Laboratorium i Diagnostyka

Badania Laboratoryjne CDL

data aktualizacji: 01.07.2020

Godziny pracy laboratorium:

Poniedziałek – Piątek od 7:00 do 10:00

Wskazówki dla pacjentów:

Większość badań należy przeprowadzać na czczo, ostatni posiłek dnia poprzedniego do godziny 20:00. Badania wykonywane są na zlecenie lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie. Skierowania z innych przychodni oraz szpitali realizowane są odpłatnie.

Wykaz wykonywanych badań wraz z cennikiem

Badania pojedyncze

Analityka ogólna - badanie kału

Badanie ogólne kału kał 11
Badanie w kierunku pasożytów kał 14
Badanie w kierunku owsików - wymaz kał 14
Badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylorii kał 60
Krew utajona (bez diety) kał 13
Krew utajona (z dietą) kał 13
Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA) kał 25

Analityka ogólna - badanie moczu

Badanie ogólne moczu (10 parametrów) mocz 10
Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu mocz 10
Badanie ogólne moczu z oceną osadu metodą cytometrii przepływowej mocz 10
Glukoza mocz/DZM 8
Glukoza i aceton - ocena jakościowa mocz 10
Albuminuria (wczesny wskaźnik niewydolności nerek) mocz/DZM 30
Białko Bence-Jonesa - metoda termiczna mocz 15
Próba Addisa mocz 20
Białko mocz/DZM 10
Mocznik mocz/DZM 8
Kreatynina mocz/DZM 10
Wskaźnik albumina/kreatynina mocz 35
Kwas moczowy mocz/DZM 8
Elektrolity (Na i K) mocz 10
Sód (Na) mocz/DZM 8
Potas (K) mocz/DZM 8
Fosfor (P) mocz/DZM 8
Wapń całkowity (Ca) mocz/DZM 8
Magnez (Mg) mocz/DZM 8
Chlorki mocz/DZM 8
Jod (J) mocz/DZM 300
Amylaza mocz 10
Test ciążowy (Beta(β)HCG) mocz 30

Analityka ogólna - inne

Badanie płynów z jam ciała płyny 40
Badanie ogólne płynu stawowego płyn stawowy 40
Badanie ogólne PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 40

Autoimmunologia

Przeciwciała przeciwjądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne (11 antygenów) ANA-2 (IIF) - AU01 surowica 120
Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - AU02 surowica 50
Przeciwciała przeciwjąderkowe ANA-3 (immunobloting) - AU03 surowica 130
Panel AMA/ASMA - AU04 surowica 75
P/c przeciw dsDNA (IIF) - AU06 surowica 70
P/c przeciw ANCA (pANCA i cANCA) (IIF) – AU07 surowica 70
P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU08 surowica 90
P/c przeciw endomysium IgG EmA – AU09 surowica 90
Panel wątrobowy (AMA, ANA, ASMA anty LKM ) - AU10 surowica 170
P/c przeciw antygenom łożyska APA - AU11 surowica 130
P/c przeciw antygenom jajnika AOA – AU12 surowica 110
P/c przeciw komórkom Leydiga jądra - AU13 surowica 170
P/c przeciw m. serca AHA – AU14 surowica 60
P/c przeciw endomysium i gliadynie IgA - AU15 surowica 110
P/c przeciw endomysium i gliadynie IgG - AU16 surowica 110
P/c przeciw gliadynowe IgA (AGA) – AU17 surowica 80
P/c przeciw gliadynowe IgG (AGA) – AU18 surowica 80
P/c przeciw retikulinie IgA - AU19 surowica 80
P/c przeciw retikulinie IgG – AU21 surowica 80
Antykoagulant toczniowy - AU20 krew (cytrynian) 120
P/c przeciw korze nadnerczy – AU22 surowica 120
P/c przeciw plemnikom ASA – AU23 surowica 90
P/c przeciw pemghigus/pemphigoid – AU24 surowica 140
P/c przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) - AU25 surowica 110
P/c przeciw GBM i błonie pęcherzyków płucnych – AU26 surowica 150
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) – AU27 surowica 120
Panel neurologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty- Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. przeciw mielinie) – AU28 surowica 380
P/c przeciw wysypom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (ch. Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa ) - AU29 surowica 120
P/c przeciw jądrowe anty Jo-1 - AU30 surowica 120
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i k. okładzinowym żołądka – AU35 surowica 120
Przeciwciała przeciwjądrowe i antycytoplazmatyczne ANA-9 surowica 90
Przeciwciała przeciwjądrowe i antycytoplazmatyczne ANA-10 surowica 100
P/c przeciw wyspom trzustkowym surowica 130
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA surowica 70
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG surowica 70
P/c przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR) krew (cytrynian) 150
P/c przeciw kardiolipinowe IgG surowica 60
P/c przeciw kardiolipinowe IgM surowica 60
P/c przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) - metoda IIF surowica 120
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG - metoda ELISA surowica 120
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgM - metoda ELISA surowica 120
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) surowica 200
P/c przeciw protrombinie w kl. IgG - metoda ELISA surowica 100
P/c przeciw protrombinie w kl. IgM - metoda ELISA surowica 100
P/c przeciw protrombinie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) surowica 150
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG - metoda ELISA surowica 80
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgM - metoda ELISA surowica 80
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) surowica 110
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG - metoda ELISA surowica 80
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM - metoda ELISA surowica 80
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) surowica 110
P/c przeciw dekarboksyklazie kw. glutaminowego (anty GAD) surowica 130
P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) surowica 130

