preparatu w kierunku grzybów drożdżopodobnych) wymaz z pochwy 22
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - wymaz wymaz z pochwy 50
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - preparat wymaz z pochwy 30
Posiew z pochwy w kierunku GBS wymaz z pochwy 25
Posiew z odbytu w kierunku GBS wymaz z odbytu 25
Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS wymaz z pochwy/odbytu 40
Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS i MRSA wymaz z pochwy/odbytu 40
QuantiFeron - TB zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 260
Posiew na podłożu Loewensteina + bakterioskopie (w kierunku gruźlicy) plwocina 70
Lekowrażliwości prątka (SM, INH, EMB, RM) - 4 leki plwocina 120
Lekowrażliwości prątka (ETA, CS, OFL, CAP) - 4 leki plwocina 120
Lekowrażliwości prątka (Amikacyna, Biseptol, Davercin, Clofasimina) - 4 leki plwocina 120
MGIT – preparat + posiew plwocina 180
MGIT – preparat + posiew + identyfikacja plwocina 220
Duosporal - za wykonanie duosporal 20
Sporal S - za wykonanie sporal S 20
Sporal A - za wykonanie sporal A 20
ATTEST attest 20
Antygen galaktomannanowy (aspergiloza) surowica 100
P/c przeciw-galaktomannanowe (anty-Aspergillus) surowica 80
Antygen mannanowy (kandydoza) surowica 95
P/c przeciw-mannanowe (anty-Candida) surowica 320
Grypa A&B - test immunochromatogr. (test przesiewowy) wymaz 60
Świerzbowiec zeskrobina ze skóry 45
Cryptococcus neoformans - antygen krążący (kryptokokoza) surowica 65

Diagnostyka alergii

Test nietolerancji pokarmowej (181 antygenów) surowica 700
IgE całkowite (immunoglobulina E) surowica 30
Diaminooksydaza - aktywność surowica 170
Badanie w kierunku eozynofilii wymaz z nosa 20
Panele alergologiczne: pokarmowy, wziewny, pediatryczny, atopowy, surowica 99

Diagnostyka chorób nowotworowych

PSA całkowite surowica 22
PSA wolne surowica 40
AFP (alfa(α)-fetoproteina) surowica 29
CEA (antygen karcinoembrionalny) surowica 22
CA 125 (marker nowotworu jajnika) surowica 29
CA 15-3 (marker nowotworu piersi) surowica 29
CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki) surowica 29
CA 72-4 (marker nowotworu żołądka) surowica 85
HE4 (marker nowotworu jajnika) surowica 80
Test ROMA (HE4+CA125+algorytm oceny ryzyka nowotworu jajnika) surowica 150
Chromogranina A (CgA-guz chromochłonny, neuroblastoma i guzy neuroendokrynne) surowica / krew (EDTA) 140
CYFRA 21-1 (nowotwory płuc niedrobnokomórkowe) surowica 150
S-100 (czerniak, nowotwory mózgu) surowica 150
Kalcytonina (nowotwory tarczycy) surowica 75
NVP-22 (marker pęcherza moczowego) mocz 140
Beta(β)-2 mikroglobulina - monitorowanie leczenia chłoniaków surowica/mocz 70
Antygen SCC (nowotwory szyjki macicy) surowica 135
NSE (nowotwory płuc drobnokomórkowe) surowica 100
Fosfataza kwaśna sterczowa (ACP-S) surowica 15
TPS (swoisty polipeptydowy antygen tkankowy, wskaźnik proliferacji komórkowej) surowica 140

