Laboratorium i Diagnostyka

Badania Laboratoryjne CDL

data aktualizacji: 06.04.2022

Godziny pracy laboratorium:

Poniedziałek – Piątek od 7:00 do 10:00

Wskazówki dla pacjentów:

Większość badań należy przeprowadzać na czczo, ostatni posiłek dnia poprzedniego do godziny 20:00. Badania wykonywane są na zlecenie lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie. Skierowania z innych przychodni oraz szpitali realizowane są odpłatnie.

Jak długo będę czekał na wynik:

Podany czas realizacji badań liczony jest w dniach roboczych i jest czasem orientacyjnym (w niektórych sytuacjach np. w przypadku wyników wątpliwych czas oczekiwania na wynik może ulec wydłużeniu).

Wykaz wykonywanych badań wraz z cennikiem

Badania pojedyncze

Analityka ogólna - badanie kału

Badanie ogólne kału 3 kał 20
Badanie w kierunku pasożytów 3 kał 20
Badanie w kierunku owsików - wymaz 3 kał 20
Badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylorii 3 kał 60
Krew utajona (bez diety) 3 kał 30
Krew utajona (z dietą) 3 kał 30
Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA) 3 kał 40

Analityka ogólna - badanie moczu

Badanie ogólne moczu (10 parametrów) 1 mocz 15
Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu 1 mocz 15
Badanie ogólne moczu z oceną osadu metodą cytometrii przepływowej 1 mocz 15
Glukoza 1 mocz/DZM 12
Glukoza i aceton - ocena jakościowa 1 mocz 12
Albuminuria (wczesny wskaźnik niewydolności nerek) 1 mocz/DZM 35
Białko Bence-Jonesa - metoda termiczna 1 mocz 30
Próba Addisa 1 mocz 30
Białko 1 mocz/DZM 15
Mocznik 1 mocz/DZM 12
Kreatynina 1 mocz/DZM 40
Wskaźnik albumina/kreatynina 1 mocz 40
Kwas moczowy 1 mocz/DZM 12
Elektrolity (Na i K) 1 mocz 20
Sód (Na) 1 mocz/DZM 15
Potas (K) 1 mocz/DZM 15
Fosfor (P) 1 mocz/DZM 15
Wapń całkowity (Ca) 1 mocz/DZM 15
Magnez (Mg) 1 mocz/DZM 15
Chlorki 1 mocz/DZM 15
Jod (J) 13 mocz/DZM 300
Amylaza 1 mocz 15
Osmolalność w moczu 7 mocz 75
Test ciążowy (Beta(β)HCG) 1 mocz 35

Analityka ogólna - inne

Badanie płynów z jam ciała 1 płyny 40
Badanie ogólne płynu stawowego 1 płyn stawowy 40
Badanie ogólne PMR 1 płyn mózgowo-rdzeniowy 40

Autoimmunologia

Przeciwciała przeciwjądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne (11 antygenów) ANA-2 (IIF) - AU01 12 surowica 130
Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - AU02 7 surowica 60
Przeciwciała przeciwjąderkowe ANA-3 (immunobloting) - AU03 12 surowica 130
Panel AMA/ASMA - AU04 12 surowica 80
P/c przeciw dsDNA (IIF) - AU06 17 surowica 80
P/c przeciw ANCA (pANCA i cANCA) (IIF) – AU07 17 surowica 80
P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU08 17 surowica 100
P/c przeciw endomysium IgG EmA – AU09 17 surowica 100
Panel wątrobowy (AMA, ANA, ASMA anty LKM ) - AU10 17 surowica 180
P/c przeciw antygenom łożyska APA - AU11 17 surowica 140
P/c przeciw antygenom jajnika AOA – AU12 17 surowica 120
P/c przeciw komórkom Leydiga jądra - AU13 14 surowica 180
P/c przeciw m. serca AHA – AU14 17 surowica 70
P/c przeciw endomysium i gliadynie IgA - AU15 17 surowica 120
P/c przeciw endomysium i gliadynie IgG - AU16 17 surowica 120
P/c przeciw gliadynowe IgA (AGA) – AU17 17 surowica 80
P/c przeciw gliadynowe IgG (AGA) – AU18 17 surowica 80
P/c przeciw retikulinie IgA - AU19 10 surowica 80
P/c przeciw retikulinie IgG – AU21 10 surowica 80
Antykoagulant toczniowy - AU20 21 krew (cytrynian) 140
P/c przeciw korze nadnerczy – AU22 15 surowica 140
P/c przeciw plemnikom ASA – AU23 12 surowica 100
P/c przeciw pemghigus/pemphigoid – AU24 12 surowica 150
P/c przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) - AU25 12 surowica 120
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) – AU27 12 surowica 150
Panel neurologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty- Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. przeciw mielinie) – AU28 21 surowica 400
P/c przeciw wysypom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (ch. Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa ) - AU29 16 surowica 130
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i k. okładzinowym żołądka – AU35 12 surowica 130
Przeciwciała przeciwjądrowe i antycytoplazmatyczne ANA-9 12 surowica 100
Przeciwciała przeciwjądrowe i antycytoplazmatyczne ANA-10 12 surowica 100
P/c przeciw wyspom trzustkowym 12 surowica 130
P/c przeciw nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA) 15 surowica 200
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA 12 surowica 80
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG 12 surowica 80
P/c przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR) 11 krew (cytrynian) 160
P/c przeciw kardiolipinowe IgG 17 surowica 70
P/c przeciw kardiolipinowe IgM 17 surowica 70
P/c przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) - metoda IIF 11 surowica 120
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG - metoda ELISA 11 surowica 130
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgM - metoda ELISA 11 surowica 130
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) 11 surowica 200
P/c przeciw protrombinie w kl. IgG - metoda ELISA 14 surowica 110
P/c przeciw protrombinie w kl. IgM - metoda ELISA 14 surowica 110
P/c przeciw protrombinie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) 14 surowica 160
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG - metoda ELISA 13 surowica 90
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgM - metoda ELISA 13 surowica 90
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) 13 surowica 130
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG - metoda ELISA 23 surowica 90
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM - metoda ELISA 23 surowica 90
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) 23 surowica 120
P/c przeciw dekarboksyklazie kw. glutaminowego (anty GAD) 14 surowica 130
P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) 14 surowica 130

