Laboratorium i Diagnostyka

Badania Laboratoryjne CDL

data aktualizacji: 06.03.2023

Godziny pracy laboratorium:

Poniedziałek – Piątek od 7:00 do 10:00

Wskazówki dla pacjentów:

Większość badań należy przeprowadzać na czczo, ostatni posiłek dnia poprzedniego do godziny 20:00. Badania wykonywane są na zlecenie lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie. Skierowania z innych przychodni oraz szpitali realizowane są odpłatnie.

Jak długo będę czekał na wynik:

Podany czas realizacji badań liczony jest w dniach roboczych i jest czasem orientacyjnym (w niektórych sytuacjach np. w przypadku wyników wątpliwych czas oczekiwania na wynik może ulec wydłużeniu).

Wykaz wykonywanych badań wraz z cennikiem

Badania pojedyncze

Analityka ogólna - badanie kału

Badanie ogólne kału 3 kał 22
Badanie w kierunku pasożytów 3 kał 22
Badanie w kierunku owsików - wymaz 3 kał 22
Badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylorii 3 kał 66
Krew utajona (bez diety) 3 kał 33
Krew utajona (z dietą) 3 kał 33
Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA) 3 kał 44

Analityka ogólna - badanie moczu

Badanie ogólne moczu (10 parametrów) 1 mocz 17
Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu 1 mocz 17
Badanie ogólne moczu z oceną osadu metodą cytometrii przepływowej 1 mocz 17
Glukoza 1 mocz/DZM 13
Glukoza i aceton - ocena jakościowa 1 mocz 13
Albuminuria (wczesny wskaźnik niewydolności nerek) 1 mocz/DZM 39
Białko Bence-Jonesa - metoda termiczna 1 mocz 33
Próba Addisa 1 mocz 33
Białko 1 mocz/DZM 17
Mocznik 1 mocz/DZM 13
Kreatynina 1 mocz/DZM 13
Wskaźnik albumina/kreatynina 1 mocz 44
Kwas moczowy 1 mocz/DZM 13
Elektrolity (Na i K) 1 mocz 20
Sód (Na) 1 mocz/DZM 15
Potas (K) 1 mocz/DZM 15
Fosfor (P) 1 mocz/DZM 15
Wapń całkowity (Ca) 1 mocz/DZM 15
Magnez (Mg) 1 mocz/DZM 15
Chlorki 1 mocz/DZM 15
Jod (J) 13 mocz/DZM 300
Amylaza 1 mocz 15
Osmolalność w moczu 7 mocz 75
Test ciążowy (Beta(β)HCG) 1 mocz 41

Analityka ogólna - inne

Badanie płynów z jam ciała 1 płyny 44
Badanie ogólne płynu stawowego 1 płyn stawowy 44
Badanie ogólne PMR 1 płyn mózgowo-rdzeniowy 44

Autoimmunologia

Przeciwciała przeciwjądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne (11 antygenów) ANA-2 (IIF) - AU01 12 surowica 143
Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - AU02 7 surowica 66
Przeciwciała przeciwjąderkowe ANA-3 (immunobloting) - AU03 12 surowica 143
Panel AMA/ASMA - AU04 12 surowica 88
P/c przeciw dsDNA (IIF) - AU06 17 surowica 88
P/c przeciw ANCA (pANCA i cANCA) (IIF) – AU07 17 surowica 88
P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU08 17 surowica 110
P/c przeciw endomysium IgG EmA – AU09 17 surowica 110
Panel wątrobowy (AMA, ANA, ASMA anty LKM ) - AU10 17 surowica 198
P/c przeciw antygenom łożyska APA - AU11 17 surowica 154
P/c przeciw antygenom jajnika AOA – AU12 17 surowica 132
P/c przeciw komórkom Leydiga jądra - AU13 14 surowica 198
P/c przeciw m. serca AHA – AU14 17 surowica 77
P/c przeciw endomysium i gliadynie IgA - AU15 17 surowica 88
P/c przeciw endomysium i gliadynie IgG - AU16 17 surowica 132
P/c przeciw gliadynowe IgA (AGA) – AU17 17 surowica 88
P/c przeciw gliadynowe IgG (AGA) – AU18 17 surowica 88
P/c przeciw retikulinie IgA - AU19 10 surowica 88
P/c przeciw retikulinie IgG – AU21 10 surowica 88
Antykoagulant toczniowy - AU20 21 krew (cytrynian) 154
P/c przeciw korze nadnerczy – AU22 15 surowica 154
P/c przeciw plemnikom ASA – AU23 12 surowica 110
P/c przeciw pemghigus/pemphigoid – AU24 12 surowica 165
P/c przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) - AU25 12 surowica 132
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) – AU27 12 surowica 165
P/c przeciw wysypom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (ch. Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa ) - AU29 16 surowica 143
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i k. okładzinowym żołądka – AU35 12 surowica 143
Przeciwciała przeciwjądrowe i antycytoplazmatyczne ANA-9 12 surowica 110
Przeciwciała przeciwjądrowe i antycytoplazmatyczne ANA-10 12 surowica 110
P/c przeciw wyspom trzustkowym 12 surowica 143
P/c przeciw nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA) 15 surowica 220
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA 12 surowica 88
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG 12 surowica 88
P/c przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR) 11 krew (cytrynian) 176
P/c przeciw kardiolipinowe IgG 17 surowica 77
P/c przeciw kardiolipinowe IgM 17 surowica 77
P/c przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) - metoda IIF 11 surowica 132
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG - metoda ELISA 11 surowica 143
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgM - metoda ELISA 11 surowica 143
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) 11 surowica 220
P/c przeciw protrombinie w kl. IgG - metoda ELISA 14 surowica 121
P/c przeciw protrombinie w kl. IgM - metoda ELISA 14 surowica 121
P/c przeciw protrombinie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) 14 surowica 176
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG - metoda ELISA 13 surowica 99
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgM - metoda ELISA 13 surowica 99
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) 13 surowica 143
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG - metoda ELISA 23 surowica 99
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM - metoda ELISA 23 surowica 99
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) 23 surowica 132
P/c przeciw dekarboksyklazie kw. glutaminowego (anty GAD) 14 surowica 143
P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) 14 surowica 143