Diagnostyka infekcji

HBsAg (antygen HBs) surowica 15
HBsAg - potwierdzenie - test neutralizacji surowica 33
HBsAb (P/c przeciw HBs) surowica 25
HbeAg (antygen Hbe) surowica 60
HbeAb (P/c przeciw Hbe) surowica 35
P/c przeciw HBc IgM surowica 40
P/c przeciw HBc total surowica 45
P/c przeciw HAV IgM surowica 60
P/c przeciw HAV total surowica 60
P/c przeciw HDV surowica 85
HIV 1/2 - przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab) surowica 30
HIV - potwierdzenie metodą Western blot surowica 300
P/c przeciw HCV surowica 40
HCV - potwierdzenie metodą Immunobloting surowica 210
Helicobacter pylori IgA – ocena miana surowica 35
Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa surowica 25
Helicobacter pylori IgM – ocena miana surowica 35
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgA - ocena jakościowa surowica 25
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa surowica 25
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - awidność surowica 70
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - metoda Western blot surowica 150
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM - ocena jakościowa surowica 25
Rubella (różyczka) IgG - ocena ilościowa surowica 25
Rubella (różyczka) IgM - ocena jakościowa surowica 30
Bordetella pertussis (krztusiec) IgA - ocena ilościowa surowica 30
Bordetella pertussis (krztusiec) IgG - ocena ilościowa surowica 30
Bordetella pertussis (krztusiec) IgM - ocena ilościowa surowica 30
Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena jakościowa surowica 30
Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 40
Mycoplasma pneumoniae IgG - ocena ilościowa surowica 30
Mycoplasma pneumoniae IgM - ocena ilościowa surowica 30
Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena jakościowa surowica 30
Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 40
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - ocena ilościowa surowica 39
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG w PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 75
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - metoda Western blot surowica 190
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - ocena ilościowa surowica 35
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM w PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 80
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - metoda Western blot surowica 190
Chlamydia pneumoniae IgA - ocena jakościowa surowica 40
Chlamydia pneumoniae IgA - ocena miana surowica 49
Chlamydia pneumoniae IgG - ocena ilościowa surowica 55
Chlamydia pneumoniae IgM - ocena ilościowa surowica 55
Chlamydia trachomatis IgA - ocena jakościowa surowica 40
Chlamydia trachomatis IgA - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 45
Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa surowica 40
Chlamydia trachomatis IgM - ocena ilościowa surowica 40
Chlamydia psittaci IgG - ocena miana surowica 260
Chlamydia psittaci IgM - ocena miana surowica 280
Świnka IgG - ocena jakościowa surowica 35
Świnka IgG - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 45
Świnka IgM - ocena jakościowa surowica 35
Świnka IgM - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 45
Haemophilus influenzae ty B IgG - ocena jakościowa surowica 90
CMV (cytomegalia) IgA - ocena jakościowa surowica 45
CMV (cytomegalia) IgA - ocena miana surowica 55
CMV (cytomegalia) IgG - ocena jakościowa surowica 35
CMV (cytomegalia) IgG - ocena ilościowa surowica 55
CMV (cytomegalia) - awidność przeciwciał IgG surowica 130
CMV (cytomegalia) IgM - ocena jakościowa surowica 35
CMV (cytomegalia) IgM - ocena ilościowa surowica 55
Pneumocistis jiroveci (antygen) surowica 150
Pneumocistis carinii (IgG + IgM) surowica 150
P/c przeciw Morbili (odra) IgG - ocena jakościowa surowica 55
P/c przeciw Morbili (odra) IgM - ocena jakościowa surowica 55
P/c przeciw Giardia lamblia IgG + IgM surowica 130
P/c przeciw enterowirusowi IgG - ocena jakościowa surowica 55
P/c przeciw enterowirusowi IgM - ocena jakościowa surowica 100
P/c przeciw enterowirusowi (IgA, IgG, IgM) - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy tel.
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena jakościowa surowica 40
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena miana surowica 45
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - ocena jakościowa surowica 35
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 50