Badania biochemiczne

AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa) 1 surowica 12
ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) 1 surowica 12
Glukoza 1 osocze fluorkowe 12
Fruktoza 12 krew (EDTA) 100
Cholesterol całkowity 1 surowica 10
Cholesterol HDL 1 surowica 10
Trójglicerydy (TG) 1 surowica 10
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG) 1 surowica 30
Cholesterol LDL - wyliczany z wzoru 1 --- 10
Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300  1 surowica 17
Apolipoproteina A (Apo-A) 4 surowica 100
Apolipoproteina B (Apo-B) 16 surowica 100
Apolipoproteina Lp(a) 16 surowica 100
Mocznik 1 surowica 12
Kreatynina + GFR (wzór MDRD) 1 surowica 12
Kreatynina - metoda enzymatyczna 1 surowica 15
Klirens kreatyniny 1 surowica 25
Kwas moczowy 1 surowica 12
Azot mocznikowy (BUN) 1 surowica 12
Bilirubina całkowita 1 surowica 12
Bilirubina pośrednia 1 surowica 12
Bilirubina bezpośrednia 1 surowica 12
Osmolalność surowicy 4 surowica 75
Elektrolity (Na i K) 1 surowica 20
Sód (Na) 1 surowica 12
Potas (K) 1 surowica 12
Fosfor (fosforany nieorganiczne) 1 surowica 12
Wapń całkowity (Ca) 1 surowica 12
Wapń zjonizowany (Ca++) 1 surowica 12
Magnez (Mg) 1 surowica 12
Żelazo (Fe) 1 surowica 15
Żelazo (Fe) - krzywa 1 surowica 15
Chlorki 1 surowica 15
Jod (J) 13 surowica 300
Witamina A (retinol) 5 surowica 110
Witamina B1 (tianina) 13 krew (EDTA) 170
Witamina B6 16 krew (EDTA) 140
Witamina E 5 surowica 140
Witamina H (biotyna) 16 surowica 140
Witamina K 16 surowica 320
ALP (fosfataza alkaliczna) 1 surowica 15
Amylaza 1 surowica 1
Lipaza 1 surowica 20
Elastaza trzustkowa 13 surowica 140
Tryptaza 16 surowica 170
GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) 1 surowica 10
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) 1 surowica 10
Białko całkowite 1 surowica 10
Proteinogram 7 surowica 30
Albumina 1 surowica 15
Prealbumina 12 surowica 100
Cholinoesteraza 1 surowica 30

Badania biochemiczne - diagnostyka anemii

Ferrytyna 1 surowica 35
Kwas foliowy 1 surowica 45
Witamina B12 1 surowica 45
Transferyna 1 surowica 35
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) 1 surowica 20
Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) 5 surowica 90
UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) 1 surowica 15

Badania biochemiczne - diagnostyka chorób układu krążenia

Kinaza kreatynowa (CK) 1 surowica 15
Kinaza kreatynowa (CK-MB) 1 surowica 35
Troponina T 3 surowica 45
NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) 2 surowica 70
Homocysteina 1 surowica 65
Mioglobina 6 surowica 75

Badania biochemiczne - diagnostyka cukrzycy

C-peptyd 1 krew (EDTA) 55
Insulina 2 surowica 40
Wskaźnik insulinooporności 1 surowica 70
Hemoglobina glikowana (HbA1C) 1 krew (EDTA) 35
Fruktozamina 5 surowica 90

Badania biochemiczne - diagnostyka osteoporozy

PTH (parathormon) - intact 1 krew (EDTA) 50
Fosfataza kwaśna (ACP) 7-10 surowica 20
Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) 9 surowica 50
Witamina D Total (metabolit 25-OH) 5 surowica 65
Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2) 16 surowica 300
Serum Cross-Laps 5 surowica 50
N-Mid osteokalcyna 5 surowica 60
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) 16 surowica 200
Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) 5 mocz - poranna porcja 120

Badania biochemiczne - diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych

ASO – ocena ilościowa 1 surowica/PMR 20
Czynnik reumatoidalny (RF)  - ocena ilościowa 1 surowica 25
Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa 1 surowica 25
Białko CRP-HS - test ultraczuły 4-5 surowica 50
Alfa(α)1- antytrypsyna 16 surowica 110
Alfa(α)1- antytrypsyna 16 kał 110
Odczyn Waalera-Rosego 1 surowica 20
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) 1 surowica 70
Prokalcytonina 3 surowica 150
Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) 1 surowica 30

Badania hormonalne - diagnostyka chorób tarczycy

TSH (hormon tyreotropowy) 1 surowica 30
FT3 (wolna trijodotyronina) 1 surowica 30
FT4 (wolna tyroksyna) 1 surowica 30
T3 (trijodotyronina) 1 surowica 30
T4 (tyroksyna) 1 surowica 30
P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie) 1 surowica 45
P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej) 1 surowica 45
P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH) 1 surowica 120
Tyreoglobulina (TGB) 1 surowica 50