Badania biochemiczne

AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa) 1 surowica 13
ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) 1 surowica 13
Glukoza 1 osocze fluorkowe 13
Fruktoza 12 krew (EDTA) 110
Cholesterol całkowity 1 surowica 11
Cholesterol HDL 1 surowica 11
Trójglicerydy (TG) 1 surowica 11
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG) 1 surowica 33
Cholesterol LDL - wyliczany z wzoru 1 --- 11
Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300  1 surowica 19
Apolipoproteina A (Apo-A) 4 surowica 110
Apolipoproteina B (Apo-B) 16 surowica 110
Apolipoproteina Lp(a) 16 surowica 110
Mocznik 1 surowica 15
Kreatynina + GFR (wzór MDRD) 1 surowica 15
Kreatynina - metoda enzymatyczna 1 surowica 15
Klirens kreatyniny 1 surowica 28
Kwas moczowy 1 surowica 16
Azot mocznikowy (BUN) 1 surowica 13
Bilirubina całkowita 1 surowica 14
Bilirubina pośrednia 1 surowica 18
Bilirubina bezpośrednia 1 surowica 18
Osmolalność surowicy 4 surowica 83
Elektrolity (Na i K) 1 surowica 22
Sód (Na) 1 surowica 13
Potas (K) 1 surowica 13
Fosfor (fosforany nieorganiczne) 1 surowica 13
Wapń całkowity (Ca) 1 surowica 13
Wapń zjonizowany (Ca++) 1 surowica 22
Magnez (Mg) 1 surowica 20
Żelazo (Fe) 1 surowica 18
Żelazo (Fe) - krzywa 1 surowica 18
Chlorki 1 surowica 18
Jod (J) 13 surowica 330
Witamina A (retinol) 5 surowica 121
Witamina B1 (tianina) 13 krew (EDTA) 187
Witamina B6 16 krew (EDTA) 160
Witamina E 5 surowica 160
Witamina H (biotyna) 16 surowica 160
Witamina K 16 surowica 352
ALP (fosfataza alkaliczna) 1 surowica 17
Amylaza 1 surowica 17
Lipaza 1 surowica 33
Elastaza trzustkowa 13 surowica 154
Tryptaza 16 surowica 187
GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) 1 surowica 15
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) 1 surowica 15
Białko całkowite 1 surowica 17
Proteinogram 7 surowica 39
Albumina 1 surowica 17
Prealbumina 12 surowica 110
Cholinoesteraza 1 surowica 33

Badania biochemiczne - diagnostyka anemii

Ferrytyna 1 surowica 45
Kwas foliowy 1 surowica 60
Witamina B12 1 surowica 50
Transferyna 1 surowica 39
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) 1 surowica 22
Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) 5 surowica 99
UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) 1 surowica 17

Badania biochemiczne - diagnostyka chorób układu krążenia

Kinaza kreatynowa (CK) 1 surowica 20
Kinaza kreatynowa (CK-MB) 1 surowica 39
Troponina T 3 surowica 50
NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) 2 surowica 80
Homocysteina 1 surowica 72
Mioglobina 6 surowica 83

Badania biochemiczne - diagnostyka cukrzycy

C-peptyd 1 krew (EDTA) 61
Insulina 2 surowica 50
Wskaźnik insulinooporności 1 surowica 77
Hemoglobina glikowana (HbA1C) 1 krew (EDTA) 39
Fruktozamina 5 surowica 99

Badania biochemiczne - diagnostyka osteoporozy

PTH (parathormon) - intact 1 krew (EDTA) 55
Fosfataza kwaśna (ACP) 7-10 surowica 22
Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) 9 surowica 55
Witamina D Total (metabolit 25-OH) 5 surowica 72
Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2) 16 surowica 330
Serum Cross-Laps 5 surowica 55
N-Mid osteokalcyna 5 surowica 66
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) 16 surowica 220
Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) 5 mocz - poranna porcja 132

Badania biochemiczne - diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych

ASO – ocena ilościowa 1 surowica/PMR 30
Czynnik reumatoidalny (RF)  - ocena ilościowa 1 surowica 30
Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa 1 surowica 30
Białko CRP-HS - test ultraczuły 4-5 surowica 55
Alfa(α)1- antytrypsyna 16 surowica 121
Alfa(α)1- antytrypsyna 16 kał 121
Odczyn Waalera-Rosego 1 surowica 22
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) 1 surowica 77
Prokalcytonina 3 surowica 165
Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) 1 surowica 33

Badania hormonalne - diagnostyka chorób tarczycy

TSH (hormon tyreotropowy) 1 surowica 32
FT3 (wolna trijodotyronina) 1 surowica 33
FT4 (wolna tyroksyna) 1 surowica 33
T3 (trijodotyronina) 1 surowica 33
T4 (tyroksyna) 1 surowica 33
P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie) 1 surowica 50
P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej) 1 surowica 50
P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH) 1 surowica 132
Tyreoglobulina (TGB) 1 surowica 55

Badania hormonalne - hormony płciowe

FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina) 1 surowica 33
LH (hormon luteotropowy; lutropina) 1 surowica 33
Makroprolaktyna (BB-PRL) 17 surowica 160
Prolaktyna (PRL) 1 surowica 37
Estradiol (E2) 1 surowica 39
Progesteron (PRG) 1 surowica 39
AMH (hormon antymulerowski) 1 surowica 187
Inhibina B 13 surowica 198
DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) 1 surowica 50
DHEA  (dehydroepiandrosteron) 12 surowica 88
Testosteron 1 surowica 44
Testosteron wolny 12 surowica 88
Dihydroksytestosteron (DHT) 13 surowica 121
17 OH progesteron (17-hydroksyprogesteron) 12 surowica 72
Androstendion 10 surowica 66
SHBG (białko wiążące hormony płciowe) 1 surowica 55
ß-HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa) 1 surowica 41

Badania hormonalne - inne hormony i metabolity

Kortyzol 2 surowica 50
Kortyzol 2 mocz/DZM 61
Kortyzol wolny 13 mocz/DZM 132
ACTH (hormon adrenokortykotropowy) 1 krew (EDTA) 66
17 -OHKS (17-hydroksykortykosteroidy) 16 mocz (min. 100 ml)/DZM 121
17 -KS (17-kortykoidy) 16 mocz (min. 100 ml) 121
HGH (hormon wzrostu) 5 surowica 55
IGF-1 5 surowica 165
IGF-BP3 24 surowica 165
Gastryna 13 surowica 110
Leptyna 13 surowica 132
Kwas wanilino-migdałowy  (VMA) 14 mocz/DZM 110
Kwas 5-OH indolooctowy 14 mocz/DZM 110
Aldosteron 21 surowica 77
Aldosteron 21 mocz/DZM 77
Kalprotektyna 12 kał 220
Renina 13 surowica 132
Katecholaminy (A, NA, D) 17 mocz/DZM 330
Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna, metoksytyramina) 13 mocz/DZM 330
Katecholaminy (A, NA) 12 krew (EDTA) 308
Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna) 13 krew (EDTA) 275
Haptoglobina 4 surowica 110
Ceruloplazmina 5 surowica 55

