Ważne adresy i telefony

Badania laboratoryjne i diagnostyki obrazowej

Wszystkie refundowane badania laboratoryjne ze skierowaniem naszego lekarza rodzinnego lub pediatry wykonają Państwo w naszej placówce codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 10:30. Więcej informacji tutaj.

Refundowane badania diagnostyki obrazowej (RTG i USG) ze skierowaniem naszego lekarza rodzinnego lub pediatry wykonają Państwo w podmiotach współpracujących. Więcej informacji tutaj.

 

Pomoc doraźna

Poza godzinami pracy naszej przychodni, a także w święta Pacjenci mogą skorzystać z opieki medycznej (lekarskiej i pielęgniarskiej) w placówkach świadczących pomoc doraźną. Dyżurujący lekarz udziela porad nie tylko w warunkach ambulatoryjnych, ale również telefonicznie, a w przypadkach uzasadnionych, także w domu pacjenta.

Adres najbliższej placówki świadczącej porady w ramach pomocy doraźnej:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, Poznań, tel. 61 873 90 81

 

Numery alarmowe

W sytucji zagrożenia życia do wyboru mamy 2 numery telefonów:

999 - bezpośredni numer na pogotowie ratunkowe 

112 - międzynarodowy numer alarmowy