Badania hormonalne - hormony płciowe

FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina) 1 surowica 30
LH (hormon luteotropowy; lutropina) 1 surowica 30
Makroprolaktyna (BB-PRL) 17 surowica 145
Prolaktyna (PRL) 1 surowica 35
Estradiol (E2) 1 surowica 35
Progesteron (PRG) 1 surowica 35
AMH (hormon antymulerowski) 1 surowica 170
Inhibina B 13 surowica 180
DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) 1 surowica 45
DHEA  (dehydroepiandrosteron) 12 surowica 80
Testosteron 1 surowica 40
Testosteron wolny 12 surowica 80
Dihydroksytestosteron (DHT) 13 surowica 110
17 OH progesteron (17-hydroksyprogesteron) 12 surowica 65
Androstendion 10 surowica 60
SHBG (białko wiążące hormony płciowe) 1 surowica 50
ß-HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa) 1 surowica 35

Badania hormonalne - inne hormony i metabolity

Kortyzol 2 surowica 45
Kortyzol 2 mocz/DZM 55
Kortyzol wolny 13 mocz/DZM 120
ACTH (hormon adrenokortykotropowy) 1 krew (EDTA) 60
17 -OHKS (17-hydroksykortykosteroidy) 16 mocz (min. 100 ml)/DZM 110
17 -KS (17-kortykoidy) 16 mocz (min. 100 ml) 110
HGH (hormon wzrostu) 5 surowica 50
IGF-1 5 surowica 150
IGF-BP3 24 surowica 150
Serotonina 16 krew (EDTA) 180
Gastryna 13 surowica 100
Leptyna 13 surowica 120
Kwas wanilino-migdałowy  (VMA) 14 mocz/DZM 100
Kwas 5-OH indolooctowy 14 mocz/DZM 100
Aldosteron 21 surowica 70
Aldosteron 21 mocz/DZM 70
Kalprotektyna 12 kał 200
Renina 13 surowica 120
Katecholaminy (A, NA, D) 17 mocz/DZM 300
Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna, metoksytyramina) 13 mocz/DZM 300
Katecholaminy (A, NA) 12 krew (EDTA) 280
Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna) 13 krew (EDTA) 250
Haptoglobina 4 surowica 100
Ceruloplazmina 5 surowica 50

Badania wykonywane metodą PCR

Czynnik V "LEIDEN" 17 krew (EDTA) -2 probówki + wymaz      z policzka 250
Chlamydia trachomatis 13 wymaz -zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 150
Chlamydia pneumoniae 10 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe/inne 150
RT-PCR SARS-CoV-2 1-2 wymaz - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 350
Pakiet HPV - HR (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) 13 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 180
Pakiet HPV - 37 (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, IS39, CP6108) 13 wymaz z szyjki macicy - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium + deklaracja świadomej zgody 400
Pakiet HPV - 18 (6,11,42,43,44,16,18,31,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) 18 wymaz 300
Pakiet HPV - 14 (HPV2 + HPV12: 6,11,16,18,31, 33,35,39,45,52,56,58,59,66) 13 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 300
Wykrywanie DNA Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae met. PCR 13 wymaz/popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe/inne 300
Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp. Met. PCR 13 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 280
Mycoplasma hominis Jakościowo PCR 13 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/mocz/nasienie 200
Herpes simplex (HSV) PCR Jakościowo - Wykrywanie DNA i różnicowanie typów 1 i 2 wirusa 11 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/PMR/inne 250
Wirus grypy AH1N1 7 wymaz z nosogardzieli - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 450
Gardnerella vaginalis 13 wymaz 300
BRCA1 PCR (rak piersi i jajnika) (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) 13 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/krew (EDTA) 450
BRCA2 PCR (rak piersi i jajnika) (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) 13 wymaz/krew (EDTA) 450
Mutacja genu protrombiny 18 wymaz-zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium/krew (EDTA) 300
Toksoplasmosis gondii jakościowo PCR 12 krew (EDTA)/PMR/płyn owodniowy/wody płodowe 200
Borelia burgdorferi DNA - PCR Jakościowo  13 krew (EDTA)/PMR/płyn stawowy 200
Listeria monocytogenes 9 krew (EDTA)/wymaz/PMR 200
MTHFR (hiperhomocysteinemia) PCR 18 wymaz/krew (EDTA) 300
Adenowirusy - DNA ocena ilościowa PCR 12 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA)/surowica, PMR 250
HBV - ocena jakościowa PCR 18 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA)   200
HBV - ocena ilościowa PCR 18 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA)   500
HBV - oporność na lamiwudynę 18 Krew Żyla (EDTA) + deklaracja świadomej zgody 700
HBV - oporność na entecavir + lamiwudynę + adefowir + telbiwudynę + tenofowir (wykrywanie mutacji warunkujących oporność wirusa HBV) 14 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 800
HBV - genotypowanie (a-h) 18 krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 700
HCV RNA - ocena jakościowa PCR 18 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 300
HCV - ocena ilościowa PCR 18 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 300
HCV genotypowanie 18 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 300
EBV - ocena jakościowa 17 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 250
EBV - ocena ilościowa 17 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 600
Parvowirus B19 PCR 12 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 800
CMV - ocena jakościowa PCR 12 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 300
CMV - ocena ilościowa PCR 12 Krew (EDTA)/Osocze(EDTA) + deklaracja świadomej zgody 600
HLA - DQ2/DQ8 (celiakia) PCR  17 krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 500
Mukowiscydoza mutacja F508del w genie CFTR 18 krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 300
HLA B27 (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa) 18 krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 200
Nietolerancja laktozy PCR 31 krew (EDTA)  + deklaracja świadomej zgody 300