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 70
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena jakościowa surowica 40
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena miana surowica 45
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena jakościowa surowica 35
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena miana surowica 45
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena jakościowa surowica 40
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena miana surowica 45
Herpes simplex (HSV) IgG - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 50
Herpes simplex (HSV) IgM - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 50
Wirusy oddechowe (RSV) IgA - ocena jakościowa surowica 50
Wirusy oddechowe (RSV) IgG - ocena jakościowa surowica 50
Wirusy oddechowe (RSV) IgM - ocena jakościowa surowica 60
Wirusy oddechowe (RSV) - antygen popłuczyny oskrzelowe/wymaz z nosogardzieli - materiał musi być dostarczony w ciągu 24h 50
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG - ocena jakościowa surowica 45
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM - ocena jakościowa surowica 45
P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgG surowica 70
P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgM surowica 70
P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgG surowica 45
P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgM surowica 45
KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgG surowica 70
KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgM surowica 70
Badanie kleszcza w kierunku Borelia burgdorferi - PCR kleszcz -transport w temperaturze 4oC 220
Badanie w kierunku Nużeńca rzęsa 30
EBV (mononukleoza) - monotest - ocena jakościowa surowica 30
EBV (mononukleoza) IgG - ocena jakościowa surowica 35
EBV (mononukleoza) IgG - ocena miana surowica 45
EBV (mononukleoza) IgM - ocena jakościowa surowica 35
EBV (mononukleoza) IgM - ocena miana surowica 35
Listeria monocytogenes IgG - ocena jakościowa surowica 45
Listeria monocytogenes IgG - ocena miana surowica 50
Listeria monocytogenes IgM - ocena jakościowa surowica 45
Listeria monocytogenes IgM - ocena miana surowica 50
Yersinia enterocolitica IgA - ocena jakościowa surowica 50
Yersinia enterocolitica IgA - ocena miana surowica 65
Yersinia enterocolitica IgG - ocena jakościowa surowica 55
Yersinia enterocolitica IgG - ocena miana surowica 65
Yersinia enterocolitica IgM - ocena jakościowa surowica 55
Yersinia enterocolitica IgM - ocena miana surowica 65
Yersinia enterocolitica IgA - test różnicujący zakażenie enterocolitica/pseudotuberculisia surowica 170
Yersinia enterocolitica IgG - test różnicujący zakażenie enterocolitica/pseudotuberculisia surowica 170
Yersinia enterocolitica IgM - test różnicujący zakażenie enterocolitica/pseudotuberculisia surowica 170
Buniaviridae IgG/IgM (hantawirusy) surowica 200
Legionella pneumophila (legioneloza) IgA surowica 50
Legionella pneumophila (legioneloza) IgG surowica 50
Legionella pneumophila (legioneloza) IgM surowica 60
Babesia microti IgG krew (EDTA) PCR perłowy korek 180
Coxackie wirus IgG surowica 65
Coxackie wirus IgM surowica 65
Brucelloza - test przesiewowy surowica 40
Brucelloza IgG - ocena jakościowa surowica 50
Brucelloza IgM - ocena jakościowa surowica 50
Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) surowica 120
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG - ocena ilościowa surowica 45
Toxocara canis (toksokaroza) IgG - ocena ilościowa surowica 35
Toxocara canis (toksokaroza) - awidność surowica 300
Echinococcoza (bąblowica) IgG surowica 120
Echinococcoza (bąblowica) - potwierdzenie metodą Western blot surowica 300
P/c przeciw Trichinella (włośnica) IgG surowica 125
Test przesiewowy w kierunku kiły surowica 10
FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena miana surowica 45
FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa surowica 30
FTA-ABS IgM - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa surowica 30
TPHA - test potwierdzenia kiły surowica 35
Subpopulacja limfocytów T CD4 krew pełna (heparyna litowa) 75
Subpopulacja limfocytów T CD4/CD8 krew pełna (heparyna litowa) 100
Ocena odsetka komórek NK CD3/CD57 krew pełna (heparyna litowa) + kopia morfologii 150
HTLV I/II IgG (wirus ludzkiej białaczki komórek limfotropowych T) surowica 90
Bartonella henselae + Bartonella quintana IgG, IgM surowica 230
Choroba kociego pazura (Bartonella haensale) IgG + IgM surowica 230