Badania wykonywane metodą PCR

Czynnik V "LEIDEN" 17 krew (EDTA) -2 probówki + wymaz      z policzka 275
Chlamydia trachomatis 13 wymaz -zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 165
Chlamydia pneumoniae 10 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe/inne 165
RT-PCR SARS-CoV-2 1-2 wymaz - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 385
Pakiet HPV - HR (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) 13 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 198
Pakiet HPV - 37 (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, IS39, CP6108) 13 wymaz z szyjki macicy - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium + deklaracja świadomej zgody 440
Pakiet HPV - 18 (6,11,42,43,44,16,18,31,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) 18 wymaz 330
Pakiet HPV - 14 (HPV2 + HPV12: 6,11,16,18,31, 33,35,39,45,52,56,58,59,66) 13 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 330
Wykrywanie DNA Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae met. PCR 13 wymaz/popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe/inne 330
Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp. Met. PCR 13 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 308
Mycoplasma hominis Jakościowo PCR 13 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 220
Herpes simplex (HSV) PCR Jakościowo - Wykrywanie DNA i różnicowanie typów 1 i 2 wirusa 11 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/PMR/inne 275
Wirus grypy AH1N1 7 wymaz z nosogardzieli - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 495
Gardnerella vaginalis 13 wymaz 330
BRCA1 PCR (rak piersi i jajnika) (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) 13 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/krew (EDTA) 495
BRCA2 PCR (rak piersi i jajnika) (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) 13 wymaz/krew (EDTA) 495
Mutacja genu protrombiny 18 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/krew (EDTA) 330
Toksoplasmosis gondii jakościowo PCR 12 krew (EDTA)/PMR/płyn owodniowy/wody płodowe 220
Borelia burgdorferi DNA - PCR Jakościowo  13 krew (EDTA)/PMR/płyn stawowy 220
Listeria monocytogenes 9 krew (EDTA)/wymaz/PMR 220
MTHFR (hiperhomocysteinemia) PCR 18 wymaz/krew (EDTA) 330
Adenowirusy - DNA ocena ilościowa PCR 12 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA)/surowica, PMR 275
HBV - ocena jakościowa PCR 18 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA)   220
HBV - ocena ilościowa PCR 18 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA)   550
HBV - oporność na lamiwudynę 18 Krew Żyla (EDTA) + deklaracja świadomej zgody 770
HBV - oporność na entecavir + lamiwudynę + adefowir + telbiwudynę + tenofowir (wykrywanie mutacji warunkujących oporność wirusa HBV) 14 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 880
HBV - genotypowanie (a-h) 18 krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 770
HCV RNA - ocena jakościowa PCR 18 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 330
HCV - ocena ilościowa PCR 18 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 330
HCV genotypowanie 18 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 330
EBV - ocena jakościowa 17 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 275
EBV - ocena ilościowa 17 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 660
Parvowirus B19 PCR 12 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 880
CMV - ocena jakościowa PCR 12 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 330
CMV - ocena ilościowa PCR 12 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 660
HLA - DQ2/DQ8 (celiakia) PCR  17 krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 550
Mukowiscydoza mutacja F508del w genie CFTR 18 krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 330
HLA B27 (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa) 18 krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 220
Nietolerancja laktozy PCR 31 krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 330

Bakteriologia

Posiew 2 mocz/nasienie/plwocina/itp. 50
Wymaz 2 gardło/rana/oko/nos/itp. 50
Antybiogram podstawowy 1-2 - 33
Antybiogram na beztlenowce 2-3 - 55
Posiew krwi 9 krew -  zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 88
Posiew krwi na beztlenowce 9 krew 110
Posiew krwi w kierunku grzybów 12-16 krew 88
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego 2 płyn mózgowo-rdzeniowy 88
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego na beztlenowce 7 płyn mózgowo-rdzeniowy 110
Posiew płynów ustrojowych - Bactec 7 płyny z jam ciała/płyn                             z otrzewnej/płyn stawowy 154
Posiew wymazu na beztlenowce 10 gardło/rana/oko/nos/itp. 110
Clostridium difficile 10 kał 110
Clostridium difficile – wykrywanie toksyn A i B + antygen (GDH) 1 kał 165
Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) -  powyżej 2 roku życia 5 kał/wymaz z odbytu 66
Posiew kału lub wymaz z odbytu na:  florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) – poniżej 2 roku życia 5 kał/wymaz z odbytu 66
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Salmonella i Shigiella (SS) 4 kał/wymaz z odbytu 55
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Staphylococcus aureus 4 kał/wymaz z odbytu 55
Posiew kału lub wymaz w kierunku Yersinia 6 kał/wymaz z odbytu 77
Posiew kału w kierunku Campylobacter 10 kał 132
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych 10 kał/gardło/mocz/rana/plwocina/     nasienie/nos/pochwa/płyny z jam ciała/PMR/krew 44
Mykogram - oznaczenie lekowrażliwości grzybów 2-3 kał/gardło/mocz/rana/plwocina/     nasienie/nos/pochwa 77
Posiew w kierunku dermatofitów 35 zeskrobiny/włosy/paznokcie 66
Chlamydia trachomatis (antygen) 1 wymaz z cewki/kanału szyjki/ejakulat 99
Badanie kału na nosicielstwo (3x) 16 kał 220
Odpis wyniku badania kału w kierunku nosicielswta pałeczek Salmonnela i Shigella w trybie rytyna 10 zlecenie wydania odpisu 66
Odpis wyniku badania kału w kierunku nosicielswta pałeczek Salmonnela i Shigella w trybie CITO 4 zlecenie wydania odpisu 88
Badanie w kierunku wykrywania antygenu rota i adenowirusów 1 kał 50
Norowirusy w kale 10 kał 88
Stopień czystości pochwy (z oceną preparatu w kierunku grzybów drożdżopodobnych) 5 wymaz z pochwy 44
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - wymaz 5 wymaz z pochwy 77
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - preparat 5 wymaz z pochwy 55
Posiew z pochwy w kierunku GBS 3 wymaz z pochwy 44
Posiew z odbytu w kierunku GBS 3 wymaz z odbytu 44
Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 wymaz z pochwy/odbytu 66
Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS i MRSA 3 wymaz z pochwy/odbytu 66
QuantiFeron - TB 10  zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 330
Posiew na podłożu Loewensteina + bakterioskopie (w kierunku gruźlicy) 63 plwocina 110
MGIT – preparat + posiew 24 plwocina 220
MGIT – preparat + posiew + identyfikacja 42 plwocina 275
ATTEST 2 attest 28
Antygen galaktomannanowy (aspergiloza) 17 surowica  132
Antygen mannanowy (kandydoza)  17 surowica 132
P/c przeciw-mannanowe (anty-Candida) 13 surowica 330

