Integracja sensoryczna

Czym jest Integracja Sensoryczna?

 • Integracja sensoryczna to podświadomy proces zachodzący w mózgu - tak jak oddychanie zachodzi bez udziału naszej świadomości.
 • Integracja sensoryczna porządkuje informacje dostarczane nam przez zmysły. Zmysły mówią nam o tym

           - co znajduje się w odległości - wzrok i słuch

           - co znajduje się na ciele - dotyk

           - co wnika w ciało - smak i powonienie

           - jak i gdzie ciało się porusza (przez zmysły reagujące na ruch, grawitację i pozycję ciała) - zmysły przedsionkowe i proprioceptywne

           - co dzieje się wewnątrz ciała (przez zmysły w narządach wewnętrznych) - wisceroreceptory

 • Integracja sensoryczna nadaje znaczenie temu, co jest doświadczane, przez selekcję informacji i wybór tego, na czym mamy się skupić (np. słuchanie nauczyciela i ignorowanie hałasu z zewnątrz).

 • Integracja sensoryczna pozwala nam celowo działać i celowo reagować na sytuacje, których doświadczamy.

 • Prawidłowo przebiegająca integracja sensoryczna tworzy podstawę prawidłowego rozwoju ruchowego, kształtowania mowy, zachowania, emocji, uczenia, pisania, czytania, liczenia i koncentracji uwagi.

Jakie mogą być objawy zaburzeń Integracji Sensorycznej?

 • silna, negatywna reakcja na: mycie włosów, obcinanie, czesanie
 • silna, negatywna reakcja na mycie twarzy
 • słaba lub nadmierna reakcja na ból
 • częste potykanie się, niezgrabność ruchowa
 • preferuje tylko pewne typy jedzenia lub przejada się aż do nudności
 • trudności z pisaniem, rysowaniem, wycinaniem
 • nadwrażliwość na światło, jaskrawe kolory
 • nie lubi przytulania lub ciągle ociera się, drapie, uderza o przedmioty
 • uderzanie głową, kiwanie, namiętne huśtanie
 • unika chodzenia boso lub chodzi na palcach
 • nie lubi ubierać się, preferuje niektóre ubrania (bardzo miękkie/bardzo szorstkie/mocno przylegające)
 • narzeka na drażniące metki
 • choroba lokomocyjna, nie lubi huśtawek
 • trudności ze zrozumieniem poleceń
 • zbyt lekko lub zbyt mocno ściska przedmioty
 • trudności z koncentracją
 • trudności z nauką jazdy na rowerze
 • słaba równowaga
 • nadwrażliwość na dźwięki

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka któreś z tych zachowań, skontaktuj się z naszym terapeutą. W naszym  Centrum  zdiagnozujemy zaburzenia integracji sensorycznej, przeprowadzimy  terapię i sprawdzimy jej efekty.

Diagnoza

Dzieci do lat 4:

 • wywiad z rodzicami

 • kwestionariusz sensomotoryczny

 • obserwacje kliniczne

Dzieci powyżej 4 lat:

 • wywiad z rodzicami

 • kwestionariusz sensomotoryczny

 • obserwacje kliniczne

 • Testy SIPT – Testy Integracji Sensorycznej i Praksji

Terapia

Terapia integracji sensorycznej obejmuje całe ciało, wszystkie zmysły i cały mózg. Polega ona na właściwym dawkowaniu odpowiednich bodźców sensorycznych, a zajęcia wyglądają tak, jakby dziecko się po prostu bawiło.

Sprawdzenie efektów terapii

Po około 6 miesiącach terapii dokonujemy powtórnej oceny zaburzeń integracji sensorycznej.