Logopeda

Serdecznie zapraszamy DZIECI jak i OSOBY DOROSŁE do skorzystania z naszych usług w zakresie profilaktyki, poradnictwa, diagnozowania oraz terapii zaburzeń języka, mowy i komunikacji.

 

TERAPIA DZIECI obejmuje głównie:

 

 • poradnictwo dla rodziców:
  • w zakresie oceny rozwoju mowy i komunikacji ich pociech (wiek niemowlęcy i przedszkolny),
  • edukację w zakresie profilaktyki nabywania i utrwalania złych nawyków żywieniowych we wczesnym dzieciństwie, warunkujących w przyszłości niepożądaną pracę narządów mowy,
 • ocenę budowy narządów artykulacyjnych oraz sposobu realizacji mowy,
 • diagnostykę w zakresie zaburzeń rozwoju mowy (brak komunikacji werbalnej, zanik mowy, opóźniony rozwój mowy),
 • terapię dysfunkcji oraz wad wymowy (seplenienie, rotacyzm, niepłynność i in.),
 • naukę wczesnego czytania (dzieci od 3 lat),
 • przeciwdziałanie problemom związanym z czytaniem  (dysleksja),
 • przygotowanie do nauki pisania – szczególnie dzieci leworęcznie i oburęczne,
 • rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jako przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym.

 

Oferta REHABILITACJI OSÓB DOROSŁYCH kierowana jest przede wszystkim do pacjentów po udarach, urazach mózgowo-czaszkowych oraz chorobach układu nerwowego (SLA, SM, choroba Alzheimera i in.). Podstawowe obszary terapii:

 

 • problemy z mową i komunikacją (afazja, dysartia, apraksja),
 • trudności w połykaniu (dysfagia),
 • porażenie nerwu twarzowego,
 • zaburzenia jakościowe związane z emisją głosu (chrypka, męczliwość, zaniki głosu i in.),
 • trening wspierający pozostałe wyższe czynności poznawcze ściśle związane z procesem komunikacji werbalnej (gł. pamięć, koncentracja),
 • wsparcie kompetencji językowej i komunikacyjnej dla seniorów i osób z zaburzeniami dementywnymi.

Cennik:

dr n. hum. Jolanta Mazurek (neurologopeda):

Diagnoza logopedyczna (wywiad i badanie) 150 zł

Diagnoza neurologopedyczna (wywiad i badanie) 150 zł        

Konsultacja jednorazowa (ze wskazaniami) 150 zł

Terapia (do 60 min.) 120 zł

mgr Anna Kaszubowicz (logopeda):
Diagnoza logopedyczna (wywiad i badanie) 150 zł

Konsultacja jednorazowa (ze wskazaniami) 150 zł

Terapia (do 60 min.) 120 zł

Nasi specjaliści:

Logopeda, Neurologopeda
Godziny pracy:

Poniedziałek 15:00 - 18:00

zobacz więcej
Logopeda
Godziny pracy:

Czwartek 16:00 - 20:00

zobacz więcej