Diagnostyka alergii

Test nietolerancji pokarmowej (181 antygenów) 16 surowica 770
IgE całkowite (immunoglobulina E) 1 surowica 45
Diaminooksydaza - stężenie 16 surowica 330
Badanie w kierunku eozynofilii 1 wymaz z nosa 33
Panel alergologiczny pokarmowy: orzech laskowy, orzech ziemny, migdał, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, ryż, kiwi, mleko, morela, krab 8 surowica 250
Panel alergologiczny wziewny: Tymotka łąkowa, Tomka wonna, Kupkówka pospolita, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, Babka lancetowata, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinnae, kot, pies, koń, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata 8 surowica 250
Panel alergologiczny pediatryczny wziewny: Tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, bylica, Mniszek lekarski, Babka lancetowata, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, świnka morska, królik, chomik, Penicillium notatum, Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata. 8 surowica 250
Panel alergologiczny pediatryczny: trawa mix (Tymotka łąkowa/żyto), brzoza, Bylica pospolita, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, mleko, alfa laktoalbumina, beta-laktoalbumina, kazeina, BSA - surowicza albumina wołowa, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko 8 surowica 250
Panel alergologiczny atopowy: Tymotka łąkowa, żyto, brzoza, bylica, kot, pies, koń, Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, Alternaria alternata, białko jaja kurzego, mleko, dorsz, mąka pszenna, ryż, soja, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko 8 surowica 250
Profile alergologiczne: zwierzęta, drzewa, alergeny domowe, trawy i chwasty, nabiał i orzechy, owoce, warzywa, mąka i mięso. 8 surowica 150
IgE swoiste (szeroki panel alergenów wziewnych i pokarmowych) 8 surowica 60

Diagnostyka chorób nowotworowych

PSA całkowite 1 surowica 45
PSA wolne 1 surowica 65
AFP (alfa(α)-fetoproteina) 1 surowica 50
CEA (antygen karcinoembrionalny) 1 surowica 50
CA 125 (marker nowotworu jajnika) 1 surowica 50
CA 15-3 (marker nowotworu piersi) 1 surowica 50
CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki) 1 surowica 50
CA 72-4 (marker nowotworu żołądka) 5 surowica  132
CA 50 (marker nowotworu przełyku) 12 surowica 209
HE4 (marker nowotworu jajnika) 1 surowica  110
Test ROMA (HE4+CA125+algorytm oceny ryzyka nowotworu jajnika) 1 surowica  165
Chromogranina A (CgA-guz chromochłonny, neuroblastoma i guzy neuroendokrynne) 16 surowica / krew (EDTA) 165
CYFRA 21-1 (nowotwory płuc niedrobnokomórkowe) 7 surowica 165
S-100 (czerniak, nowotwory mózgu) 15 surowica 165
Kalcytonina (nowotwory tarczycy) 12 surowica 99
NVP-22 (marker pęcherza moczowego) 15 mocz  176
Beta(β)-2 mikroglobulina - monitorowanie leczenia chłoniaków 5 surowica/mocz 99
Antygen SCC (nowotwory szyjki macicy) 15 surowica 154
NSE (nowotwory płuc drobnokomórkowe) 7 surowica 132
Fosfataza kwaśna sterczowa (ACP-S) 10 surowica 33
TPS (swoisty polipeptydowy antygen tkankowy, wskaźnik proliferacji komórkowej) 13 surowica 154