Badania biochemiczne

AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa) surowica 8
ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) surowica 8
Glukoza osocze fluorkowe 10
Fruktoza krew (EDTA) 100
Cholesterol całkowity surowica 8
Cholesterol HDL surowica 10
Trójglicerydy (TG) surowica 10
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG) surowica 20
Cholesterol LDL - wyliczany z wzoru --- 10
Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300  surowica 18
Apolipoproteina A (Apo-A) surowica 100
Apolipoproteina B (Apo-B) surowica 100
Apolipoproteina Lp(a) surowica 100
Mocznik surowica 10
Kreatynina + GFR (wzór MDRD) surowica 10
Kreatynina - metoda enzymatyczna surowica 15
Klirens kreatyniny surowica 25
Kwas moczowy surowica 10
Azot mocznikowy (BUN) surowica 10
Bilirubina całkowita surowica 10
Bilirubina pośrednia surowica 10
Bilirubina bezpośrednia surowica 10
Elektrolity (Na i K) surowica 10
Sód (Na) surowica 8
Potas (K) surowica 8
Fosfor (fosforany nieorganiczne) surowica 8
Wapń całkowity (Ca) surowica 8
Wapń zjonizowany (Ca++) surowica 10
Wapń zjonizowany (Ca++) surowica 10
Żelazo (Fe) surowica 10
Żelazo (Fe) - krzywa surowica 10
Chlorki surowica 10
Jod (J) surowica 300
Witamina A (retinol) surowica 110
Witamina B1 (tianina) krew (EDTA) 170
Witamina B6 krew (EDTA) 135
Witamina E surowica 135
Witamina H (biotyna) surowica 135
Witamina K surowica 320
ALP (fosfataza alkaliczna) surowica 10
Amylaza surowica 10
Lipaza surowica 20
Elastaza trzustkowa surowica 140
Tryptaza surowica 170
GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) surowica 10
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) surowica 10
Białko całkowite surowica 10
Proteinogram surowica 30
Albumina surowica 15
Prealbumina surowica 100
Cholinoesteraza surowica 30

Badania biochemiczne - diagnostyka anemii

Ferrytyna surowica 30
Kwas foliowy surowica 35
Witamina B12 surowica 35
Transferyna surowica 30
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) surowica 15
Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) surowica 90
UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) surowica 10

Badania biochemiczne - diagnostyka chorób układu krążenia

Kinaza kreatynowa (CK) surowica 10
Kinaza kreatynowa (CK-MB) surowica 25
Troponina T surowica 45
Troponina I surowica 50
NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) surowica 70
Homocysteina surowica 65
Mioglobina surowica 75

Badania biochemiczne - diagnostyka cukrzycy

C-peptyd krew (EDTA) 45
Insulina surowica 33
Wskaźnik insulinooporności surowica 70
Hemoglobina glikowana (HbA1C) krew (EDTA) 25
Fruktozamina surowica 90

Badania biochemiczne - diagnostyka osteoporozy

PTH (parathormon) - intact krew (EDTA) 40
Fosfataza kwaśna (ACP) surowica 15
Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) surowica 50
Witamina D Total (metabolit 25-OH) surowica 60
Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2) surowica 300
Serum Cross-Laps surowica 50
N-Mid osteokalcyna surowica 50
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) surowica 200
Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) mocz - poranna porcja 110

Badania biochemiczne - diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych

ASO – ocena ilościowa surowica/PMR 15
Czynnik reumatoidalny (RF)  - ocena ilościowa surowica 15
Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa surowica 15
Białko CRP-HS - test ultraczuły surowica 50
Alfa(α)1- antytrypsyna surowica 110
Alfa(α)1- antytrypsyna kał 110
Odczyn Waalera-Rosego surowica 15
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) surowica 70
Prokalcytonina surowica 120
Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) surowica 20

Badania hormonalne - diagnostyka chorób tarczycy

TSH (hormon tyreotropowy) surowica 20
FT3 (wolna trijodotyronina) surowica 20
FT4 (wolna tyroksyna) surowica 20
T3 (trijodotyronina) surowica 20
T4 (tyroksyna) surowica 20
P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie) surowica 35
P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej) surowica 35
P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH) surowica 100
Tyreoglobulina (TGB) surowica 45

Badania hormonalne - hormony płciowe

FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina) surowica 25
LH (hormon luteotropowy; lutropina) surowica 25
Makroprolaktyna (BB-PRL) surowica 145
Prolaktyna (PRL) surowica 25
Estradiol (E2) surowica 25
Progesteron (PRG) surowica 25
AMH (hormon antymulerowski) surowica 170
Inhibina B surowica 180
DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) surowica 40
DHEA  (dehydroepiandrosteron) surowica 70
Testosteron surowica 30
Testosteron wolny surowica 70
Dihydroksytestosteron (DHT) surowica 110
17 OH progesteron (17-hydroksyprogesteron) surowica 65
Androstendion surowica 60
SHBG (białko wiążące hormony płciowe) surowica 40
ß-HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa) surowica 30
Kriotyp surowica 500

Badania hormonalne - inne hormony i metabolity

Kortyzol surowica 40
Kortyzol mocz/DZM 50
Kortyzol wolny mocz/DZM 120
ACTH (hormon adrenokortykotropowy) krew (EDTA) 60
17 -OHKS (17-hydroksykortykosteroidy) mocz (min. 100 ml)/DZM 100
17 -KS (17-kortykoidy) mocz (min. 100 ml) 100
HGH (hormon wzrostu) surowica 40
IGF-1 surowica 150
IGF-BP3 surowica 150
Serotonina krew (EDTA) 180
Gastryna surowica 100
Leptyna surowica 105
Kwas wanilino-migdałowy  (VMA) mocz/DZM 80
Kwas 5-OH indolooctowy mocz/DZM 80
Aldosteron surowica 60
Aldosteron mocz/DZM 60
Wazopresyna (ADH) surowica 250
Kalprotektyna kał 200
Renina surowica 110
Katecholaminy (A, NA, D) mocz/DZM 300
Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna, metoksytyramina) mocz/DZM 300
Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna) krew (EDTA) 250
Haptoglobina surowica 100
Ceruloplazmina surowica 50

