Cennik

data aktualizacji: 07.11.2018

Indywidualna stymulacja słuchu Metodą Johansena

Pierwsza diagnoza z audiometrią 350 zł

Pierwsza diagnoza bez audiometrii 250 zł

Badanie przed kolejną płytą 250 zł

Płyta 200-250 zł

Integracja sensoryczna

Diagnoza z opisem i omówieniem 550 zł

Diagnoza testami SIPT (dzieci powyżej 4 roku życia) 650 zł

Rediagnoza 300 zł

Rediagnoza testami SIPT 450 zł

Terapia (50 min.) 140 zł

Logopeda

dr n. hum. Jolanta Mazurek (neurologopeda):

Diagnoza logopedyczna (wywiad i badanie) 200 zł

Diagnoza neurologopedyczna (wywiad i badanie) 200 zł        

Konsultacja jednorazowa (ze wskazaniami) 200 zł

Terapia (do 60 min.) 200 zł

mgr Joanna Daniel (logopeda):
Diagnoza logopedyczna (wywiad i badanie) 250 zł

Konsultacja jednorazowa (ze wskazaniami) 170 zł

Terapia (50 min.) 130 zł

Terapia (30 min.) 70 zł

Osteopatia niemowląt i dzieci

Zabieg osteopatyczny 200 zł

Psycholog dziecięcy

Konsultacja/psychoterapia indywidualna (do 50 min./dzieci, młodzież i dorośli) 170 zł.

Psychoterapia par (do 60 min.) 220 zł

Indywidualna sesja poradnictwa w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego (do. 50 min./młodzież i dorośli) 170 zł

(w przypadku terapii dzieci do 12 r.ż. pierwsza wizyta rodziców odbywa się bez dziecka)

Rehabilitacja niemowląt i dzieci

Ocena rozwoju dziecka (obejmuje wywiad, badanie, zalecenia) 200 zł

Konsultacja/terapia (NDT Bobath) 170 zł

Konsultacja/terapia domowa (NDT Bobath) 250 zł

Rehabilitacja (wady postawy/urazy) 150 zł

Terapia ręki

Ćwiczenia 110 zł