Diagnostyka infekcji

HBsAg (antygen HBs) 1 surowica 29
HBsAg - potwierdzenie - test neutralizacji 2 surowica 39
HBsAb (P/c przeciw HBs) 1 surowica 42
HbeAg (antygen Hbe) 5 surowica 66
HbeAb (P/c przeciw Hbe) 5 surowica 75
P/c przeciw HBc IgM 5 surowica 66
P/c przeciw HBc total 1 surowica 66
P/c przeciw HAV IgM 5 surowica 88
P/c przeciw HAV total 5 surowica 88
P/c przeciw HDV 13 surowica 132
HIV 1/2 - przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab) 1 surowica 60
HIV - potwierdzenie metodą Western blot 18 surowica 330
P/c przeciw HCV 1 surowica 55
HCV - potwierdzenie metodą Immunobloting 16 surowica 275
Przeciwciała Anty SARS-CoV-2 w klasie IgA - Ocena Ilościowa  2-3 surowica 109
Przeciwciała Anty SARS-CoV-2 Total - Ocena Jakościowa 2-3 surowica 109
Test w kierunku wykrywania antygenu SARS-CoV-2 1 wymaz z nosogardzieli 132
Badanie Pamięci komórkowej SARS-CoV-2 IGRA 10-14 Heparyna Litowa 275
Helicobacter pylori IgA  – ocena miana 7 surowica 55
Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa 5 surowica 55
Helicobacter pylori IgM – ocena miana 7 surowica 55
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgA - ocena jakościowa 7 surowica 55
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa 1 surowica 55
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - awidność 7 surowica 88
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - metoda Western blot 14 surowica 198
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM - ocena jakościowa 1 surowica 44
Rubella (różyczka) IgG - ocena ilościowa 1 surowica 55
Rubella (różyczka) IgM - ocena jakościowa 1 surowica 55
Bordetella pertussis (krztusiec) IgA - ocena ilościowa 7 surowica 55
Bordetella pertussis (krztusiec) IgG - ocena ilościowa 5 surowica 55
Bordetella pertussis (krztusiec) IgM - ocena ilościowa 5 surowica 55
Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena jakościowa 7 surowica 55
Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena miana (ocena półilościowa) 7 surowica 55
Mycoplasma pneumoniae IgG - ocena ilościowa 5 surowica 55
Mycoplasma pneumoniae IgM - ocena ilościowa 5 surowica 55
Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena jakościowa 12 surowica 55
Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena miana (ocena półilościowa) 12 surowica 55
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - ocena ilościowa 5 surowica 55
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG w PMR 7 płyn mózgowo-rdzeniowy 110
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - metoda Western blot 6 surowica 209
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM  - ocena ilościowa 5 surowica 55
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM w PMR 7 płyn mózgowo-rdzeniowy 110
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - metoda Western blot 16 surowica 209
Chlamydia pneumoniae IgA - ocena jakościowa 7 surowica 77
Chlamydia pneumoniae IgA - ocena miana 7 surowica 77
Chlamydia pneumoniae IgG - ocena ilościowa 7 surowica 77
Chlamydia pneumoniae IgM - ocena ilościowa 7 surowica 77
Chlamydia trachomatis IgA - ocena jakościowa 12 surowica 66
Chlamydia trachomatis IgA - ocena miana (ocena półilościowa) 12 surowica 66
Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa 12 surowica 66
Chlamydia trachomatis IgM - ocena ilościowa 12 surowica 66
Chlamydia psittaci IgG - ocena miana 14 surowica 308
Chlamydia psittaci IgM - ocena miana 14 surowica 308
Świnka IgG - ocena jakościowa 12 surowica 55
Świnka IgG - ocena miana (ocena półilościowa) 12 surowica 55
Świnka IgM - ocena jakościowa 12 surowica 55
Świnka IgM - ocena miana (ocena półilościowa) 12 surowica 55
Haemophilus influenzae ty B IgG - ocena jakościowa 16 surowica 110
CMV (cytomegalia) IgA - ocena jakościowa 12 surowica 60
CMV (cytomegalia) IgA - ocena miana 7 surowica 60
CMV (cytomegalia) IgG - ocena ilościowa 7 surowica 60
CMV (cytomegalia) - awidność przeciwciał IgG 12 surowica 165
CMV (cytomegalia) IgM - ocena jakościowa 1 surowica 60
P/c przeciw Morbili (odra) IgG - ocena jakościowa 7 surowica 88
P/c przeciw Morbili (odra) IgM - ocena jakościowa 7 surowica 88
P/c przeciw Giardia lamblia IgG + IgM 12 surowica 143
P/c przeciw enterowirusowi IgA w PMR 7 płyn mózgowo-rdzeniowy 83
P/c przeciw enterowirusowi IgM PMR 7 płyn mózgowo-rdzeniowy 143
P/c przeciw enterowirusowi IgG PMR 7 płyn mózgowo-rdzeniowy 187
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena jakościowa 12 surowica 66
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena miana 12 surowica 66
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - ocena jakościowa 12 surowica 66
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - PMR 8-10 płyn mózgowo-rdzeniowy 77
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - PMR 8-10 płyn mózgowo-rdzeniowy 77
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena jakościowa 12 surowica 66
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena miana 12 surowica 66
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena jakościowa 12 surowica 66
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena miana 12 surowica 66
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena jakościowa 12 surowica 66
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena miana 12 surowica 99
Herpes simplex (HSV) IgG - PMR 5 płyn mózgowo-rdzeniowy 165
Herpes simplex (HSV) IgM - PMR 5 płyn mózgowo-rdzeniowy 165
Wirusy oddechowe (RSV) IgA - ocena jakościowa 7 surowica 88
Wirusy oddechowe (RSV) IgG - ocena jakościowa 9 surowica 88
Wirusy oddechowe (RSV) IgM - ocena jakościowa 9 surowica 88
Wirusy oddechowe (RSV) - antygen 13 popłuczyny oskrzelowe/wymaz          z nosogardzieli - materiał musi być dostarczony w ciągu 24h 88
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG - ocena jakościowa 10 surowica 77
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM - ocena jakościowa 10 surowica 77
P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgG 5 surowica 110
P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgM 5 surowica 110
P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgG 17 surowica 88
P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgM 17 surowica 88
KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgG 13 surowica 110
KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgM 13 surowica 110
Badanie kleszcza w kierunku Borelia burgdorferi - PCR 16 kleszcz -transport w temperaturze 4oC 275
Badanie w kierunku Nużeńca 1 rzęsa 66
EBV (mononukleoza) - monotest - ocena jakościowa 1 surowica 44
EBV (mononukleoza) IgG - ocena jakościowa 12 surowica 66
EBV (mononukleoza) IgG - ocena miana 12 surowica 66
EBV (mononukleoza) IgM - ocena jakościowa 12 surowica 66
EBV (mononukleoza) IgM - ocena miana 12 surowica 66
Listeria monocytogenes IgG - ocena jakościowa 12 surowica 99
Listeria monocytogenes IgG  - ocena miana 12 surowica 99
Listeria monocytogenes IgM - ocena jakościowa 12 surowica 99
Listeria monocytogenes IgM - ocena miana 12 surowica 99
Yersinia enterocolitica IgA - ocena jakościowa 12 surowica 99
Yersinia enterocolitica IgA - ocena miana 12 surowica 99
Yersinia enterocolitica IgG - ocena jakościowa 12 surowica 99
Yersinia enterocolitica IgG - ocena miana 12 surowica 99
Yersinia enterocolitica IgM - ocena jakościowa 12 surowica 99
Yersinia enterocolitica IgM - ocena miana 12 surowica 99
Legionella pneumophila (legioneloza) IgG  7 surowica 77
Legionella pneumophila (legioneloza) IgM 7 surowica 77
Babesia microti IgG 16 krew (EDTA) PCR perłowy korek  220
Coxackie wirus IgG 16 surowica 110
Coxackie wirus IgM 16 surowica 110
Brucelloza - test przesiewowy 1 surowica 110
Brucelloza IgG - ocena jakościowa 7 surowica 110
Brucelloza IgM - ocena jakościowa 17 surowica 110
Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) 17 surowica 132
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG - ocena ilościowa 7 surowica 66
Toxocara canis (toksokaroza) IgG - ocena ilościowa 7 surowica 66
Toxocara canis (toksokaroza) - awidność 16 surowica 385
Echinococcoza (bąblowica) IgG 7 surowica 165
Echinococcoza (bąblowica) - potwierdzenie metodą Western blot 7 surowica 385
P/c przeciw Trichinella (włośnica) IgG  17 surowica 165
Test przesiewowy w kierunku kiły 1 surowica 17
FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena miana  12 surowica 66
FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa 12 surowica 66
FTA-ABS IgM - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa 12 surowica 66
TPHA - test potwierdzenia kiły 5-7 surowica 66
Bartonella henselae + Bartonella quintana IgG, IgM 14 surowica 275
P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgG (choroba Weila) 13 surowica 220
P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgM (choroba Weila) 13 surowica 220