Bakteriologia

Posiew 2 mocz/nasienie/plwocina/itp. 45
Wymaz 2 gardło/rana/oko/nos/itp. 45
Antybiogram podstawowy 1-2 - 30
Antybiogram na beztlenowce 2-3 - 50
Posiew krwi 9 krew -  zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 80
Posiew krwi na beztlenowce 9 krew 100
Posiew krwi w kierunku grzybów 12-16 krew 80
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego 2 płyn mózgowo-rdzeniowy 80
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego na beztlenowce 7 płyn mózgowo-rdzeniowy 100
Posiew płynów ustrojowych - Bactec 7 płyny z jam ciała/płyn                             z otrzewnej/płyn stawowy 140
Posiew wymazu na beztlenowce 10 gardło/rana/oko/nos/itp. 100
Clostridium difficile 10 kał 100
Clostridium difficile – wykrywanie toksyn A i B + antygen (GDH) 1 kał 150
Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) -  powyżej 2 roku życia 5 kał/wymaz z odbytu 60
Posiew kału lub wymaz z odbytu na:  florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) – poniżej 2 roku życia 5 kał/wymaz z odbytu 60
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Salmonella i Shigiella (SS) 4 kał/wymaz z odbytu 50
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Staphylococcus aureus 4 kał/wymaz z odbytu 50
Posiew kału lub wymaz w kierunku Yersinia 6 kał/wymaz z odbytu 70
Posiew kału w kierunku Campylobacter 10 kał 120
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych 10 kał/gardło/mocz/rana/plwocina/     nasienie/nos/pochwa/płyny z jam ciała/PMR/krew 40
Mykogram - oznaczenie lekowrażliwości grzybów 2-3 kał/gardło/mocz/rana/plwocina/     nasienie/nos/pochwa 70
Posiew w kierunku dermatofitów 35 zeskrobiny/włosy/paznokcie 60
Chlamydia trachomatis (antygen) 1 wymaz z cewki/kanału szyjki/ejakulat 90
Badanie kału na nosicielstwo (3x) 16 kał 200
Odpis wyniku badania kału w kierunku nosicielswta pałeczek Salmonnela i Shigella w trybie rytyna 10 zlecenie wydania odpisu 60
Odpis wyniku badania kału w kierunku nosicielswta pałeczek Salmonnela i Shigella w trybie CITO 4 zlecenie wydania odpisu 80
Badanie w kierunku wykrywania antygenu rota i adenowirusów 1 kał 45
Norowirusy w kale 10 kał 80
Stopień czystości pochwy (z oceną preparatu w kierunku grzybów drożdżopodobnych) 5 wymaz z pochwy 40
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - wymaz 5 wymaz z pochwy 70
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - preparat 5 wymaz z pochwy 50
Posiew z pochwy w kierunku GBS 3 wymaz z pochwy 40
Posiew z odbytu w kierunku GBS 3 wymaz z odbytu 40
Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 wymaz z pochwy/odbytu 60
Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS i MRSA 3 wymaz z pochwy/odbytu 60
QuantiFeron - TB 10  zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium 300
Posiew na podłożu Loewensteina + bakterioskopie (w kierunku gruźlicy) 63 plwocina 100
MGIT – preparat + posiew 24 plwocina 200
MGIT – preparat + posiew + identyfikacja 42 plwocina 250
Duosporal - za wykonanie 7 duosporal 25
Sporal S - za wykonanie 7 sporal S 25
Sporal A - za wykonanie 7 sporal A 25
ATTEST 2 attest 25
Antygen galaktomannanowy (aspergiloza) 17 surowica  120
Antygen mannanowy (kandydoza)  17 surowica 120
P/c przeciw-mannanowe (anty-Candida) 13 surowica 300

Diagnostyka alergii

Test nietolerancji pokarmowej (181 antygenów) 16 surowica 700
IgE całkowite (immunoglobulina E) 1 surowica 35
Diaminooksydaza - stężenie 16 surowica 300
Badanie w kierunku eozynofilii 1 wymaz z nosa 30
Panel alergologiczny pokarmowy: orzech laskowy, orzech ziemny, migdał, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, ryż, kiwi, mleko, morela, krab 8 surowica 200
Panel alergologiczny wziewny: Tymotka łąkowa, Tomka wonna, Kupkówka pospolita, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, Babka lancetowata, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinnae, kot, pies, koń, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata 8 surowica 200
Panel alergologiczny pediatryczny wziewny: Tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, bylica, Mniszek lekarski, Babka lancetowata, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, świnka morska, królik, chomik, Penicillium notatum, Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata. 8 surowica 200
Panel alergologiczny pediatryczny: trawa mix (Tymotka łąkowa/żyto), brzoza, Bylica pospolita, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, mleko, alfa laktoalbumina, beta-laktoalbumina, kazeina, BSA - surowicza albumina wołowa, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko 8 surowica 200
Panel alergologiczny atopowy: Tymotka łąkowa, żyto, brzoza, bylica, kot, pies, koń, Dermatophagoides pteronyssinus, Cladosporium herbarum, Alternaria alternata, białko jaja kurzego, mleko, dorsz, mąka pszenna, ryż, soja, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko 8 surowica 200
Profile alergologiczne: zwierzęta, drzewa, alergeny domowe, trawy i chwasty, nabiał i orzechy, owoce, warzywa, mąka i mięso. 8 surowica 120
IgE swoiste (szeroki panel alergenów wziewnych i pokarmowych) 8 surowica 50

Diagnostyka chorób nowotworowych

PSA całkowite 1 surowica 40
PSA wolne 1 surowica 50
AFP (alfa(α)-fetoproteina) 1 surowica 45
CEA (antygen karcinoembrionalny) 1 surowica 45
CA 125 (marker nowotworu jajnika) 1 surowica 45
CA 15-3 (marker nowotworu piersi) 1 surowica 45
CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki) 1 surowica 45
CA 72-4 (marker nowotworu żołądka) 5 surowica  120
CA 50 (marker nowotworu przełyku) 12 surowica 190
HE4 (marker nowotworu jajnika) 1 surowica  100
Test ROMA (HE4+CA125+algorytm oceny ryzyka nowotworu jajnika) 1 surowica  150
Chromogranina A (CgA-guz chromochłonny, neuroblastoma i guzy neuroendokrynne) 16 surowica / krew (EDTA) 150
CYFRA 21-1 (nowotwory płuc niedrobnokomórkowe) 7 surowica 150
S-100 (czerniak, nowotwory mózgu) 15 surowica 150
Kalcytonina (nowotwory tarczycy) 5 surowica 90
NVP-22 (marker pęcherza moczowego) 15 mocz  160
Beta(β)-2 mikroglobulina - monitorowanie leczenia chłoniaków 5 surowica/mocz 90
Antygen SCC (nowotwory szyjki macicy) 15 surowica 140
NSE (nowotwory płuc drobnokomórkowe) 7 surowica 120
Fosfataza kwaśna sterczowa (ACP-S) 10 surowica 30
TPS (swoisty polipeptydowy antygen tkankowy, wskaźnik proliferacji komórkowej) 13 surowica 140