Badania wykonywane metodą PCR

Czynnik V "LEIDEN" krew (EDTA) -2 probówki + wymaz      z policzka 250
Chlamydia trachomatis wymaz -zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 130
Chlamydia pneumoniae wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe/inne 130
Pakiet HPV - HR (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 160
HPV - 48 wymaz 150
HPV - 48 z genotypowaniem wymaz 200
Pakiet HPV - 35 (typy niskoonkogenne: 6, 11, 40,42, 43, 44, 54, 61, 62, 71, 72, 81, 83, 84, 89, i wysokoonkogenne: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82, 85,) wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 350
Pakiet HPV - 18 (6,11,42,43,44,16,18,31,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) wymaz 300
Pakiet HPV - 14 (HPV2 + HPV12: 6,11,16,18,31, 33,35,39,45,52,56,58,59,66) wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 250
Pakiet HPV - 12 (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66) wymaz 220
Pakiet HPV - 2 (6 i 11) wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 220
Ureaplasma urealyticum wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 250
Mycoplasma pneumoniae wymaz/popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe/inne 200
Mycoplasma genitalium wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 200
Mycoplasma hominis wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 180
Herpes simplex  1 i 2 (HSV) wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/PMR/inne 250
Wirus grypy AH1N1 wymaz z nosogardzieli - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 400
Gardnerella vaginalis wymaz 300
BRCA1 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/krew (EDTA) 450
BRCA2 wymaz/krew (EDTA) 450
Mycobacterium tuberculosis plwocina/płyn z opłucnej/inne 230
Mutacja genu protrombiny wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/krew (EDTA) 250
Toksoplasmosis gondii krew (EDTA)/PMR/płyn owodniowy/wody płodowe 200
Borelia burgdorferi krew (EDTA)/PMR/płyn stawowy 200
Listeria monocytogenes krew (EDTA)/wymaz/PMR 200
MTHFR (hiperhomocysteinemia) wymaz/krew (EDTA) 300
Poliomawirusy BKV - ocena jakościowa mocz/osocze/surowica/inne 250
Poliomawirusy - ocena jakościowa + różnicowanie mocz/osocze/surowica/inne 300
Adenowirusy - ocena ilościowa wymaz 250
HBV - ocena jakościowa surowica/osocze 200
HBV - ocena ilościowa surowica/osocze 500
HBV - lekooporność YMDD surowica/osocze 700
HBV - lekooporność na entecavir surowica/osocze 700
HBV - genotypowanie (a-h) krew (EDTA) 700
HCV - ocena jakościowa surowica/osocze 150
HCV - ocena ilościowa surowica/osocze 300
HIV - ocena ilościowa osocze 400
EBV - ocena jakościowa krew (EDTA) 250
EBV - ocena ilościowa krew (EDTA)/osocze/surowica/PMR 600
Parvowirus B19 krew (EDTA) 800
CMV - ocena jakościowa krew pełna/mocz 300
CMV - ocena ilościowa krew pełna/krew (EDTA)/osocze/surowica/PMR 600
HLA - DQ2/DQ8 (celiakia) krew (EDTA) + wymaz z policzka 400
HLA B27 (marker genetyczny) krew (EDTA) - 2 probówki 200
John Cunningham Virus (JV)- ocena ilościowa PMR 300
Nietolerancja laktozy krew (EDTA)/wymaz - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 300
Badanie na ustalenie ojcostwa dla 2 osób prywatnych wymaz -  zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 1200

Bakteriologia

Posiew mocz/nasienie/plwocina/itp. 40
Wymaz gardło/rana/oko/nos/itp. 40
Antybiogram podstawowy - 20
Antybiogram na beztlenowce - 40
Posiew krwi krew -  zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 65
Posiew krwi na beztlenowce krew 80
Posiew krwi w kierunku grzybów krew 60
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego płyn mózgowo-rdzeniowy 70
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego na beztlenowce płyn mózgowo-rdzeniowy 80
Posiew płynów ustrojowych - Bactec płyny z jam ciała/płyn                             z otrzewnej/płyn stawowy 120
Posiew wymazu na beztlenowce gardło/rana/oko/nos/itp. 80
Clostridium difficile kał 90
Clostridium difficile – wykrywanie toksyn A i B + antygen (GDH) kał 140
Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) -  powyżej 2 roku życia kał/wymaz z odbytu 40
Posiew kału lub wymaz z odbytu na:  florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) – poniżej 2 roku życia kał/wymaz z odbytu 50
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Salmonella i Shigiella (SS) kał/wymaz z odbytu 40
Oznaczenie serotypu Salmonella mocz/kał 100
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Staphylococcus aureus kał/wymaz z odbytu 40
Posiew kału lub wymaz w kierunku Yersinia kał/wymaz z odbytu 60
Posiew kału w kierunku Campylobacter kał 90
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych kał/gardło/mocz/rana/plwocina/     nasienie/nos/pochwa/płyny z jam ciała/PMR/krew 35
Mykogram - oznaczenie lekowrażliwości grzybów kał/gardło/mocz/rana/plwocina/     nasienie/nos/pochwa 60
Posiew w kierunku dermatofitów zeskrobiny/włosy/paznokcie 50
Chlamydia trachomatis (antygen) wymaz z cewki/kanału szyjki/ejakulat 70
Badanie kału na nosicielstwo (3x) kał 110
Badanie w kierunku wykrywania antygenu rota i adenowirusów kał 50
Norowirusy w kale kał 80
Stopień czystości pochwy (z oceną preparatu w kierunku grzybów drożdżopodobnych) wymaz z pochwy 30
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - wymaz wymaz z pochwy 60
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - preparat wymaz z pochwy 40
Posiew z pochwy w kierunku GBS wymaz z pochwy 30
Posiew z odbytu w kierunku GBS wymaz z odbytu 30
Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS wymaz z pochwy/odbytu 50
Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS i MRSA wymaz z pochwy/odbytu 60
QuantiFeron - TB  zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 280
Posiew na podłożu Loewensteina + bakterioskopie (w kierunku gruźlicy) plwocina 90
Lekowrażliwości prątka (SM, INH, EMB, RM) - 4 leki plwocina 130
Lekowrażliwości prątka (ETA, CS, OFL, CAP) - 4 leki plwocina 160
Lekowrażliwości prątka (Amikacyna, Biseptol, Davercin, Clofasimina) -       4 leki plwocina 150
MGIT – preparat + posiew plwocina 180
MGIT – preparat + posiew + identyfikacja plwocina 250
Duosporal - za wykonanie duosporal 20
Sporal S - za wykonanie sporal S 20
Sporal A - za wykonanie sporal A 20
ATTEST attest 20
Antygen galaktomannanowy (aspergiloza) surowica  110
Antygen mannanowy (kandydoza)  surowica 100
P/c przeciw-mannanowe (anty-Candida) surowica 300

