Cennik

data aktualizacji: 21.03.2017

Fala uderzeniowa

Cena  zabiegu 70 zł

Fizykoterapia - Elektroterapia

Cena zabiegu 10 zł

Fizykoterapia - Laseroterapia

Cena  zabiegu 10 zł

Fizykoterapia - Magnetoterapia

Cena zabiegu 10 zł

Fizykoterapia - Sollux

Cena zabiegu 10 zł

Fizykoterapia - Ultradźwięki

Cena zabiegu 10 zł

Gimnastyka korekcyjna

Konsultacja/terapia 80 zł

Hydroterapia

Cena masażu wirowego kończyn górnych 15 zł

Cena masażu wirowego kończyn dolnych i odcinka L-S kręgosłupa 20 zł

Integracja sensoryczna

Diagnoza (dzieci poniżej 4. roku życia) 300 zł

Diagnoza testami SIPT (dzieci powyżej 4 roku życia) 400 zł

Terapia 80 zł

Kinesiology Taping

Cena aplikacji 20-40 zł

Krioterapia ciekłym azotem

Cena zabiegu 15 zł

Logopeda

Diagnoza logopedyczna (wywiad i badanie): 150 zł        

Konsultacja jednorazowa (ze wskazaniami): 150 zł

Terapia ( do 60 min. dzieci/ dorośli): 120 zł

Terapia (do 30 min. dzieci/ dorośli): 60 zł

Masaż

Masaż odcinkowy (30 min.) 60 zł

Masaż całego ciała (60 min.) 100 zł

Masaż całego ciała (90 min.) 140 zł

Masaż sportowy (60 min.) 120 zł

Osteopatia

Zabieg osteopatyczny 150 zł

Zabieg osteopatyczny dzieci i niemowląt 170 zł

Zabieg terapii czaszkowo - krzyżowej 170 zł

Psycholog dziecięcy

Konsultacja/psychoterapia indywidualna (do 60 min./młodzież i dorośli) 120 zł.

Konsultacja/psychoterapia indywidualna (do 45 min./dzieci) 90 zł.

Psychoterapia par 150 zł

Indywidualna sesja poradnictwa w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego (do 60 min./młodzież i dorośli) 100 zł

Rehabilitacja dorosłych

Konsultacja/terapia 80 zł

Ćwiczenia grupowe (min. 6 osób) 20 zł

Rehabilitacja ginekologiczna

Konsultacja/terapia 90 zł

Rehabilitacja niemowląt i dzieci

Ocena rozwoju dziecka (obejmuje wywiad, badanie, zalecenia) 100 zł

Konsultacja/terapia 80 zł

Konsultacja/terapia domowa 110 zł

Terapia McKenzie

Konsultacja/terapia McKenzie 100 zł

Terapia przeciwobrzękowa

Drenaż limifatyczny BTL - Lymphastim (30 min., mankiety uciskowe) 40 zł

Drenaż limfatyczny wybranej partii ciała (20 min.) 50 zł

Drenaż limfatyczny całego ciała (120 min.) 150 zł

Terapia ręki

Ćwiczenia 80 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot leczniczy REHKAM CENTRUM REHABILITACJI I INTEGRACJI SENSORYCZNEJ S.C pobiera opłatę. Jej maksymalną wysokość określa  Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318

1 strona wyciągu lub odpisu 9
1 strona kopii albo wydruku 0,30
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 1,80