Diagnostyka infekcji

HBsAg (antygen HBs) 1 surowica 25
HBsAg - potwierdzenie - test neutralizacji 2 surowica 35
HBsAb (P/c przeciw HBs) 1 surowica 35
HbeAg (antygen Hbe) 5 surowica 60
HbeAb (P/c przeciw Hbe) 5 surowica 60
P/c przeciw HBc IgM 5 surowica 60
P/c przeciw HBc total 1 surowica 60
P/c przeciw HAV IgM 5 surowica 80
P/c przeciw HAV total 5 surowica 80
P/c przeciw HDV 13 surowica 120
HIV 1/2 - przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab) 1 surowica 50
HIV - potwierdzenie metodą Western blot 18 surowica 300
P/c przeciw HCV 1 surowica 50
HCV - potwierdzenie metodą Immunobloting 16 surowica 250
Przeciwciała Anty SARS-CoV-2 w klasie IgA - Ocena Ilościowa  2-3 surowica 99
Przeciwciała Anty SARS-CoV-2 w klasie IgG - Ocena Ilościowa 2-3 surowica 99
Przeciwciała Anty SARS-CoV-2 w klasie IgM - Ocena Ilościowa 2-3 surowica 99
Przeciwciała Anty SARS-CoV-2 Total - Ocena Jakościowa 2-3 surowica 99
Test w kierunku wykrywania antygenu SARS-CoV-2 1 wymaz z nosogardzieli 120
Badanie Pamięci komórkowej SARS-CoV-2 IGRA 10-14 Heparyna Litowa 250
Helicobacter pylori IgA  – ocena miana 7 surowica 50
Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa 5 surowica 50
Helicobacter pylori IgM – ocena miana 7 surowica 50
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgA - ocena jakościowa 7 surowica 50
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa 1 surowica 50
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - awidność 7 surowica 80
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - metoda Western blot 14 surowica 180
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM - ocena jakościowa 1 surowica 40
Rubella (różyczka) IgG - ocena ilościowa 1 surowica 50
Rubella (różyczka) IgM - ocena jakościowa 1 surowica 50
Bordetella pertussis (krztusiec) IgA - ocena ilościowa 7 surowica 50
Bordetella pertussis (krztusiec) IgG - ocena ilościowa 5 surowica 50
Bordetella pertussis (krztusiec) IgM - ocena ilościowa 5 surowica 50
Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena jakościowa 7 surowica 50
Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena miana (ocena półilościowa) 7 surowica 50
Mycoplasma pneumoniae IgG - ocena ilościowa 5 surowica 50
Mycoplasma pneumoniae IgM - ocena ilościowa 5 surowica 50
Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena jakościowa 12 surowica 50
Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena miana (ocena półilościowa) 12 surowica 50
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - ocena ilościowa 5 surowica 50
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG w PMR 7 płyn mózgowo-rdzeniowy 100
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - metoda Western blot 6 surowica 190
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM  - ocena ilościowa 5 surowica 50
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM w PMR 7 płyn mózgowo-rdzeniowy 100
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - metoda Western blot 16 surowica 190
Chlamydia pneumoniae IgA - ocena jakościowa 7 surowica 70
Chlamydia pneumoniae IgA - ocena miana 7 surowica 70
Chlamydia pneumoniae IgG - ocena ilościowa 7 surowica 70
Chlamydia pneumoniae IgM - ocena ilościowa 7 surowica 70
Chlamydia trachomatis IgA - ocena jakościowa 12 surowica 60
Chlamydia trachomatis IgA - ocena miana (ocena półilościowa) 12 surowica 60
Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa 12 surowica 60
Chlamydia trachomatis IgM - ocena ilościowa 12 surowica 60
Chlamydia psittaci IgG - ocena miana 14 surowica 280
Chlamydia psittaci IgM - ocena miana 14 surowica 280
Świnka IgG - ocena jakościowa 12 surowica 50
Świnka IgG - ocena miana (ocena półilościowa) 12 surowica 50
Świnka IgM - ocena jakościowa 12 surowica 50
Świnka IgM - ocena miana (ocena półilościowa) 12 surowica 50
Haemophilus influenzae ty B IgG - ocena jakościowa 16 surowica 100
CMV (cytomegalia) IgA - ocena jakościowa 12 surowica 60
CMV (cytomegalia) IgA - ocena miana 7 surowica 60
CMV (cytomegalia) IgG - ocena ilościowa 7 surowica 60
CMV (cytomegalia) - awidność przeciwciał IgG 12 surowica 150
CMV (cytomegalia) IgM - ocena jakościowa 1 surowica 60
P/c przeciw Morbili (odra) IgG - ocena jakościowa 7 surowica 80
P/c przeciw Morbili (odra) IgM - ocena jakościowa 7 surowica 80
P/c przeciw Giardia lamblia IgG + IgM 12 surowica 130
P/c przeciw enterowirusowi IgA w PMR 7 płyn mózgowo-rdzeniowy 75
P/c przeciw enterowirusowi IgM PMR 7 płyn mózgowo-rdzeniowy 130
P/c przeciw enterowirusowi IgG PMR 7 płyn mózgowo-rdzeniowy 170
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena jakościowa 12 surowica 60
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena miana 12 surowica 60
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - ocena jakościowa 12 surowica 60
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - PMR 8-10 płyn mózgowo-rdzeniowy 70
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - PMR 8-10 płyn mózgowo-rdzeniowy 70
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena jakościowa 12 surowica 60
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena miana 12 surowica 60
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena jakościowa 12 surowica 60
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena miana 12 surowica 60
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena jakościowa 12 surowica 60
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena miana 12 surowica 90
Herpes simplex (HSV) IgG - PMR 5 płyn mózgowo-rdzeniowy 150
Herpes simplex (HSV) IgM - PMR 5 płyn mózgowo-rdzeniowy 150
Wirusy oddechowe (RSV) IgA - ocena jakościowa 7 surowica 80
Wirusy oddechowe (RSV) IgG - ocena jakościowa 9 surowica 80
Wirusy oddechowe (RSV) IgM - ocena jakościowa 9 surowica 80
Wirusy oddechowe (RSV) - antygen 13 popłuczyny oskrzelowe/wymaz          z nosogardzieli - materiał musi być dostarczony w ciągu 24h 80
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG - ocena jakościowa 10 surowica 70
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM - ocena jakościowa 10 surowica 70
P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgG 5 surowica 100
P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgM 5 surowica 100
P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgG 17 surowica 80
P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgM 17 surowica 80
KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgG 13 surowica 100
KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgM 13 surowica 100
Badanie kleszcza w kierunku Borelia burgdorferi - PCR 16 kleszcz -transport w temperaturze 4oC 250
Badanie w kierunku Nużeńca 1 rzęsa 60
EBV (mononukleoza) - monotest - ocena jakościowa 1 surowica 40
EBV (mononukleoza) IgG - ocena jakościowa 12 surowica 60
EBV (mononukleoza) IgG - ocena miana 12 surowica 60
EBV (mononukleoza) IgM - ocena jakościowa 12 surowica 60
EBV (mononukleoza) IgM - ocena miana 12 surowica 60
Listeria monocytogenes IgG - ocena jakościowa 12 surowica 90
Listeria monocytogenes IgG  - ocena miana 12 surowica 90
Listeria monocytogenes IgM - ocena jakościowa 12 surowica 90
Listeria monocytogenes IgM - ocena miana 12 surowica 90
Yersinia enterocolitica IgA - ocena jakościowa 12 surowica 90
Yersinia enterocolitica IgA - ocena miana 12 surowica 90
Yersinia enterocolitica IgG - ocena jakościowa 12 surowica 90
Yersinia enterocolitica IgG - ocena miana 12 surowica 90
Yersinia enterocolitica IgM - ocena jakościowa 12 surowica 90
Yersinia enterocolitica IgM - ocena miana 12 surowica 90
Legionella pneumophila (legioneloza) IgA  7 surowica 70
Legionella pneumophila (legioneloza) IgG  7 surowica 70
Legionella pneumophila (legioneloza) IgM 7 surowica 70
Babesia microti IgG 16 krew (EDTA) PCR perłowy korek  200
Coxackie wirus IgG 16 surowica 100
Coxackie wirus IgM 16 surowica 100
Brucelloza - test przesiewowy 1 surowica 100
Brucelloza IgG - ocena jakościowa 7 surowica 100
Brucelloza IgM - ocena jakościowa 17 surowica 100
Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) 17 surowica 120
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG - ocena ilościowa 7 surowica 60
Toxocara canis (toksokaroza) IgG - ocena ilościowa 7 surowica 60
Toxocara canis (toksokaroza) - awidność 16 surowica 350
Echinococcoza (bąblowica) IgG 7 surowica 150
Echinococcoza (bąblowica) - potwierdzenie metodą Western blot 7 surowica 350
P/c przeciw Trichinella (włośnica) IgG  17 surowica 150
Test przesiewowy w kierunku kiły 1 surowica 15
FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena miana  12 surowica 60
FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa 12 surowica 60
FTA-ABS IgM - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa 12 surowica 60
TPHA - test potwierdzenia kiły 5-7 surowica 60
HTLV I/II IgG (wirus ludzkiej białaczki komórek limfotropowych T) 11 surowica 120
Bartonella henselae + Bartonella quintana IgG, IgM 14 surowica 250
P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgG (choroba Weila) 13 surowica 200
P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgM (choroba Weila) 13 surowica 200