Diagnostyka alergii

Test nietolerancji pokarmowej (181 antygenów) surowica 700
IgE całkowite (immunoglobulina E) surowica 30
Diaminooksydaza - aktywność surowica  180 
Badanie w kierunku eozynofilii wymaz z nosa 30
Panel alergologiczny pokarmowy: orzech laskowy, orzech ziemny, migdał, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, ryż, kiwi, mleko, morela, krab surowica 100
Panel alergologiczny wziewny: Tymotka łąkowa, Tomka wonna, Kupkówka pospolita, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, Babka lancetowata, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinnae, kot, pies, koń, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata surowica 100
Panel alergologiczny pediatryczny wziewny: Tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, bylica, Mniszek lekarski, Babka lancetowata, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, świnka morska, królik, chomik, Penicillium notatum, Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata. surowica 100
Panel alergologiczny pediatryczny: trawa mix (Tymotka łąkowa/żyto), brzoza, Bylica pospolita, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, mleko, alfa laktoalbumina, beta-laktoalbumina, kazeina, BSA - surowicza albumina wołowa, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko surowica 100
Panel alergologiczny atopowy: Tymotka łąkowa, żyto, brzoza, bylica, kot, pies, koń, Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, Alternaria alternata, białko jaja kurzego, mleko, dorsz, mąka pszenna, ryż, soja, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko surowica 100
Profile alergologiczne: zwierzęta, drzewa, alergeny domowe, trawy i chwasty, nabiał i orzechy, owoce, warzywa, mąka i mięso. surowica 100
IgE swoiste (szeroki panel alergenów wziewnych i pokarmowych) surowica 40

Diagnostyka chorób nowotworowych

PSA całkowite surowica 30
PSA wolne surowica 40
AFP (alfa(α)-fetoproteina) surowica 35
CEA (antygen karcinoembrionalny) surowica 35
CA 125 (marker nowotworu jajnika) surowica 35
CA 15-3 (marker nowotworu piersi) surowica 35
CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki) surowica 35
CA 72-4 (marker nowotworu żołądka) surowica  90
HE4 (marker nowotworu jajnika) surowica  90
Test ROMA (HE4+CA125+algorytm oceny ryzyka nowotworu jajnika) surowica  150
Chromogranina A (CgA-guz chromochłonny, neuroblastoma i guzy neuroendokrynne) surowica / krew (EDTA) 150
CYFRA 21-1 (nowotwory płuc niedrobnokomórkowe) surowica 150
S-100 (czerniak, nowotwory mózgu) surowica 150
Kalcytonina (nowotwory tarczycy) surowica 90
NVP-22 (marker pęcherza moczowego) mocz  160
Beta(β)-2 mikroglobulina - monitorowanie leczenia chłoniaków surowica/mocz 70
Antygen SCC (nowotwory szyjki macicy) surowica 140
NSE (nowotwory płuc drobnokomórkowe) surowica 110
Fosfataza kwaśna sterczowa (ACP-S) surowica 20
TPS (swoisty polipeptydowy antygen tkankowy, wskaźnik proliferacji komórkowej) surowica 140

