Logopeda

Serdecznie zapraszamy  dzieci, które borykają się z wadą wymowy lub posiadają nieprawidłowości w rozwoju mowy. Zapraszamy również dorosłych, dla których mowa jest narzędziem pracy i musi być płynna i wyraźna.

Diagnoza logopedyczna:

 • wywiad z rodzicami dziecka

 • ocena i sprawdzenie stanu sprawności narządów artykulacyjnych, fonacyjnych, słuchu fonemowego

 • określenie wieku rozwojowego dziecka

 • badanie dodatkowe - rozumienia , pisania, opowiadania

 • ogólne badanie słuchu dziecka

 • plan oddziaływań terapeutycznych

Terapia logopedyczna :

 • seplenienie ( sygmatyzm, parasygmatyzm) -nieprawidłowa realizacja głoski ,,s"

 • rotacym (reranie) - nieprawidłowa realizacji głoski ,,r"

 • gammacyzm, kappacyzm, betacyzm i inne wady

 • mowa bezdźwięczna

 • elizje, substytucje głoskowe

Terapia logopedyczna koryguje nieprawidłową realizację zaburzonych głosek wynikającą ze złego miejsca artykulacji:

 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe

 • następuje wywołanie prawidłowej artykulacji zaburzonej głoski

 • utrwalenie poprawnie wywołanej głoski w mowie spontanicznej

Jąkanie (terapia niepłynności mowy):

Terapia polega na zniwelowaniu wszelkich niepłynności mowy poprzez szereg oddziaływań ćwiczeniami oddechowymi, artykulacyjnymi, fonacyjnymi, dykcyjnymi oraz innymi metodami w celu uregulowania płynności mowy. 

Opuszczanie lub zastępowanie głosek w wyrazach:

Terapia polega na wywołaniu opuszczanej głoski w wyrazach lub skorygowaniu i utrwaleniu prawidłowej artykulacji.

Terapia opóźnionego rozwoju mowy (dotyczy również uszkodzeń OUN): 

Wspomaganie usprawnienia aparatu mowy, rozbudowanie słownictwa.

Profilaktyka:

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, prawidłowego toru oddechowego, szczególnie przez piosenkę - ćwiczenia słuchu fonematycznego kierowane do dzieci w wieku od 2 do 4 lat, logorytmika.

Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz:

Przygotowanie do nauki pisania poprzez ćwiczenia grafomotoryczne, czytania poprzez wiersz czy piosenkę, wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy, usprawnienie motoryki ręki. 

Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne:

Wspomaga rozwój dziecka, pozytywnie rozładowuje nagromadzoną energię, wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej czy społecznej.

Logopedia artystyczna – emisja głosu

Cennik:

Diagnoza logopedyczna (wywiad i badanie mowy) 150zł

Terapia logopedyczna (60 min.) 120 zł

Terapia logopedyczna (30 min.)  60 zł

Emisja głosu (60 min.) 120 zł

Emisja głosu (30 min.)  60 zł