Ważne adresy i telefony

Badania laboratoryjne i diagnostyki obrazowej

Wszystkie refundowane badania laboratoryjne ze skierowaniem naszego lekarza rodzinnego lub pediatry wykonają Państwo w naszej placówce codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 10:00. Więcej informacji tutaj.

Refundowane badania diagnostyki obrazowej (RTG i USG) ze skierowaniem naszego lekarza rodzinnego lub pediatry wykonają Państwo w podmiotach współpracujących. Więcej informacji tutaj.

TPK (Teleplatforma Pierwszego Kontaktu)

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) to bezpłatna infolinia do rozmowy z profesjonalną pomoc medyczna przez telefon. 
Można z niej skorzystać w sytuacji:

  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

W ramach Teleporady Pierwszego Kontaktu uzyskasz: poradę medyczną, e–receptę, e–skierowanie, e–zwolnienie.

Wystarczy zadzwonić na bezpłatny numer infolinii 800 137 200.

Pomoc doraźna

Poza godzinami pracy naszej przychodni, a także w święta Pacjenci mogą skorzystać z opieki medycznej (lekarskiej i pielęgniarskiej) w placówkach świadczących pomoc doraźną. Dyżurujący lekarz udziela porad nie tylko w warunkach ambulatoryjnych, ale również telefonicznie, a w przypadkach uzasadnionych, także w domu pacjenta.

Adres najbliższej placówki świadczącej porady w ramach pomocy doraźnej:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, Poznań, tel. 61 873 90 81

 

Numery alarmowe

W sytucji zagrożenia życia do wyboru mamy 2 numery telefonów:

999 - bezpośredni numer na pogotowie ratunkowe 

112 - międzynarodowy numer alarmowy