Diagnostyka infekcji

HBsAg (antygen HBs) surowica 20
HBsAg - potwierdzenie - test neutralizacji surowica 35
HBsAb (P/c przeciw HBs) surowica 25
HbeAg (antygen Hbe) surowica 55
HbeAb (P/c przeciw Hbe) surowica 50
P/c przeciw HBc IgM surowica 50
P/c przeciw HBc total surowica 50
P/c przeciw HAV IgM surowica 70
P/c przeciw HAV total surowica 70
P/c przeciw HDV surowica 100
HIV 1/2 - przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab) surowica 35
HIV - potwierdzenie metodą Western blot surowica 300
P/c przeciw HCV surowica 40
HCV - potwierdzenie metodą Immunobloting surowica 240
Helicobacter pylori IgA  – ocena miana surowica 45
Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa surowica 30
Helicobacter pylori IgM – ocena miana surowica 35
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgA - ocena jakościowa surowica 30
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa surowica 30
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - awidność surowica 70
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - metoda Western blot surowica 160
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM - ocena jakościowa surowica 30
Rubella (różyczka) IgG - ocena ilościowa surowica 30
Rubella (różyczka) IgM - ocena jakościowa surowica 30
Bordetella pertussis (krztusiec) IgA - ocena ilościowa surowica 40
Bordetella pertussis (krztusiec) IgG - ocena ilościowa surowica 40
Bordetella pertussis (krztusiec) IgM - ocena ilościowa surowica 40
Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena jakościowa surowica 50
Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 50
Mycoplasma pneumoniae IgG - ocena ilościowa surowica 50
Mycoplasma pneumoniae IgM - ocena ilościowa surowica 50
Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena jakościowa surowica 40
Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 40
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - ocena ilościowa surowica 40
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG w PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 100
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - metoda Western blot surowica 190
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM  - ocena ilościowa surowica 40
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM w PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 100
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - metoda Western blot surowica 190
Chlamydia pneumoniae IgA - ocena jakościowa surowica 55
Chlamydia pneumoniae IgA - ocena miana surowica 55
Chlamydia pneumoniae IgG - ocena ilościowa surowica 55
Chlamydia pneumoniae IgM - ocena ilościowa surowica 55
Chlamydia trachomatis IgA - ocena jakościowa surowica 50
Chlamydia trachomatis IgA - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 50
Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa surowica 50
Chlamydia trachomatis IgM - ocena ilościowa surowica 50
Chlamydia psittaci IgG - ocena miana surowica 280
Chlamydia psittaci IgM - ocena miana surowica 280
Świnka IgG - ocena jakościowa surowica 50
Świnka IgG - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 50
Świnka IgM - ocena jakościowa surowica 50
Świnka IgM - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 50
Haemophilus influenzae ty B IgG - ocena jakościowa surowica 100
CMV (cytomegalia) IgA - ocena jakościowa surowica 45
CMV (cytomegalia) IgA - ocena miana surowica 55
CMV (cytomegalia) IgG - ocena jakościowa surowica 40
CMV (cytomegalia) IgG - ocena ilościowa surowica 55
CMV (cytomegalia) - awidność przeciwciał IgG surowica 130
CMV (cytomegalia) IgM - ocena jakościowa surowica 35
CMV (cytomegalia) IgM - ocena ilościowa surowica 55
Pneumocistis carinii (IgG + IgM) surowica 150
Pneumocistis  jiroveci (IgG + IgM) surowica 150
P/c przeciw Morbili (odra) IgG - ocena jakościowa surowica 75
P/c przeciw Morbili (odra) IgM - ocena jakościowa surowica 75
P/c przeciw enterowirusowi IgG - ocena jakościowa surowica 70
P/c przeciw enterowirusowi IgM - ocena jakościowa surowica 120
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena jakościowa surowica 50
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena miana surowica 50
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - ocena jakościowa surowica 50
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 70
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 70
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena jakościowa surowica 50
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena miana surowica 50
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena jakościowa surowica 50
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena miana surowica 50
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena jakościowa surowica 50
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena miana surowica 50
Herpes simplex (HSV) IgG - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 150
Herpes simplex (HSV) IgM - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 150
Wirusy oddechowe (RSV) IgA - ocena jakościowa surowica 70
Wirusy oddechowe (RSV) IgG - ocena jakościowa surowica 70
Wirusy oddechowe (RSV) IgM - ocena jakościowa surowica 80
Wirusy oddechowe (RSV) - antygen popłuczyny oskrzelowe/wymaz          z nosogardzieli - materiał musi być dostarczony w ciągu 24h 70
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG - ocena jakościowa surowica 70
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM - ocena jakościowa surowica 70
P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgG surowica 90
P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgM surowica 90
P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgG surowica 70
P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgM surowica 70
KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgG surowica 80
KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgM surowica 90
Badanie kleszcza w kierunku Borelia burgdorferi - PCR kleszcz -transport w temperaturze 4oC 250
Badanie w kierunku Nużeńca rzęsa 50
EBV (mononukleoza) - monotest - ocena jakościowa surowica 30
EBV (mononukleoza) IgG - ocena jakościowa surowica 55
EBV (mononukleoza) IgG - ocena miana surowica 55
EBV (mononukleoza) IgM - ocena jakościowa surowica 55
EBV (mononukleoza) IgM - ocena miana surowica 55
Listeria monocytogenes IgG - ocena jakościowa surowica 60
Listeria monocytogenes IgG  - ocena miana surowica 60
Listeria monocytogenes IgM - ocena jakościowa surowica 60
Listeria monocytogenes IgM - ocena miana surowica 60
Yersinia enterocolitica IgA - ocena jakościowa surowica 70
Yersinia enterocolitica IgA - ocena miana surowica 70
Yersinia enterocolitica IgG - ocena jakościowa surowica 70
Yersinia enterocolitica IgG - ocena miana surowica 70
Yersinia enterocolitica IgM - ocena jakościowa surowica 70
Yersinia enterocolitica IgM - ocena miana surowica 70
Legionella pneumophila (legioneloza) IgA  surowica 60
Legionella pneumophila (legioneloza) IgG  surowica 60
Legionella pneumophila (legioneloza) IgM surowica 60
Babesia microti IgG krew (EDTA) PCR perłowy korek  200
Coxackie wirus IgG surowica 80
Coxackie wirus IgM surowica 80
Brucelloza - test przesiewowy surowica 80
Brucelloza IgG - ocena jakościowa surowica 60
Brucelloza IgM - ocena jakościowa surowica 60
Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) surowica 60
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG - ocena ilościowa surowica 45
Toxocara canis (toksokaroza) IgG - ocena ilościowa surowica 50
Toxocara canis (toksokaroza) - awidność surowica 300
Echinococcoza (bąblowica) IgG surowica 120
Echinococcoza (bąblowica) - potwierdzenie metodą Western blot surowica 300
P/c przeciw Trichinella (włośnica) IgG  surowica 130
Test przesiewowy w kierunku kiły surowica 10
FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena miana  surowica 50
FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa surowica 50
FTA-ABS IgM - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa surowica 50
TPHA - test potwierdzenia kiły surowica 50
Subpopulacja limfocytów T CD4/CD8 krew pełna (heparyna litowa) 120
Ocena odsetka komórek NK CD3/CD57 krew pełna (heparyna litowa) + kopia morfologii 170
Ocena odsetka komórek NK CD3/CD19 krew pełna (heparyna litowa) + kopia morfologii 170
HTLV I/II IgG (wirus ludzkiej białaczki komórek limfotropowych T) surowica 90
Bartonella henselae + Bartonella quintana IgG, IgM surowica 230
P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgG surowica 150
P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgM surowica 200
Choroba kociego pazura (Bartonella haensale) IgG + IgM surowica 200
Przeciwciała Anty-SARS-CoV-2 (COVID) met. ELISA IgA surowica 99
Przeciwciała Anty-SARS-CoV-2 (COVID) met. ELISA IgG surowica 99
Przeciwciała Anty SARS-CoV-2 (COVID) met. CLIA IgM surowica 120

Hematologia i koaguologia

Morfologia CBC krew (EDTA) 10
Morfologia z rozmazem automatycznym krew (EDTA) 10
Morfologia z rozmazem mikroskopowym krew (EDTA) 10
Rozmaz krwi (manualnie) krew (EDTA) 10
Płytki krwi na cytrynian (PLT) krew (cytrynian) 10
Płytki krwi na EDTA (PLT) krew (EDTA) 10
Płytki krwi z jonami Mg krew (EDTA) 15
Retikulocyty krew (EDTA) 10
Odczyn Biernackiego (OB) krew (EDTA) 7
Czas protrombinowy (PT; INR) krew (cytrynian) 10
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) krew (cytrynian) 10
Czas trombinowy (TT) krew (cytrynian) 12
Fibrynogen krew (cytrynian) 10
Antytrombina III krew (cytrynian) 40
D-dimery krew (cytrynian) 40
Czynnik krzepnięcia V - aktywność krew (cytrynian) 150
Czynnik krzepnięcia VII - aktywność krew (cytrynian) 150
Czynnik krzepnięcia VIII - aktywność krew (cytrynian) 150
Czynnik krzepnięcia IX - aktywność krew (cytrynian) 150
Czynnik krzepnięcia XIII - aktywność krew (cytrynian) 150
Białko C krew (cytrynian) 90
Białko S krew (cytrynian) 90
Komórki LE - mikroskop krew (heparyna litowa) 35
Oporność osmotyczna erytrocytów krew (heparyna litowa) 35
Mielogram szpik (rozmaz wysuszony, niebarwiony) 160

