PNF

PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation), czyli proprioreceptywna nerwowo-mięśniowa facylitacja. Jej głównym założeniem to facylitacja (czyli torowanie, ułatwianie) ruchów, stymulując w odpowiedni sposób układ nerwowo-mięśniowy. Aby tego dokonać wykorzystujemy bodźce: eksteroreceptywne (czyli działające przez skórę, oczy, słuch), jak i proprioreceptywne (czyli przez układ ruchu).

 

Terapeuta wykorzystuje szereg stymulacji, np. dotykową przez kontakt manualny na skórze pacjenta, wizualną przez kontakt wzrokowy, werbalną, gdy krótko i rzeczowo opisuje ruch, jaki zaraz będzie wykonywał.

 

Pobudzanie proprioreceptorów, które znajdują się w mięśniach, ścięgnach, w torebkach stawowych, następuję poprzez rozciągnięcie („stretch”) grupy mięśni, co daje również odpowiedni ruch w stawie i napięcie struktur miękkich.