Hematologia i koaguologia

Morfologia CBC 1 krew (EDTA) 15
Morfologia z rozmazem automatycznym 1 krew (EDTA) 15
Morfologia z rozmazem mikroskopowym 1 krew (EDTA) 15
Rozmaz krwi (manualnie) 1 krew (EDTA) 12
Płytki krwi na cytrynian (PLT) 1 krew (cytrynian) 12
Płytki krwi na EDTA (PLT) 1 krew (EDTA) 12
Płytki krwi z jonami Mg 1 krew (EDTA) 20
Retikulocyty 1 krew (EDTA) 12
Odczyn Biernackiego (OB) 1 krew (EDTA) 12
Czas protrombinowy (PT; INR) 1 krew (cytrynian) 12
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 1 krew (cytrynian) 15
Czas trombinowy (TT) 2 krew (cytrynian) 15
Fibrynogen 1 krew (cytrynian) 15
Antytrombina III 5 krew (cytrynian) 50
D-dimery 1 krew (cytrynian) 50
Czynnik krzepnięcia V - aktywność 14 krew (cytrynian) 150
Czynnik krzepnięcia VII - aktywność 13 krew (cytrynian) 150
Czynnik krzepnięcia VIII - aktywność 13 krew (cytrynian) 150
Czynnik krzepnięcia IX - aktywność 32 krew (cytrynian) 150
Czynnik krzepnięcia XIII - aktywność 14 krew (cytrynian) 150
Białko C 8 krew (cytrynian) 100
Białko S 8 krew (cytrynian) 100
Komórki LE - mikroskop 1 krew (heparyna litowa) 35
Mielogram 14 szpik (rozmaz wysuszony, niebarwiony) 160