Histopatologia

Badanie histopatologiczne materiałów tkankowych (1 bloczek) tkanka 60
Badanie histopatologiczne szyjki macicy (stożek) tkanka 350
Badanie cytologiczne wg systemu Bethesda (1 badanie) rozmaz 40
Badanie cytologiczne LBC rozmaz - pojemnik dostępny na zamówienie w laboratorium 130
Badanie cytologiczne LBC + HPV HR (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) rozmaz - pojemnik dostępny na zamówienie w laboratorium 180
Badanie cytologiczne LBC + HPV 2 (6, 11) rozmaz 210
Badanie cytologiczne LBC + HPV 14 (HPV2 + HPV 12: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66) rozmaz - pojemnik dostępny na zamówienie w laboratorium 280
Badanie cytologiczne LBC + HPV 35 (typy niskoonkogenne: 6, 11, 40,42, 43, 44, 54, 61, 62, 71, 72, 81, 83, 84, 89, i wysokoonkogenne: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82, 85,) rozmaz - pojemnik dostępny na zamówienie w laboratorium 400
Badanie cytologiczne LBC + Chlamydia trachomatis (PCR) rozmaz 180
Badanie cytologiczne LBC + Ureaplasma urealyticum (PCR) rozmaz 250
Badanie cytologiczne LBC + Mycoplasma genitalium (PCR) rozmaz 250
Badanie cytologiczne LBC + HPV HR + Chlamydia trachomatis (PCR) rozmaz 250
Badanie immunohistochemiczne piersi (receptory: ER, PR, HER2, Ki67 -    z oceną preparatu) tkanka 400
Badanie immunohistochemiczne (1 odczyn m.in. CD34, CD68, CD3, CD31, Ki67, P16, LCA, VIM) tkanka 100
Badanie HER2 tkanka 140
Ocena amplifikacji genu HER2 tkanka 500
Badanie histochemiczne (mucykarmin; P.A.S.; azan trichrome; groccot; ziehl nielsen) tkanka 80
Biopsja cienkoigłowa (BAC, BACC) (max. 2 szkiełka) rozmaz 75
Biopsja gruboigłowa (1 bloczek) rozmaz 75
Biopsja rdzeniowa prostaty rozmaz 90
Badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu - onkologiczne tkanka 120
Badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu - nieonkologiczne tkanka 120
Cytologia nieginekologiczna mocz/plwocina/płyny z jam ciała 40
Wymaz czystościowy gardło/rana/oko/nos 20
Wymaz czystościowy na płytce gardło/rana/oko/nos 30
Helicobacter pylori z wycinka tkanka 80

Immunoglobuliny, składniki dopełniacza

Prążki oligoklonalne w PMR PMR + surowica 170
IgA (immunoglobulina A) surowica 30
IgG (immunoglobulina G) surowica 30
IgG1 (immunoglobulina G, podklasa IgG1) surowica 150
IgG2 (immunoglobulina G, podklasa IgG2) surowica 150
IgG4 (immunoglobulina G, podklasa IgG4) surowica 140
IgM (immunoglobulina M) surowica 30
C1q - C1 dopełniacza surowica 110
C1 inhibitor - stężenie surowica 100
Składowa dopełniacza C3 surowica 60
Składowa dopełniacza C4 surowica 60
Całkowita aktywność dopełniacza CH-50-DOP krew (cytrynian) 100
Immunofiksacja białka (białko monoklonalne) surowica/ mocz 190
Łańcuchy lekkie kappa surowica/ mocz 100
Łańcuchy lekkie lambda surowica/ mocz 100
Ocena metabolizmu tlenowego leukocytów (Bursttest) - ocena wybuchu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych krew pełna (heparyna litowa) 280

Patologia ciąży

PAPP-A (osoczowe białko ciążowe) surowica 100
PLGF (ludzki łożyskowy czynnik wzrostu) surowica 200
ß-HCG (wolna jednostka) surowica 80
Estriol wolny surowica 40
AFP (alfa(α)-fetoproteina) - Delphia Xpress surowica 35
Test podwójny (PAPP-A; ß-HCG wolna jednostka)  - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w pierwszym trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) surowica 300
Test potrójny (AFP; wolny estriol; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w drugim trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) surowica 300

Serologia grup krwi

Grupa krwi (AB0, RH, PTA) krew pełna (EDTA) 35
PTA - pośredni test antyglobulinowy, p/c odpornościowe krew pełna (EDTA) 30
BTA - bezpośredni test antyglobulinowy krew pełna (EDTA) 20
Próba zgodności serologicznej - krzyżówka krew pełna (EDTA) 80
Wpis grupy krwi do krewkarty - 50
Dwukrotne oznaczenie krwi + wpis do krewkarty krew pełna (EDTA) 100

Toksykologia - leki, narkotyki, metale, metabolity

Karbamazepina surowica 50
Fenytoina surowica 50
Kwas walproinowy surowica 50
Morfina mocz 50
Kokaina mocz 50
Marihuana mocz 50
Amfetamina mocz 50
Benzodiazepiny mocz 50
Barbiturany mocz 50
Digoksyna surowica 50
Oznaczenie małego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz) mocz 60
Oznaczenie dużego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz, metamfetamina, benzodiazepina) mocz 60
Etanol surowica 50
Metanol surowica 50
Lit (Li) surowica 35
Selen (Se) surowica 160
Amoniak  krew (EDTA) 50
Miedź (Cu) surowica 50
Miedź (Cu) mocz/DZM 50
Fenol mocz 80
Chrom (Cr) surowica 110
Chrom (Cr) mocz 110
Rtęć (Hg) mocz 150
Mangan (Mn) krew (EDTA) 100
Mangan (Mn) mocz 100
Ołów (Pb) krew pełna (heparyna litowa) 90
Ołów (Pb) mocz/DZM 90
Cynk (Zn) surowica 90
Cynk (Zn) mocz/DZM 90
Kadm (Cd) surowica 130
Kadm (Cd) mocz 300
Mleczany osocze fluorkowe 60
Kwasy żółciowe surowica 70
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) mocz/DZM 70
Porfiryny mocz 60
Koproporfiryny mocz/DZM 80
Cynkoprotoporfiryny krew (EDTA) 90
Kwas hipurowy mocz 120
Badanie kamieni moczowych - analiza składu kamień 60
Fencyklidyna (PCP) mocz 80
Klozapina surowica 90
Kwas trójchlorooctowy mocz 150
Tacrolimus krew (EDTA) - strzykawka gazometryczna 150
Erytropoetyna surowica 100
Methemoglobina (MtHb) krew (EDTA) - strzykawka gazometryczna 100
Karboksyhemoglobina krew pełna (heparyna litowa) 100
Paracetamol surowica 150
Amiodaron surowica 150

