Cennik

data aktualizacji: 21.03.2017

Fala uderzeniowa

Cena  zabiegu 60 zł

Fizykoterapia - Elektroterapia

Cena zabiegu 20 zł

Fizykoterapia - Laseroterapia

Cena  zabiegu 20 zł

Fizykoterapia - Magnetoterapia

Cena zabiegu 20 zł

Fizykoterapia - Sollux

Cena zabiegu 20 zł

Fizykoterapia - Ultradźwięki

Cena zabiegu 20 zł

Gimnastyka korekcyjna

Konsultacja/terapia 100 zł

Hydroterapia

Cena masażu wirowego kończyn górnych 20 zł

Integracja sensoryczna

Diagnoza 350 zł

Rediagnoza 250 zł

Diagnoza testami SIPT (dzieci powyżej 4 roku życia) 500 zł

Rediagnoza testami SIPT 400 zł

Terapia 100 zł

Kinesiology Taping

Cena aplikacji 30-40 zł

Krioterapia ciekłym azotem

Cena zabiegu 20 zł

Logopeda

dr n. hum. Jolanta Mazurek (neurologopeda):

Diagnoza logopedyczna (wywiad i badanie) 150 zł

Diagnoza neurologopedyczna (wywiad i badanie) 150 zł        

Konsultacja jednorazowa (ze wskazaniami) 150 zł

Terapia (do 60 min.) 120 zł

mgr Anna Kaszubowicz (logopeda):
Diagnoza logopedyczna (wywiad i badanie) 150 zł

Konsultacja jednorazowa (ze wskazaniami) 150 zł

Terapia (do 60 min.) 120 zł

Masaż

Masaż odcinkowy (30 min.) 80 zł

Masaż całego ciała (60 min.) 120 zł

Masaż sportowy (60 min.) 140 zł

Osteopatia

Zabieg osteopatyczny 200 zł

Psycholog dziecięcy

Konsultacja/psychoterapia indywidualna (ok. 50 min./młodzież i dorośli) 130 zł.

Konsultacja/psychoterapia indywidualna (ok. 45 min./dzieci) 100 zł.

Psychoterapia par (ok. 50 min.) 160 zł

Indywidualna sesja poradnictwa w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego (ok. 50 min./młodzież i dorośli) 110 zł

(w przypadku terapii dzieci do 12 r.ż. pierwsza wizyta rodziców odbywa się bez dziecka)

Rehabilitacja dorosłych

Konsultacja/terapia (pierwsza wizyta) 120 zł

Konsultacja/terapia (kolejna wizyta) 100 zł

Konsultacja/terapia domowa 150 zł

Ćwiczenia grupowe (min. 6 osób) 25 zł

Rehabilitacja niemowląt i dzieci

Ocena rozwoju dziecka (obejmuje wywiad, badanie, zalecenia) 120 zł

Konsultacja/terapia (NDT Bobath) 120 zł

Konsultacja/terapia domowa (NDT Bobath) 150 zł

Rehabilitacja (wady postawy/urazy) 100 zł

Rehabilitacja uroginekologiczna

Konsultacja/terapia 150 zł

Terapia McKenzie

Konsultacja/terapia McKenzie 100 zł

Terapia przeciwobrzękowa

Drenaż limifatyczny BTL - Lymphastim (30 min., mankiety uciskowe) 40 zł

Drenaż limfatyczny wybranej partii ciała (20 min.) 50 zł

Drenaż limfatyczny całego ciała (120 min.) 150 zł

Terapia ręki

Ćwiczenia 90 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot leczniczy REHKAM CENTRUM REHABILITACJI I INTEGRACJI SENSORYCZNEJ S.C pobiera opłatę. Jej maksymalną wysokość określa  Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318

1 strona wyciągu lub odpisu 9
1 strona kopii albo wydruku 0,30
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 1,80