Hematologia i koaguologia

Morfologia podstawowa 1 krew (EDTA) 17
Morfologia z rozmazem automatycznym 1 krew (EDTA) 17
Morfologia z rozmazem mikroskopowym 1 krew (EDTA) 17
Rozmaz krwi (manualnie) 1 krew (EDTA) 13
Płytki krwi na cytrynian (PLT) 1 krew (cytrynian) 13
Płytki krwi na EDTA (PLT) 1 krew (EDTA) 13
Płytki krwi z jonami Mg 1 krew (EDTA) 22
Retikulocyty 1 krew (EDTA) 13
Odczyn Biernackiego (OB) 1 krew (EDTA) 13
Czas protrombinowy (PT; INR) 1 krew (cytrynian) 13
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 1 krew (cytrynian) 17
Czas trombinowy (TT) 2 krew (cytrynian) 17
Fibrynogen 1 krew (cytrynian) 17
Antytrombina III 5 krew (cytrynian) 55
D-dimery 1 krew (cytrynian) 55
Czynnik krzepnięcia V - aktywność 14 krew (cytrynian) 165
Czynnik krzepnięcia VII - aktywność 13 krew (cytrynian) 165
Czynnik krzepnięcia VIII - aktywność 13 krew (cytrynian) 165
Czynnik krzepnięcia IX - aktywność 32 krew (cytrynian) 165
Czynnik krzepnięcia XIII - aktywność 14 krew (cytrynian) 165
Białko C 8 krew (cytrynian) 110
Białko S 8 krew (cytrynian) 110
Komórki LE - mikroskop 1 krew (heparyna litowa) 35
Mielogram 14 szpik (rozmaz wysuszony, niebarwiony) 176

Histopatologia

Badanie histopatologiczne materiałów tkankowych (1 bloczek) 10 tkanka 66
Badanie histopatologiczne szyjki macicy (stożek) 14 tkanka 385
Badanie cytologiczne wg systemu Bethesda (1 badanie) 7 rozmaz 55
Badanie cytologiczne LBC 14 rozmaz - pojemnik dostępny na zamówienie w laboratorium 143
Badanie immunohistochemiczne piersi (receptory: ER, PR, HER2, Ki67 -    z oceną preparatu) 10 tkanka 495
Badanie immunohistochemiczne (1 odczyn m.in. CD34, CD68, CD3, CD31, Ki67, P16, LCA, VIM) 10 tkanka 132
Badanie HER2 10 tkanka 275
Ocena amplifikacji genu HER2 10 tkanka 550
Badanie histochemiczne (mucykarmin; P.A.S.; azan trichrome; groccot; ziehl nielsen) 7 tkanka 110
Biopsja cienkoigłowa (BAC, BACC) (max. 2 szkiełka) 5 rozmaz 110
Biopsja gruboigłowa (1 bloczek) 10 rozmaz 110
Badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu - onkologiczne 10 tkanka 143
Badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu - nieonkologiczne 10 tkanka 143
Cytologia nieginekologiczna 5-7 mocz/plwocina/płyny z jam ciała 55
Wymaz czystościowy 3 gardło/rana/oko/nos 44
Wymaz czystościowy na płytce 3 gardło/rana/oko/nos 44
Helicobacter pylori z wycinka 10 tkanka 99

Immunoglobuliny, składniki dopełniacza

Prążki oligoklonalne w PMR 24 PMR + surowica 198
IgA (immunoglobulina A) 1 surowica 39
IgG (immunoglobulina G) 1 surowica 39
IgG1 (immunoglobulina G, podklasa IgG1) 14 surowica 165
IgG2 (immunoglobulina G, podklasa IgG2) 14 surowica 165
IgG4 (immunoglobulina G, podklasa IgG4) 14 surowica 165
IgM (immunoglobulina M) 1 surowica 39
C1q - C1 dopełniacza 15 surowica 154
C1 inhibitor - stężenie 15 surowica 154
Składowa dopełniacza C3 5 surowica 88
Składowa dopełniacza C4 5 surowica 88
Całkowita aktywność dopełniacza CH-50-DOP 15 krew (cytrynian) 132
Immunofiksacja białka (białko monoklonalne) 15 surowica/ mocz 220
Łańcuchy lekkie kappa 15 surowica/ mocz 154
Łańcuchy lekkie lambda 15 surowica/ mocz 154

Patologia ciąży

PAPP-A (osoczowe białko ciążowe) 3 surowica 110
PLGF (ludzki łożyskowy czynnik wzrostu) 14 surowica 220
ß-HCG (wolna jednostka) 3 surowica 110
Estriol wolny 3 surowica 55
AFP (alfa(α)-fetoproteina) - Delphia Xpress 3 surowica 55
Kariotyp 24 krew pełna (heparyna litowa) + deklaracja świadomej zgody 660
Test podwójny (PAPP-A; ß-HCG wolna jednostka)  - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w pierwszym trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) 14 surowica 330
Test potrójny (AFP; wolny estriol; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w drugim trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) 14 surowica 330

Serologia grup krwi

Grupa krwi (AB0, RH, PTA) 7 krew pełna (EDTA) 55
PTA - pośredni test antyglobulinowy, p/c odpornościowe 7 krew pełna (EDTA) 44
BTA - bezpośredni test antyglobulinowy 3 krew pełna (EDTA) 33
Wpis grupy krwi do krewkarty 7 - 66
Dwukrotne oznaczenie krwi + wpis do krewkarty 7 krew pełna (EDTA) 121

Toksykologia - leki, narkotyki, metale, metabolity

Karbamazepina 5 surowica 66
Fenytoina 5 surowica 66
Kwas walproinowy 1 surowica 66
Morfina 1 mocz 66
Kokaina 1 mocz 66
Marihuana 1 mocz 66
Amfetamina 1 mocz 66
Benzodiazepiny 1 mocz 66
Barbiturany 1 mocz 66
Digoksyna 5 surowica 66
Oznaczenie małego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz) 1 mocz 99
Oznaczenie dużego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz, metamfetamina, benzodiazepina) 1 mocz 110
Lit (Li) 1 surowica 66
Selen (Se) 13 surowica 176
Amoniak  2 krew (EDTA) 66
Miedź (Cu) 16 surowica 66
Miedź (Cu) 16 mocz/DZM 66
Fenol 5 mocz 110
Chrom (Cr) 7 surowica 154
Chrom (Cr) 7 mocz 154
Kobalt 10 surowica 154
Rtęć (Hg) 17 mocz 154
Mangan (Mn) 9 krew (EDTA) 154
Mangan (Mn) 9 mocz 154
Ołów (Pb) 15 krew pełna (heparyna litowa) 110
Ołów (Pb) 15 mocz/DZM 110
Cynk (Zn) 16 surowica 110
Cynk (Zn) 16 mocz/DZM 165
Kadm (Cd) 8 surowica 165
Kadm (Cd) 8 mocz 330
Mleczany 4 osocze fluorkowe 66
Kwasy żółciowe 1 surowica 88
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) 24 mocz/DZM 110
Porfiryny 6 mocz 110
Koproporfiryny 7 mocz/DZM 110
Cynkoprotoporfiryny 13 krew (EDTA) 110
Kwas hipurowy 14 mocz 154
Badanie kamieni moczowych - analiza składu 8 kamień 88
Kwas trójchlorooctowy 14 mocz 165
Tacrolimus 5 krew (EDTA) - strzykawka gazometryczna 165
Erytropoetyna 10 surowica 132
Paracetamol 7 surowica 165
Amiodaron 13 surowica 165