Pakiety badań

Pakiet 60+

Badania z tego pakietu pomagają w ocenie wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, doprowadzającego w konsekwencji do powstawania zakrzepów i zatorów. Badanie pomocne w diagnostyce zakrzepicy żył kończyn dolnych, zatoru płucnego, udaru niedokrwiennego mózgu i zawału mięśnia sercowego.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB., .Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, TSH, Kreatynina, Elektrolity (Na i K), Wapń całkowity (Ca), Albumina, Magnez (Mg), Białko całkowite
109 zł

Pakiet Badań Alergologicznych

Badania wykonywane w tym Pakiecie pozwalają na potwierdzenie lub wykluczenie występującej alergii i ustalenia potencjalnego źródła czynników wywołujących alergię.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Panele alergologiczne: pokarmowy, wziewny, pediatryczny, atopowy, IgE całkowite (immunoglobulina E), Badanie w kierunku eozynofilii
349 zł

Pakiet Badań Anemii

Badania zawarte w pakiecie pomogą w ocenie funkcji organizmu. Anemia może być spowodowana czynnikami zarówno genetycznymi, środowiskowymi, jak i żywieniowymi. Cechą wspólną jest obniżona ilość czerwonych krwinek i hemoglobiny.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Ferrytyna, Żelazo (Fe), Kwas foliowy, OB, Transferyna, Witamina B12
119 zł

Pakiet Badań Diabetologicznych

Badania z tego pakietu pomagają w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu cukrzycy. Pomagają w ocenie ryzyka powikłań związanych z tą chorobą, takich jak miażdżyca czy choroby nerek.

W skład pakietu wchodzą:
Glukoza, Hemoglobina glikowana (HbA1C), Lipidogram, Mocz badanie ogólne, Mikroalbumina
69 zł

Pakiet Badań Funkcji Nerek

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcjonowania nerek. Nieprawidłowe wyniki badań mogą być sygnałem zaburzeń w pracy tego narządu.

W skład pakietu wchodzą:
Mocz badanie ogólne, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Elektrolity
29 zł

Pakiet Badań Funkcji Serca

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcjonowania układu krążenia. Poszczególne badania są pomocne w profilaktyce chorób układu krążenia.

W skład pakietu wchodzą:
Fibrynogen, D-dimery, Elektrolity, Lipidogram, CRP, NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B), Homocysteina
179 zł

Pakiet Badań Tarczycowych

Dzięki tym badaniom możemy zaobserwować pierwsze symptomy rozwoju niedoczynności lub nadczynności tarczycy. Dają też możliwość monitorowania przebiegu leczenia tych schorzeń. Choroby tarczycy są bardzo powszechne i szczególnie często dotykają kobiet. Wykryte wcześnie umożliwiają rozpoczęcie odpowiedniego procesu leczenia, a także ograniczenie groźnych powikłań zdrowia pacjentów.

W skład pakietu wchodzą:
TSH, T4 (tyroksyna), FT4 (wolna tyroksyna), T3 (trijodotyronina), FT3 (wolna trijodotyronina), Cholesterol całkowity
79 zł

Pakiet Diagnostyka Celiakii

Pakiet diagnostyki celiakii pozwala wykluczyć lub potwierdzić chorobę zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego, związanego z nietolerancją glutenu zawartego w zbożach.

W skład pakietu wchodzą:
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU08, IgA (immunoglobulina A)
149

Pakiet Diagnostyka Przewodu Pokarmowego

Badania w tym pakiecie wykonywane są w ostrych i przewlekłych bólach w okolicy jamy brzusznej, nudnościach, wymiotach i biegunkach.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Próby wątrobowe, Mocznik, Amylaza, Lipaza, Proteinogram, Badanie ogólne kału, Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA), Krew utajona (bez diety), CRP, CEA (antygen karcinoembrionalny), AFP (alfa(α)-fetoproteina), CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki), Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa
209 zł

Pakiet Dla Biegacza

Pakiet dla biegacza zawiera badania oceniające wpływ wysiłku fizycznynego na organizm oraz określające stan i prawidłowość funkcjonowania serca i układu krążenia. Zalecamy przeprowadzanie regularnych badań, by biegać przede wszystkim bezpiecznie i unikać kontuzji.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia z rozmazem automatycznym, Badanie ogólne moczu (10 parametrów), Żelazo (Fe), Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG), Glukoza, Sód (Na), Potas (K), Magnez (Mg), AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa), ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa), Kinaza kreatynowa (CK), NT-pro-BNP
129

Pakiet Dla Kobiet Dojrzałych

Badania wykonywane w pakiecie dla kobiet dojrzałych pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia i funkcjonowania różnych narządów organizmu. Są wskaźnikiem zaburzeń hormonalnych czy chorób nowotworowych. Nieprawidłowe wyniki mogą też świadczyć o chorobach, takich jak np. cukrzyca, anemia, miażdżyca, zaburzeniach układu krążenia, infekcji, nowotworze jajnika i piersi.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, Kreatynina, Elektrolity (Na i K), Ferrytyna, Fosfor, Magnez (Mg), CRP, TSH, FSH, Prolaktyna (PRL), Osteokalcyna, CA 125, CA 15-3
249 zł

Pakiet Dla Sportowca

Komfortowy zestaw specjalistycznych badań laboratoryjnych skomponowany z myślą o osobach uprawiających sport.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia z rozmazem automatycznym, Badanie ogólne moczu (10 parametrów), Odczyn Biernackiego (OB), Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa, Glukoza, Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG), Kreatynina, Kwas moczowy, Elektrolity (Na i K), AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa), ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa), GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza), Magnez (Mg), Wapń całkowity (Ca), Cynk (Zn), Potas (K), Żelazo (Fe), Ferrytyna, Transferyna, Albumina, Mocznik
249 zł

Pakiet Hormonalny Rozszerzony

Pakiet hormonalny kierowany jest do osób odczuwających dolegliwości, których źródłem mogą być zmiany endokrynologiczne. Badania zawarte w tym Pakiecie są pomocne w określeniu równowagi hormonalnej oraz zdiagnozowaniu zaburzeń endokrynologicznych.