Hematologia i koaguologia

Morfologia CBC krew (EDTA) 8
Morfologia z rozmazem automatycznym krew (EDTA) 9
Morfologia z rozmazem mikroskopowym krew (EDTA) 9
Rozmaz krwi (manualnie) krew (EDTA) 5
Płytki krwi na cytrynian (PLT) krew (cytrynian) 8
Płytki krwi na EDTA (PLT) krew (EDTA) 8
Płytki krwi z jonami Mg krew (EDTA) 12
Retikulocyty krew (EDTA) 8
Odczyn Biernackiego (OB) krew (EDTA) 5
Czas protrombinowy (PT; INR) krew (cytrynian) 8
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) krew (cytrynian) 8
Czas trombinowy (TT) krew (cytrynian) 12
Fibrynogen krew (cytrynian) 10
Antytrombina III krew (cytrynian) 35
D-dimery krew (cytrynian) 35
Czynnik krzepnięcia V - aktywność krew (cytrynian) 145
Czynnik krzepnięcia VII - aktywność krew (cytrynian) 130
Czynnik krzepnięcia VIII - aktywność krew (cytrynian) 145
Czynnik krzepnięcia IX - aktywność krew (cytrynian) 105
Czynnik krzepnięcia XIII - aktywność krew (cytrynian) 120
Białko C krew (cytrynian) 85
Białko S krew (cytrynian) 85
Komórki LE - mikroskop krew (heparyna litowa) 20
Oporność osmotyczna erytrocytów krew (heparyna litowa) 35
Mielogram szpik (rozmaz wysuszony, niebarwiony) 160

Histopatologia

Badanie histopatologiczne - 1 bloczek tkanka 45
Badanie histopatologiczne szyjki macicy (stożek) tkanka 350
Biopsja cienkoigłowa (BAC, BACC) - max. 2 szkiełka rozmaz 60
Biopsja gruboigłowa - 1 bloczek rozmaz 60
Biopsja rdzeniowa prostaty rozmaz 120
Badanie cytologiczne wg systemu Bethesda rozmaz 25
Badanie histopatologiczne piersi z ER, PR, HER2, tkanka 260
Badanie histopatologiczne z cytokeratyną i Ki60 tkanka 190
Badanie histopatologiczne żołądka z cytokeratyną i HER2 tkanka 190
Badanie histopatologiczne metodą In Situ HER2 tkanka 140
Receptor ER tkanka 90
Receptor PR tkanka 95
Badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu - onkologiczne tkanka 95
Badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu - nieonkologiczne tkanka 95
Badanie immunohistochemiczne - 1 odczyn tkanka 90
Badanie śródoperacyjne (INTRA) tkanka 190
Cytologia jednowarstwowa (LBC) rozmaz - pojemnik dostępny na zamówienie w laboratorium 100
Cytologia nieginekologiczna mocz/plwocina/płyny z jam ciała 25
Wymaz czystościowy gardło/rana/oko/nos 15
Wymaz czystościowy na płytce gardło/rana/oko/nos 20
Materiał w kierunku NEO mocz/płyn z jam ciała 30
Helicobacter pylori z wycinka tkanka 65
Konsultacja specjalistyczna   240

 * cena może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania badań dodatkowych (histochemia, immunohistochemia, pobranie dodatkowych wycinków w przypadku znalezienia przypadkowego nowotworu złośliwgo)

Immunoglobuliny, składniki dopełniacza

Prążki oligoklonalne w PMR PMR + surowica 170
IgA (immunoglobulina A) surowica 25
IgG (immunoglobulina G) surowica 25
IgG4 (immunoglobulina G, podklasa IgG4) surowica 120
IgM (immunoglobulina M) surowica 25
C1q - C1 dopełniacza surowica 110
C1 inhibitor - stężenie surowica 80
Składowa dopełniacza C3 surowica 55
Składowa dopełniacza C4 surowica 55
Immunofiksacja białka (białko monoklonalne) krew (cytrynian) 99
Immunofiksacja białka (białko monoklonalne) surowica/ mocz 165
Łańcuchy lekkie kappa surowica/ mocz 99
Łańcuchy lekkie lambda surowica/ mocz 99
Ocena metabolizmu tlenowego leukocytów (Bursttest) - ocena wybuchu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych krew pełna (heparyna litowa) 250

