Cennik

data aktualizacji: 21.03.2017

Fala uderzeniowa

Cena  zabiegu 70 zł

Fizykoterapia - Elektroterapia

Cena zabiegu 30 zł

Fizykoterapia - Laseroterapia

Cena  zabiegu 30 zł

Fizykoterapia - Magnetoterapia

Cena zabiegu 30 zł

Fizykoterapia - Sollux

Cena zabiegu 30 zł

Fizykoterapia - Ultradźwięki

Cena zabiegu 30 zł

Gimnastyka korekcyjna

Konsultacja/terapia 140 zł

Hydroterapia

Cena masażu wirowego kończyn górnych 20 zł

Integracja sensoryczna

Diagnoza z opisem i omówieniem 550 zł

Diagnoza testami SIPT (dzieci powyżej 4 roku życia) 650 zł

Rediagnoza 300 zł

Rediagnoza testami SIPT 450 zł

Terapia (50 min.) 140 zł

Kinesiology Taping

Cena aplikacji 30-40 zł

Krioterapia ciekłym azotem

Cena zabiegu 30 zł

Logopeda

dr n. hum. Jolanta Mazurek (neurologopeda):

Diagnoza logopedyczna (wywiad i badanie) 150 zł

Diagnoza neurologopedyczna (wywiad i badanie) 150 zł        

Konsultacja jednorazowa (ze wskazaniami) 150 zł

Terapia (do 60 min.) 120 zł

mgr Joanna Daniel (logopeda):
Diagnoza logopedyczna (wywiad i badanie) 150 zł

Konsultacja jednorazowa (ze wskazaniami) 150 zł

Terapia (do 60 min.) 120 zł

Masaż

Masaż odcinkowy (30 min.) 100 zł

Masaż całego ciała (60 min.) 160 zł

Masaż tkanek głębokich (45 min.) 160 zł

Masaż sportowy (60 min.) 180 zł

Osteopatia

Zabieg osteopatyczny 200 zł

Psycholog dziecięcy

Konsultacja/psychoterapia indywidualna (do 50 min./dzieci, młodzież i dorośli) 150 zł.

Psychoterapia par (do 60 min.) 200 zł

Indywidualna sesja poradnictwa w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego (do. 50 min./młodzież i dorośli) 150 zł

(w przypadku terapii dzieci do 12 r.ż. pierwsza wizyta rodziców odbywa się bez dziecka)

Rehabilitacja dorosłych

Konsultacja/terapia (30 min.) 120 zł

Konsultacja/terapia met. Vojty 150 zł

Konsultacja/terapia domowa 200 zł

Ćwiczenia grupowe (min. 6 osób) 25 zł

Rehabilitacja niemowląt i dzieci

Ocena rozwoju dziecka (obejmuje wywiad, badanie, zalecenia) 200 zł

Konsultacja/terapia (NDT Bobath) 170 zł

Konsultacja/terapia domowa (NDT Bobath) 250 zł

Rehabilitacja (wady postawy/urazy) 150 zł

Rehabilitacja uroginekologiczna

Konsultacja/terapia 150 zł

Terapia McKenzie

Konsultacja/terapia McKenzie 100 zł

Terapia przeciwobrzękowa

Drenaż limifatyczny BTL - Lymphastim (30 min., mankiety uciskowe) 50 zł

Drenaż limfatyczny wybranej partii ciała (20 min.) 50 zł

Drenaż limfatyczny wybranej partii ciała (60 min.) 150 zł

Terapia ręki

Ćwiczenia 110 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot leczniczy REHKAM CENTRUM REHABILITACJI I INTEGRACJI SENSORYCZNEJ S.C pobiera opłatę. Jej maksymalną wysokość określa  Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318

1 strona wyciągu lub odpisu 9
1 strona kopii albo wydruku 0,30
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 1,80