W skład pakietu wchodzą:
Estradiol (E2), FSH, LH (hormon luteotropowy; lutropina), Progesteron, Prolaktyna (PRL), DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu), Testosteron
139 zł

Pakiet Kobiet Planujących Ciążę

Poszczególne badania odzwierciedlają stan takich narządów jak nerki czy wątroba, zaś dzięki badaniom hormonalnym można kontrolować przebieg ciąży. Badania w kierunku anemii, cukrzycy czy infekcji dróg moczowo-płciowych są istotne dla oceny prawidłowego rozwoju ciąży. Wykluczenie zakażeń toksoplazmą, wirusami różyczki, HIV czy HCV jest niezwykle ważne dla zdrowia matki i dziecka.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Kwas foliowy, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Kreatynina, Białko całkowite, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG I IgM, Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa, Albumina, Różyczka IgG, Anty HCV, HIV, Progesteron, Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa
299 zł

Pakiet Małego Dziecka

Zdrowie dziecka jest powodem troski każdego rodzica, który chciałby, aby jego dziecko rozwijało się zdrowo i prawidłowo. Badania w Pakiecie Małego Dziecka pozwalają ocenić ogólny stan zdrowia dziecka. Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np. alergii, cukrzycy czy anemii.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, CRP, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Żelazo (Fe), Elektrolity (Na i K), Bilirubina całkowita, IgE całkowite (immunoglobulina E), ASO – ocena ilościowa, Badanie w kierunku pasożytów
89 zł

Pakiet Metaboliczny

Pakiet metaboliczny pomoże ocenić funkcjonowanie trzustki, wątroby, nerek oraz układu kostnego. Badania z tego pakietu pomogą w ocenie większości procesów metabolicznych, których zaburzenia mogą prowadzić do otyłości, nadciśnienia, cukrzycy i chorób układu krążenia.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, Kreatynina, Elektrolity (Na i K), Wapń całkowity (Ca), Albumina, Magnez (Mg), Białko całkowite, Bilirubina całkowita, Żelazo (Fe)
99 zł

Pakiet Mężczyzna 40+

Pakiet skierowany do mężczyzn po 40 roku życia, którzy chcą monitorować swój stan zdrowia. W skład pakietu oprócz podstawowych badań pomocnych w ocenie funkcjonowania organizmu, wchodzą także badania istotne dla mężczyzn dojrzałych, u których zwiększa się ryzyko chorób układu krążenia, zaburzeń hormonalnych okresu andropauzy oraz chorób nowotworowych.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, TSH, PSA całkowite, Testosteron, Magnez (Mg)
119 zł

Pakiet Nadkrzepliwości Krwi

Badania z tego pakietu pomagają w ocenie wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, doprowadzającego w konsekwencji do powstawania zakrzepów i zatorów. Badanie pomocne w diagnostyce zakrzepicy żył kończyn dolnych, zatoru płucnego, udaru niedokrwiennego mózgu i zawału mięśnia sercowego.

W skład pakietu wchodzą:
Antytrombina III, Białko C, Białko S, Czynnik V "LEIDEN" i Mutacja genu 20210 G-A protrombiny, P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I i Antykardiolipinowe w kl. IgG i IgM oraz Antykoagulant Toczniowy
899 zł

Pakiet Płodności Dla Kobiet

Pakiet płodności dla kobiet to podstawa diagnozy dotyczącej płodności kobiety starającej się bezskutecznie o ciążę przez okres 12 m-cy. Wyniki badań są niezbędnym elementem pozwalającym określić przyczynę niepłodności.

W skład pakietu wchodzą:
FSH, LH (hormon luteotropowy; lutropina), Prolaktyna (PRL), Estradiol (E2), Progesteron, Testosteron, DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu), TSH (hormon tyreotropowy), AMH (hormon antymulerowski)
279

Pakiet Przed Zabiegiem

Pakiet zawiera zestaw badań, które powinno się wykonać przed zabiegiem chirurgicznym. Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie ogólnego stanu organizmu oraz odzwierciedlają ewentualne zaburzenia układu krzepnięcia, układu krążenia, pracy serca i nerek oraz mogą być wykorzystane do rozpoznawania zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Kreatynina, APTT, PT, HBsAg (antygen Hbs), Anty HCV, Grupa krwi (AB0, RH, PTA)
119 zł

Pakiet Reumatologiczny

Choroby reumatyczne charakteryzują się przewlekłymi zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej. Charakteryzują się zmianami chorobowymi w stawach i kościach, dającymi objawy bólowe a w skrajnych przypadkach ograniczenie ruchomości stawów aż do ich całkowitego unieruchomienia.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, CRP, Kwas moczowy, ASO – ocena ilościowa, Czynnik reumatoidalny (RF) - ocena ilościowa, P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP), Odczyn Waalera-Rosego, Borelia burgdorferi (borelioza) IgG, IgM, Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - AU02
199 zł

Pakiet Rozszerzony

Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest świadome kontrolowanie stanu swojego zdrowia poprzez regularne wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych. Dzięki tym badaniom można także wykrywać różne schorzenia we wczesnych stadiach choroby, nawet przed wystąpieniem jej objawów.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, Kreatynina, Żelazo (Fe), TSH
89 zł

Pakiet Wątrobowy

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcji wątroby. Są również pomocne w rozpoznaniu schorzeń o różnym podłożu w tym zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, CEA (antygen karcinoembrionalny), AFP (alfa(α)-fetoproteina), Czas protrombinowy (PT; INR), Bilirubina całkowita, Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - Au02, Cholinoesteraza, Proteinogram, Próby wątrobowe, HBsAg (antygen Hbs), Anty HCV
199 zł

Pakiet Wczesnej Ciąży

Poszczególne badania odzwierciedlają stan takich narządów jak nerki czy wątroba, zaś dzięki badaniom hormonalnym można kontrolować rozwój ciąży. Badania w kierunku anemii, cukrzycy czy infekcji dróg moczowo-płciowych są istotne dla oceny prawidłowego rozwoju ciąży. Wykluczenie zakażeń toksoplazmą, wirusami różyczki, HIV czy HBV i HCV jest niezwykle ważne dla zdrowia matki i dziecka.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Mocz badanie ogólne, Żelazo (Fe), Glukoza, Test podwójny (PAPP-A; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w pierwszym trymestrze ciąży, Kwas foliowy, Progesteron, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG I IgM, Różyczka IgG, Anty HCV, HBsAg (antygen Hbs), HIV, Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG i IgM - ocena ilościowa, CMV (cytomegalia) IgG i CMV (cytomegalia) IgM, Grupa krwi (AB0, RH, PTA)
499 zł