Patologia ciąży

PAPP-A (osoczowe białko ciążowe) surowica 65
PLGF (ludzki łożyskowy czynnik wzrostu) surowica 150
ß-HCG (wolna jednostka) surowica 70
Estriol wolny surowica 35
AFP (alfa(α)-fetoproteina) - Delphia Xpress surowica 30
Test podwójny (PAPP-A; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w pierwszym trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) surowica 265
Test potrójny (AFP; wolny estriol; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w drugim trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) surowica 280

Serologia grup krwi

Grupa krwi (AB0, RH, PTA) krew pełna (EDTA) 30
PTA - pośredni test antyglobulinowy, p/c odpornościowe krew pełna (EDTA) 25
BTA - bezpośredni test antyglobulinowy krew pełna (EDTA) 19
Próba zgodności serologicznej - krzyżówka krew pełna (EDTA) 75
Wpis grupy krwi do krewkarty - 45
Dwukrotne oznaczenie krwi + wpis do krewkarty krew pełna (EDTA) 99

* w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych dalsza diagnostyka serologiczna przebiega w Stacji Krwiodawstwa zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. 

Toksykologia - leki, narkotyki, metale, metabolity

Karbamazepina surowica 40
Fenytoina surowica 40
Kwas walproinowy surowica 40
Morfina mocz 40
Kokaina mocz 40
Marihuana mocz 40
Amfetamina mocz 40
Benzodiazepiny mocz 40
Barbiturany mocz 40
Digoksyna surowica 40
Oznaczenie małego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz) mocz 55
Oznaczenie dużego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz, metamfetamina, benzodiazepina) mocz 65
Etanol surowica 30
Metanol surowica 35
Lit (Li) surowica 20
Selen (Se) surowica 155
Amoniak krew (EDTA) 35
Miedź (Cu) surowica 35
Miedź (Cu) mocz/DZM 55
Fenol mocz 80
Chrom (Cr) surowica 105
Chrom (Cr) mocz 105
Rtęć (Hg) mocz 150
Mangan (Mn) krew (EDTA) 90
Mangan (Mn) mocz 90
Ołów (Pb) krew pełna (heparyna litowa) 90
Ołów (Pb) mocz/DZM 90
Cynk (Zn) surowica 90
Cynk (Zn) mocz/DZM 90
Kadm (Cd) surowica 130
Kadm (Cd) mocz 230
Mleczany osocze fluorkowe 40
Kwasy żółciowe surowica 60
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) mocz/DZM 60
Porfiryny mocz 50
Koproporfiryny mocz/DZM 65
Cynkoprotoporfiryny krew (EDTA) 65
Kwas hipurowy mocz 120
Badanie kamieni moczowych - analiza składu kamień 45
Fencyklidyna (PCP) mocz 70
Klozapina surowica 90
Kwas trójchlorooctowy mocz 150
Tacrolimus krew (EDTA) - strzykawka gazometryczna 145
Erytropoetyna surowica 90
Methemoglobina (MtHb) krew (EDTA) - strzykawka gazometryczna 90
Karboksyhemoglobina krew pełna (heparyna litowa) 80
Amiodaron surowica 120
Paracetamol (acetaminophen) surowica 120

Pakiety badań

Pakiet 60+

Badania z tego pakietu pomagają w ocenie wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, doprowadzającego w konsekwencji do powstawania zakrzepów i zatorów. Badanie pomocne w diagnostyce zakrzepicy żył kończyn dolnych, zatoru płucnego, udaru niedokrwiennego mózgu i zawału mięśnia sercowego.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB., .Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, TSH, Kreatynina, Elektrolity (Na i K), Wapń całkowity (Ca), Albumina, Magnez (Mg), Białko całkowite
109 zł

Pakiet Badań Alergologicznych

Badania wykonywane w tym Pakiecie pozwalają na potwierdzenie lub wykluczenie występującej alergii i ustalenia potencjalnego źródła czynników wywołujących alergię.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Panele alergologiczne: pokarmowy, wziewny, pediatryczny, atopowy, IgE całkowite (immunoglobulina E), Badanie w kierunku eozynofilii
349 zł