Pakiety badań

Pakiet 60+

Badania z tego pakietu pomagają w ocenie wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, doprowadzającego w konsekwencji do powstawania zakrzepów i zatorów. Badanie pomocne w diagnostyce zakrzepicy żył kończyn dolnych, zatoru płucnego, udaru niedokrwiennego mózgu i zawału mięśnia sercowego.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB., .Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, TSH, Kreatynina, Elektrolity (Na i K), Wapń całkowity (Ca), Albumina, Magnez (Mg), Białko całkowite
219 zł

Pakiet Badań Alergologicznych

Badania wykonywane w tym Pakiecie pozwalają na potwierdzenie lub wykluczenie występującej alergii i ustalenia potencjalnego źródła czynników wywołujących alergię.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Panele alergologiczne: pokarmowy, wziewny, pediatryczny, atopowy, IgE całkowite (immunoglobulina E), Badanie w kierunku eozynofilii
899 zł

Pakiet Badań Anemii

Badania zawarte w pakiecie pomogą w ocenie funkcji organizmu. Anemia może być spowodowana czynnikami zarówno genetycznymi, środowiskowymi, jak i żywieniowymi. Cechą wspólną jest obniżona ilość czerwonych krwinek i hemoglobiny.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Ferrytyna, Żelazo (Fe), Kwas foliowy, OB, Transferyna, Witamina B12
189 zł

Pakiet Badań Diabetologicznych

Badania z tego pakietu pomagają w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu cukrzycy. Pomagają w ocenie ryzyka powikłań związanych z tą chorobą, takich jak miażdżyca czy choroby nerek.

W skład pakietu wchodzą:
Glukoza, Hemoglobina glikowana (HbA1C), Lipidogram, Mocz badanie ogólne, Mikroalbumina
119 zł

Pakiet Badań Funkcji Nerek

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcjonowania nerek. Nieprawidłowe wyniki badań mogą być sygnałem zaburzeń w pracy tego narządu.

W skład pakietu wchodzą:
Mocz badanie ogólne, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Elektrolity
79 zł

Pakiet Badań Funkcji Serca

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcjonowania układu krążenia. Poszczególne badania są pomocne w profilaktyce chorób układu krążenia.

W skład pakietu wchodzą:
Fibrynogen, D-dimery, Elektrolity, Lipidogram, CRP, NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B), Homocysteina
249 zł

Pakiet Badań Tarczycowych

Dzięki tym badaniom możemy zaobserwować pierwsze symptomy rozwoju niedoczynności lub nadczynności tarczycy. Dają też możliwość monitorowania przebiegu leczenia tych schorzeń. Choroby tarczycy są bardzo powszechne i szczególnie często dotykają kobiet. Wykryte wcześnie umożliwiają rozpoczęcie odpowiedniego procesu leczenia, a także ograniczenie groźnych powikłań zdrowia pacjentów.

W skład pakietu wchodzą:
TSH, T4 (tyroksyna), FT4 (wolna tyroksyna), T3 (trijodotyronina), FT3 (wolna trijodotyronina), Cholesterol całkowity
139 zł

Pakiet Diagnostyka Celiakii

Pakiet diagnostyki celiakii pozwala wykluczyć lub potwierdzić chorobę zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego, związanego z nietolerancją glutenu zawartego w zbożach.

W skład pakietu wchodzą:
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU08, IgA (immunoglobulina A)
189 zł

Pakiet Diagnostyka Przewodu Pokarmowego

Badania w tym pakiecie wykonywane są w ostrych i przewlekłych bólach w okolicy jamy brzusznej, nudnościach, wymiotach i biegunkach.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Próby wątrobowe, Mocznik, Amylaza, Lipaza, Proteinogram, Badanie ogólne kału, Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA), Krew utajona (bez diety), CRP, CEA (antygen karcinoembrionalny), AFP (alfa(α)-fetoproteina), CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki), Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa
399 zł

Pakiet Dla Biegacza

Pakiet dla biegacza zawiera badania oceniające wpływ wysiłku fizycznynego na organizm oraz określające stan i prawidłowość funkcjonowania serca i układu krążenia. Zalecamy przeprowadzanie regularnych badań, by biegać przede wszystkim bezpiecznie i unikać kontuzji.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia z rozmazem automatycznym, Badanie ogólne moczu (10 parametrów), Żelazo (Fe), Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG), Glukoza, Sód (Na), Potas (K), Magnez (Mg), AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa), ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa), Kinaza kreatynowa (CK), NT-pro-BNP
199 zł

Pakiet Dla Kobiet Dojrzałych

Badania wykonywane w pakiecie dla kobiet dojrzałych pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia i funkcjonowania różnych narządów organizmu. Są wskaźnikiem zaburzeń hormonalnych czy chorób nowotworowych. Nieprawidłowe wyniki mogą też świadczyć o chorobach, takich jak np. cukrzyca, anemia, miażdżyca, zaburzeniach układu krążenia, infekcji, nowotworze jajnika i piersi.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, Kreatynina, Elektrolity (Na i K), Ferrytyna, Fosfor, Magnez (Mg), CRP, TSH, FSH, Prolaktyna (PRL), Osteokalcyna, CA 125, CA 15-3
399 zł

Pakiet Dla Sportowca

Komfortowy zestaw specjalistycznych badań laboratoryjnych skomponowany z myślą o osobach uprawiających sport.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia z rozmazem automatycznym, Badanie ogólne moczu (10 parametrów), Odczyn Biernackiego (OB), Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa, Glukoza, Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG), Kreatynina, Kwas moczowy, Elektrolity (Na i K), AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa), ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa), GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza), Magnez (Mg), Wapń całkowity (Ca), Cynk (Zn), Potas (K), Żelazo (Fe), Ferrytyna, Transferyna, Albumina, Mocznik
399 zł

Pakiet Hormonalny Rozszerzony

Pakiet hormonalny kierowany jest do osób odczuwających dolegliwości, których źródłem mogą być zmiany endokrynologiczne. Badania zawarte w tym Pakiecie są pomocne w określeniu równowagi hormonalnej oraz zdiagnozowaniu zaburzeń endokrynologicznych.

