Integracja sensoryczna

Czym jest Integracja Sensoryczna?

 • Integracja sensoryczna to podświadomy proces zachodzący w mózgu - tak jak oddychanie zachodzi bez udziału naszej świadomości.
 • Integracja sensoryczna porządkuje informacje dostarczane nam przez zmysły. Zmysły mówią nam o tym

           - co znajduje się w odległości - wzrok i słuch

           - co znajduje się na ciele - dotyk

           - co wnika w ciało - smak i powonienie

           - jak i gdzie ciało się porusza (przez zmysły reagujące na ruch, grawitację i pozycję ciała) - zmysły przedsionkowe i proprioceptywne

           - co dzieje się wewnątrz ciała (przez zmysły w narządach wewnętrznych) - wisceroreceptory

 • Integracja sensoryczna nadaje znaczenie temu, co jest doświadczane, przez selekcję informacji i wybór tego, na czym mamy się skupić (np. słuchanie nauczyciela i ignorowanie hałasu z zewnątrz).

 • Integracja sensoryczna pozwala nam celowo działać i celowo reagować na sytuacje, których doświadczamy.

 • Prawidłowo przebiegająca integracja sensoryczna tworzy podstawę prawidłowego rozwoju ruchowego, kształtowania mowy, zachowania, emocji, uczenia, pisania, czytania, liczenia i koncentracji uwagi.

Jakie mogą być objawy zaburzeń Integracji Sensorycznej?

 

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka któreś z tych zachowań, skontaktuj się z naszym terapeutą. W naszym  Centrum  zdiagnozujemy zaburzenia integracji sensorycznej, przeprowadzimy  terapię i sprawdzimy jej efekty.

Diagnoza

Dzieci do lat 4:

 • wywiad z rodzicami

 • kwestionariusz sensomotoryczny

 • obserwacje kliniczne

Dzieci powyżej 4 lat:

 • wywiad z rodzicami

 • kwestionariusz sensomotoryczny

 • obserwacje kliniczne

 • Testy SIPT – Testy Integracji Sensorycznej i Praksji, czyli testy używane na całym świecie do diagnozy zaburzeń (w odróżnieniu od Testów Południowo-Kalifornijskich używanych w Polsce z normami z lat 60 ubiegłego stulecia)

Terapia

Terapia integracji sensorycznej obejmuje całe ciało, wszystkie zmysły i cały mózg. Polega ona na właściwym dawkowaniu odpowiednich bodźców sensorycznych, a zajęcia wyglądają tak, jakby dziecko się po prostu bawiło.

Sprawdzenie efektów terapii

Po około 6 miesiącach terapii dokonujemy powtórnej oceny zaburzeń integracji sensorycznej.

Cennik:

Diagnoza z opisem i omówieniem 550 zł

Diagnoza testami SIPT (dzieci powyżej 4 roku życia) 650 zł

Rediagnoza 300 zł

Rediagnoza testami SIPT 450 zł

Terapia (50 min.) 140 zł

Nasi specjaliści:

Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT Bobath, Terapeuta integracji sensorycznej ASI, Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena
Godziny pracy:

Poniedziałek 08:00 - 19:00

Wtorek 08:00 - 15:00

Środa 08:00 - 15:00

Czwartek 08:00 - 15:00

Piątek 08:00 - 19:00

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

zobacz więcej
Fizjoterapeuta dziecięcy, Terapeuta NDT Bobath, Terapeuta integracji sensorycznej
Godziny pracy:

Poniedziałek 08:00 - 18:00

zobacz więcej