Pakiet Badań Anemii

Badania zawarte w pakiecie pomogą w ocenie funkcji organizmu. Anemia może być spowodowana czynnikami zarówno genetycznymi, środowiskowymi, jak i żywieniowymi. Cechą wspólną jest obniżona ilość czerwonych krwinek i hemoglobiny.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Ferrytyna, Żelazo (Fe), Kwas foliowy, OB, Transferyna, Witamina B12
119 zł

Pakiet Badań Diabetologicznych

Badania z tego pakietu pomagają w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu cukrzycy. Pomagają w ocenie ryzyka powikłań związanych z tą chorobą, takich jak miażdżyca czy choroby nerek.

W skład pakietu wchodzą:
Glukoza, Hemoglobina glikowana (HbA1C), Lipidogram, Mocz badanie ogólne, Mikroalbumina
69 zł

Pakiet Badań Funkcji Nerek

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcjonowania nerek. Nieprawidłowe wyniki badań mogą być sygnałem zaburzeń w pracy tego narządu.

W skład pakietu wchodzą:
Mocz badanie ogólne, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Elektrolity
29 zł

Pakiet Badań Funkcji Serca

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcjonowania układu krążenia. Poszczególne badania są pomocne w profilaktyce chorób układu krążenia.

W skład pakietu wchodzą:
Fibrynogen, D-dimery, Elektrolity, Lipidogram, CRP, NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B), Homocysteina
179 zł

Pakiet Badań Tarczycowych

Dzięki tym badaniom możemy zaobserwować pierwsze symptomy rozwoju niedoczynności lub nadczynności tarczycy. Dają też możliwość monitorowania przebiegu leczenia tych schorzeń. Choroby tarczycy są bardzo powszechne i szczególnie często dotykają kobiet. Wykryte wcześnie umożliwiają rozpoczęcie odpowiedniego procesu leczenia, a także ograniczenie groźnych powikłań zdrowia pacjentów.

W skład pakietu wchodzą:
TSH, T4 (tyroksyna), FT4 (wolna tyroksyna), T3 (trijodotyronina), FT3 (wolna trijodotyronina), Cholesterol całkowity
79 zł

Pakiet Diagnostyka Celiakii

Pakiet diagnostyki celiakii pozwala wykluczyć lub potwierdzić chorobę zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego, związanego z nietolerancją glutenu zawartego w zbożach.

W skład pakietu wchodzą:
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU08, IgA (immunoglobulina A)
149

Pakiet Diagnostyka Przewodu Pokarmowego

Badania w tym pakiecie wykonywane są w ostrych i przewlekłych bólach w okolicy jamy brzusznej, nudnościach, wymiotach i biegunkach.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Próby wątrobowe, Mocznik, Amylaza, Lipaza, Proteinogram, Badanie ogólne kału, Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA), Krew utajona (bez diety), CRP, CEA (antygen karcinoembrionalny), AFP (alfa(α)-fetoproteina), CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki), Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa
209 zł

Pakiet Dla Biegacza

Pakiet dla biegacza zawiera badania oceniające wpływ wysiłku fizycznynego na organizm oraz określające stan i prawidłowość funkcjonowania serca i układu krążenia. Zalecamy przeprowadzanie regularnych badań, by biegać przede wszystkim bezpiecznie i unikać kontuzji.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia z rozmazem automatycznym, Badanie ogólne moczu (10 parametrów), Żelazo (Fe), Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG), Glukoza, Sód (Na), Potas (K), Magnez (Mg), AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa), ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa), Kinaza kreatynowa (CK), NT-pro-BNP
129