W skład pakietu wchodzą:
Estradiol (E2), FSH, LH (hormon luteotropowy; lutropina), Progesteron, Prolaktyna (PRL), DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu), Testosteron
219 zł

Pakiet Kobiet Planujących Ciążę

Poszczególne badania odzwierciedlają stan takich narządów jak nerki czy wątroba, zaś dzięki badaniom hormonalnym można kontrolować przebieg ciąży. Badania w kierunku anemii, cukrzycy czy infekcji dróg moczowo-płciowych są istotne dla oceny prawidłowego rozwoju ciąży. Wykluczenie zakażeń toksoplazmą, wirusami różyczki, HIV czy HCV jest niezwykle ważne dla zdrowia matki i dziecka.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Kwas foliowy, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Kreatynina, Białko całkowite, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG I IgM, Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa, Albumina, Różyczka IgG, Anty HCV, HIV, Progesteron, Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa
499 zł

Pakiet Małego Dziecka

Zdrowie dziecka jest powodem troski każdego rodzica, który chciałby, aby jego dziecko rozwijało się zdrowo i prawidłowo. Badania w Pakiecie Małego Dziecka pozwalają ocenić ogólny stan zdrowia dziecka. Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np. alergii, cukrzycy czy anemii.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, CRP, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Żelazo (Fe), Elektrolity (Na i K), Bilirubina całkowita, IgE całkowite (immunoglobulina E), ASO – ocena ilościowa, Badanie w kierunku pasożytów
179 zł

Pakiet Metaboliczny

Pakiet metaboliczny pomoże ocenić funkcjonowanie trzustki, wątroby, nerek oraz układu kostnego. Badania z tego pakietu pomogą w ocenie większości procesów metabolicznych, których zaburzenia mogą prowadzić do otyłości, nadciśnienia, cukrzycy i chorób układu krążenia.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, Kreatynina, Elektrolity (Na i K), Wapń całkowity (Ca), Albumina, Magnez (Mg), Białko całkowite, Bilirubina całkowita, Żelazo (Fe)
199 zł

Pakiet Mężczyzna 40+

Pakiet skierowany do mężczyzn po 40 roku życia, którzy chcą monitorować swój stan zdrowia. W skład pakietu oprócz podstawowych badań pomocnych w ocenie funkcjonowania organizmu, wchodzą także badania istotne dla mężczyzn dojrzałych, u których zwiększa się ryzyko chorób układu krążenia, zaburzeń hormonalnych okresu andropauzy oraz chorób nowotworowych.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, TSH, PSA całkowite, Testosteron, Magnez (Mg)
229 zł

Pakiet Nadkrzepliwości Krwi

Badania z tego pakietu pomagają w ocenie wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, doprowadzającego w konsekwencji do powstawania zakrzepów i zatorów. Badanie pomocne w diagnostyce zakrzepicy żył kończyn dolnych, zatoru płucnego, udaru niedokrwiennego mózgu i zawału mięśnia sercowego.

W skład pakietu wchodzą:
Antytrombina III, Białko C, Białko S, Czynnik V "LEIDEN" i Mutacja genu 20210 G-A protrombiny, P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I i Antykardiolipinowe w kl. IgG i IgM oraz Antykoagulant Toczniowy
1099 zł

Pakiet Płodności Dla Kobiet

Pakiet płodności dla kobiet to podstawa diagnozy dotyczącej płodności kobiety starającej się bezskutecznie o ciążę przez okres 12 m-cy. Wyniki badań są niezbędnym elementem pozwalającym określić przyczynę niepłodności.

W skład pakietu wchodzą:
FSH, LH (hormon luteotropowy; lutropina), Prolaktyna (PRL), Estradiol (E2), Progesteron, Testosteron, DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu), TSH (hormon tyreotropowy), AMH (hormon antymulerowski)
389 zł

Pakiet Przed Zabiegiem

Pakiet zawiera zestaw badań, które powinno się wykonać przed zabiegiem chirurgicznym. Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie ogólnego stanu organizmu oraz odzwierciedlają ewentualne zaburzenia układu krzepnięcia, układu krążenia, pracy serca i nerek oraz mogą być wykorzystane do rozpoznawania zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Kreatynina, APTT, PT, HBsAg (antygen Hbs), Anty HCV, Grupa krwi (AB0, RH, PTA)
219 zł

Pakiet Reumatologiczny

Choroby reumatyczne charakteryzują się przewlekłymi zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej. Charakteryzują się zmianami chorobowymi w stawach i kościach, dającymi objawy bólowe a w skrajnych przypadkach ograniczenie ruchomości stawów aż do ich całkowitego unieruchomienia.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, CRP, Kwas moczowy, ASO – ocena ilościowa, Czynnik reumatoidalny (RF) - ocena ilościowa, P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP), Odczyn Waalera-Rosego, Borelia burgdorferi (borelioza) IgG, IgM, Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - AU02
299 zł

Pakiet Rozszerzony

Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest świadome kontrolowanie stanu swojego zdrowia poprzez regularne wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych. Dzięki tym badaniom można także wykrywać różne schorzenia we wczesnych stadiach choroby, nawet przed wystąpieniem jej objawów.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, Kreatynina, Żelazo (Fe), TSH
159 zł

Pakiet Wątrobowy

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcji wątroby. Są również pomocne w rozpoznaniu schorzeń o różnym podłożu w tym zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, CEA (antygen karcinoembrionalny), AFP (alfa(α)-fetoproteina), Czas protrombinowy (PT; INR), Bilirubina całkowita, Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - Au02, Cholinoesteraza, Proteinogram, Próby wątrobowe, HBsAg (antygen Hbs), Anty HCV
329 zł

Pakiet Wczesnej Ciąży

Poszczególne badania odzwierciedlają stan takich narządów jak nerki czy wątroba, zaś dzięki badaniom hormonalnym można kontrolować rozwój ciąży. Badania w kierunku anemii, cukrzycy czy infekcji dróg moczowo-płciowych są istotne dla oceny prawidłowego rozwoju ciąży. Wykluczenie zakażeń toksoplazmą, wirusami różyczki, HIV czy HBV i HCV jest niezwykle ważne dla zdrowia matki i dziecka.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Mocz badanie ogólne, Żelazo (Fe), Glukoza, Test podwójny (PAPP-A; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w pierwszym trymestrze ciąży, Kwas foliowy, Progesteron, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG I IgM, Różyczka IgG, Anty HCV, HBsAg (antygen Hbs), HIV, Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG i IgM - ocena ilościowa, CMV (cytomegalia) IgG i CMV (cytomegalia) IgM, Grupa krwi (AB0, RH, PTA)
899 zł