Histopatologia

Badanie histopatologiczne materiałów tkankowych (1 bloczek) 10 tkanka 60
Badanie histopatologiczne szyjki macicy (stożek) 14 tkanka 350
Badanie cytologiczne wg systemu Bethesda (1 badanie) 7 rozmaz 50
Badanie cytologiczne LBC 14 rozmaz - pojemnik dostępny na zamówienie w laboratorium 130
Badanie immunohistochemiczne piersi (receptory: ER, PR, HER2, Ki67 -    z oceną preparatu) 10 tkanka 450
Badanie immunohistochemiczne (1 odczyn m.in. CD34, CD68, CD3, CD31, Ki67, P16, LCA, VIM) 10 tkanka 120
Badanie HER2 10 tkanka 250
Ocena amplifikacji genu HER2 10 tkanka 500
Badanie histochemiczne (mucykarmin; P.A.S.; azan trichrome; groccot; ziehl nielsen) 7 tkanka 100
Biopsja cienkoigłowa (BAC, BACC) (max. 2 szkiełka) 5 rozmaz 100
Biopsja gruboigłowa (1 bloczek) 10 rozmaz 100
Badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu - onkologiczne 10 tkanka 130
Badanie wieloblokowe z materiału pooperacyjnego z jednego narządu - nieonkologiczne 10 tkanka 150
Cytologia nieginekologiczna 5-7 mocz/plwocina/płyny z jam ciała 50
Wymaz czystościowy 3 gardło/rana/oko/nos 40
Wymaz czystościowy na płytce 3 gardło/rana/oko/nos 40
Helicobacter pylori z wycinka 10 tkanka 90

Immunoglobuliny, składniki dopełniacza

Prążki oligoklonalne w PMR 24 PMR + surowica 180
IgA (immunoglobulina A) 1 surowica 35
IgG (immunoglobulina G) 1 surowica 35
IgG1 (immunoglobulina G, podklasa IgG1) 14 surowica 150
IgG2 (immunoglobulina G, podklasa IgG2) 14 surowica 150
IgG4 (immunoglobulina G, podklasa IgG4) 14 surowica 150
IgM (immunoglobulina M) 1 surowica 35
C1q - C1 dopełniacza 15 surowica 140
C1 inhibitor - stężenie 15 surowica 140
Składowa dopełniacza C3 5 surowica 80
Składowa dopełniacza C4 5 surowica 80
Całkowita aktywność dopełniacza CH-50-DOP 15 krew (cytrynian) 120
Immunofiksacja białka (białko monoklonalne) 15 surowica/ mocz 200
Łańcuchy lekkie kappa 15 surowica/ mocz 140
Łańcuchy lekkie lambda 15 surowica/ mocz 140
Ocena metabolizmu tlenowego leukocytów (Bursttest) - ocena wybuchu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych 8 krew pełna (heparyna litowa) 300

Patologia ciąży

PAPP-A (osoczowe białko ciążowe) 3 surowica 100
PLGF (ludzki łożyskowy czynnik wzrostu) 14 surowica 200
ß-HCG (wolna jednostka) 3 surowica 100
Estriol wolny 3 surowica 50
AFP (alfa(α)-fetoproteina) - Delphia Xpress 3 surowica 50
Kariotyp 24 krew pełna (heparyna litowa) + deklaracja świadomej zgody 600
Test podwójny (PAPP-A; ß-HCG wolna jednostka)  - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w pierwszym trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) 14 surowica 300
Test potrójny (AFP; wolny estriol; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w drugim trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) 14 surowica 300

Serologia grup krwi

Grupa krwi (AB0, RH, PTA) 7 krew pełna (EDTA) 45
PTA - pośredni test antyglobulinowy, p/c odpornościowe 7 krew pełna (EDTA) 40
BTA - bezpośredni test antyglobulinowy 3 krew pełna (EDTA) 30
Wpis grupy krwi do krewkarty 7 - 60
Dwukrotne oznaczenie krwi + wpis do krewkarty 7 krew pełna (EDTA) 110

Toksykologia - leki, narkotyki, metale, metabolity

Karbamazepina 5 surowica 60
Fenytoina 5 surowica 60
Kwas walproinowy 1 surowica 60
Morfina 1 mocz 60
Kokaina 1 mocz 60
Marihuana 1 mocz 60
Amfetamina 1 mocz 60
Benzodiazepiny 1 mocz 60
Barbiturany 1 mocz 60
Digoksyna 5 surowica 60
Oznaczenie małego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz) 1 mocz 90
Oznaczenie dużego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz, metamfetamina, benzodiazepina) 1 mocz 100
Lit (Li) 1 surowica 60
Selen (Se) 13 surowica 160
Amoniak  2 krew (EDTA) 60
Miedź (Cu) 16 surowica 60
Miedź (Cu) 16 mocz/DZM 60
Fenol 5 mocz 100
Chrom (Cr) 7 surowica 140
Chrom (Cr) 7 mocz 140
Kobalt 10 surowica 140
Rtęć (Hg) 17 mocz 150
Mangan (Mn) 9 krew (EDTA) 150
Mangan (Mn) 9 mocz 150
Ołów (Pb) 15 krew pełna (heparyna litowa) 100
Ołów (Pb) 15 mocz/DZM 100
Cynk (Zn) 16 surowica 100
Cynk (Zn) 16 mocz/DZM 150
Kadm (Cd) 8 surowica 150
Kadm (Cd) 8 mocz 300
Mleczany 4 osocze fluorkowe 60
Kwasy żółciowe 1 surowica 80
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) 24 mocz/DZM 100
Porfiryny 6 mocz 100
Koproporfiryny 7 mocz/DZM 100
Cynkoprotoporfiryny 13 krew (EDTA) 100
Kwas hipurowy 14 mocz 140
Badanie kamieni moczowych - analiza składu 8 kamień 80
Kwas trójchlorooctowy 14 mocz 150
Tacrolimus 5 krew (EDTA) - strzykawka gazometryczna 150
Erytropoetyna 10 surowica 120
Paracetamol 7 surowica 150
Amiodaron 13 surowica 150