Pakiet Dla Kobiet Dojrzałych

Badania wykonywane w pakiecie dla kobiet dojrzałych pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia i funkcjonowania różnych narządów organizmu. Są wskaźnikiem zaburzeń hormonalnych czy chorób nowotworowych. Nieprawidłowe wyniki mogą też świadczyć o chorobach, takich jak np. cukrzyca, anemia, miażdżyca, zaburzeniach układu krążenia, infekcji, nowotworze jajnika i piersi.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, Kreatynina, Elektrolity (Na i K), Ferrytyna, Fosfor, Magnez (Mg), CRP, TSH, FSH, Prolaktyna (PRL), Osteokalcyna, CA 125, CA 15-3
249 zł

Pakiet Dla Sportowca

Komfortowy zestaw specjalistycznych badań laboratoryjnych skomponowany z myślą o osobach uprawiających sport.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia z rozmazem automatycznym, Badanie ogólne moczu (10 parametrów), Odczyn Biernackiego (OB), Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa, Glukoza, Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG), Kreatynina, Kwas moczowy, Elektrolity (Na i K), AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa), ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa), GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza), Magnez (Mg), Wapń całkowity (Ca), Cynk (Zn), Potas (K), Żelazo (Fe), Ferrytyna, Transferyna, Albumina, Mocznik
249 zł

Pakiet Hormonalny Rozszerzony

Pakiet hormonalny kierowany jest do osób odczuwających dolegliwości, których źródłem mogą być zmiany endokrynologiczne. Badania zawarte w tym Pakiecie są pomocne w określeniu równowagi hormonalnej oraz zdiagnozowaniu zaburzeń endokrynologicznych.

W skład pakietu wchodzą:
Estradiol (E2), FSH, LH (hormon luteotropowy; lutropina), Progesteron, Prolaktyna (PRL), DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu), Testosteron
139 zł

Pakiet Kobiet Planujących Ciążę

Poszczególne badania odzwierciedlają stan takich narządów jak nerki czy wątroba, zaś dzięki badaniom hormonalnym można kontrolować przebieg ciąży. Badania w kierunku anemii, cukrzycy czy infekcji dróg moczowo-płciowych są istotne dla oceny prawidłowego rozwoju ciąży. Wykluczenie zakażeń toksoplazmą, wirusami różyczki, HIV czy HCV jest niezwykle ważne dla zdrowia matki i dziecka.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Kwas foliowy, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Kreatynina, Białko całkowite, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG I IgM, Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa, Albumina, Różyczka IgG, Anty HCV, HIV, Progesteron, Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa
299 zł

Pakiet Małego Dziecka

Zdrowie dziecka jest powodem troski każdego rodzica, który chciałby, aby jego dziecko rozwijało się zdrowo i prawidłowo. Badania w Pakiecie Małego Dziecka pozwalają ocenić ogólny stan zdrowia dziecka. Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np. alergii, cukrzycy czy anemii.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, CRP, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Żelazo (Fe), Elektrolity (Na i K), Bilirubina całkowita, IgE całkowite (immunoglobulina E), ASO – ocena ilościowa, Badanie w kierunku pasożytów
89 zł

Pakiet Metaboliczny

Pakiet metaboliczny pomoże ocenić funkcjonowanie trzustki, wątroby, nerek oraz układu kostnego. Badania z tego pakietu pomogą w ocenie większości procesów metabolicznych, których zaburzenia mogą prowadzić do otyłości, nadciśnienia, cukrzycy i chorób układu krążenia.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, Kreatynina, Elektrolity (Na i K), Wapń całkowity (Ca), Albumina, Magnez (Mg), Białko całkowite, Bilirubina całkowita, Żelazo (Fe)
99 zł

Pakiet Mężczyzna 40+

Pakiet skierowany do mężczyzn po 40 roku życia, którzy chcą monitorować swój stan zdrowia. W skład pakietu oprócz podstawowych badań pomocnych w ocenie funkcjonowania organizmu, wchodzą także badania istotne dla mężczyzn dojrzałych, u których zwiększa się ryzyko chorób układu krążenia, zaburzeń hormonalnych okresu andropauzy oraz chorób nowotworowych.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, TSH, PSA całkowite, Testosteron, Magnez (Mg)
119 zł

Pakiet Nadkrzepliwości Krwi

Badania z tego pakietu pomagają w ocenie wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, doprowadzającego w konsekwencji do powstawania zakrzepów i zatorów. Badanie pomocne w diagnostyce zakrzepicy żył kończyn dolnych, zatoru płucnego, udaru niedokrwiennego mózgu i zawału mięśnia sercowego.

W skład pakietu wchodzą:
Antytrombina III, Białko C, Białko S, Czynnik V "LEIDEN" i Mutacja genu 20210 G-A protrombiny, P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I i Antykardiolipinowe w kl. IgG i IgM oraz Antykoagulant Toczniowy
899 zł

Pakiet Płodności Dla Kobiet

Pakiet płodności dla kobiet to podstawa diagnozy dotyczącej płodności kobiety starającej się bezskutecznie o ciążę przez okres 12 m-cy. Wyniki badań są niezbędnym elementem pozwalającym określić przyczynę niepłodności.

W skład pakietu wchodzą:
FSH, LH (hormon luteotropowy; lutropina), Prolaktyna (PRL), Estradiol (E2), Progesteron, Testosteron, DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu), TSH (hormon tyreotropowy), AMH (hormon antymulerowski)
279

Pakiet Przed Zabiegiem

Pakiet zawiera zestaw badań, które powinno się wykonać przed zabiegiem chirurgicznym. Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie ogólnego stanu organizmu oraz odzwierciedlają ewentualne zaburzenia układu krzepnięcia, układu krążenia, pracy serca i nerek oraz mogą być wykorzystane do rozpoznawania zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Kreatynina, APTT, PT, HBsAg (antygen Hbs), Anty HCV, Grupa krwi (AB0, RH, PTA)
119 zł

Pakiet Reumatologiczny

Choroby reumatyczne charakteryzują się przewlekłymi zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej. Charakteryzują się zmianami chorobowymi w stawach i kościach, dającymi objawy bólowe a w skrajnych przypadkach ograniczenie ruchomości stawów aż do ich całkowitego unieruchomienia.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, CRP, Kwas moczowy, ASO – ocena ilościowa, Czynnik reumatoidalny (RF) - ocena ilościowa, P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP), Odczyn Waalera-Rosego, Borelia burgdorferi (borelioza) IgG, IgM, Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - AU02
199 zł

Pakiet Rozszerzony

Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest świadome kontrolowanie stanu swojego zdrowia poprzez regularne wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych. Dzięki tym badaniom można także wykrywać różne schorzenia we wczesnych stadiach choroby, nawet przed wystąpieniem jej objawów.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, Kreatynina, Żelazo (Fe), TSH
89 zł

Pakiet Wątrobowy

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcji wątroby. Są również pomocne w rozpoznaniu schorzeń o różnym podłożu w tym zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, CEA (antygen karcinoembrionalny), AFP (alfa(α)-fetoproteina), Czas protrombinowy (PT; INR), Bilirubina całkowita, Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - Au02, Cholinoesteraza, Proteinogram, Próby wątrobowe, HBsAg (antygen Hbs), Anty HCV
199 zł

Pakiet Wczesnej Ciąży

Poszczególne badania odzwierciedlają stan takich narządów jak nerki czy wątroba, zaś dzięki badaniom hormonalnym można kontrolować rozwój ciąży. Badania w kierunku anemii, cukrzycy czy infekcji dróg moczowo-płciowych są istotne dla oceny prawidłowego rozwoju ciąży. Wykluczenie zakażeń toksoplazmą, wirusami różyczki, HIV czy HBV i HCV jest niezwykle ważne dla zdrowia matki i dziecka.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Mocz badanie ogólne, Żelazo (Fe), Glukoza, Test podwójny (PAPP-A; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w pierwszym trymestrze ciąży, Kwas foliowy, Progesteron, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG I IgM, Różyczka IgG, Anty HCV, HBsAg (antygen Hbs), HIV, Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG i IgM - ocena ilościowa, CMV (cytomegalia) IgG i CMV (cytomegalia) IgM, Grupa krwi (AB0, RH, PTA)
499 zł