Pakiety badań

Pakiet 60+

Badania z tego pakietu pomagają w ocenie wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, doprowadzającego w konsekwencji do powstawania zakrzepów i zatorów. Badanie pomocne w diagnostyce zakrzepicy żył kończyn dolnych, zatoru płucnego, udaru niedokrwiennego mózgu i zawału mięśnia sercowego.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB., .Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, TSH, Kreatynina, Elektrolity (Na i K), Wapń całkowity (Ca), Albumina, Magnez (Mg), Białko całkowite
169 zł

Pakiet Badań Alergologicznych

Badania wykonywane w tym Pakiecie pozwalają na potwierdzenie lub wykluczenie występującej alergii i ustalenia potencjalnego źródła czynników wywołujących alergię.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Panele alergologiczne: pokarmowy, wziewny, pediatryczny, atopowy, IgE całkowite (immunoglobulina E), Badanie w kierunku eozynofilii
699 zł

Pakiet Badań Anemii

Badania zawarte w pakiecie pomogą w ocenie funkcji organizmu. Anemia może być spowodowana czynnikami zarówno genetycznymi, środowiskowymi, jak i żywieniowymi. Cechą wspólną jest obniżona ilość czerwonych krwinek i hemoglobiny.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Ferrytyna, Żelazo (Fe), Kwas foliowy, OB, Transferyna, Witamina B12
149 zł

Pakiet Badań Diabetologicznych

Badania z tego pakietu pomagają w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu cukrzycy. Pomagają w ocenie ryzyka powikłań związanych z tą chorobą, takich jak miażdżyca czy choroby nerek.

W skład pakietu wchodzą:
Glukoza, Hemoglobina glikowana (HbA1C), Lipidogram, Mocz badanie ogólne, Mikroalbumina
99 zł

Pakiet Badań Funkcji Nerek

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcjonowania nerek. Nieprawidłowe wyniki badań mogą być sygnałem zaburzeń w pracy tego narządu.

W skład pakietu wchodzą:
Mocz badanie ogólne, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Elektrolity
69 zł

Pakiet Badań Funkcji Serca

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcjonowania układu krążenia. Poszczególne badania są pomocne w profilaktyce chorób układu krążenia.

W skład pakietu wchodzą:
Fibrynogen, D-dimery, Elektrolity, Lipidogram, CRP, NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B), Homocysteina
199 zł

Pakiet Badań Tarczycowych

Dzięki tym badaniom możemy zaobserwować pierwsze symptomy rozwoju niedoczynności lub nadczynności tarczycy. Dają też możliwość monitorowania przebiegu leczenia tych schorzeń. Choroby tarczycy są bardzo powszechne i szczególnie często dotykają kobiet. Wykryte wcześnie umożliwiają rozpoczęcie odpowiedniego procesu leczenia, a także ograniczenie groźnych powikłań zdrowia pacjentów.

W skład pakietu wchodzą:
TSH, T4 (tyroksyna), FT4 (wolna tyroksyna), T3 (trijodotyronina), FT3 (wolna trijodotyronina), Cholesterol całkowity
119 zł

Pakiet Diagnostyka Celiakii

Pakiet diagnostyki celiakii pozwala wykluczyć lub potwierdzić chorobę zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego, związanego z nietolerancją glutenu zawartego w zbożach.

W skład pakietu wchodzą:
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU08, IgA (immunoglobulina A)
169

Pakiet Diagnostyka Przewodu Pokarmowego

Badania w tym pakiecie wykonywane są w ostrych i przewlekłych bólach w okolicy jamy brzusznej, nudnościach, wymiotach i biegunkach.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Próby wątrobowe, Mocznik, Amylaza, Lipaza, Proteinogram, Badanie ogólne kału, Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA), Krew utajona (bez diety), CRP, CEA (antygen karcinoembrionalny), AFP (alfa(α)-fetoproteina), CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki), Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa
349 zł

Pakiet Dla Biegacza

Pakiet dla biegacza zawiera badania oceniające wpływ wysiłku fizycznynego na organizm oraz określające stan i prawidłowość funkcjonowania serca i układu krążenia. Zalecamy przeprowadzanie regularnych badań, by biegać przede wszystkim bezpiecznie i unikać kontuzji.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia z rozmazem automatycznym, Badanie ogólne moczu (10 parametrów), Żelazo (Fe), Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG), Glukoza, Sód (Na), Potas (K), Magnez (Mg), AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa), ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa), Kinaza kreatynowa (CK), NT-pro-BNP
179

Pakiet Dla Kobiet Dojrzałych

Badania wykonywane w pakiecie dla kobiet dojrzałych pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia i funkcjonowania różnych narządów organizmu. Są wskaźnikiem zaburzeń hormonalnych czy chorób nowotworowych. Nieprawidłowe wyniki mogą też świadczyć o chorobach, takich jak np. cukrzyca, anemia, miażdżyca, zaburzeniach układu krążenia, infekcji, nowotworze jajnika i piersi.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, Kreatynina, Elektrolity (Na i K), Ferrytyna, Fosfor, Magnez (Mg), CRP, TSH, FSH, Prolaktyna (PRL), Osteokalcyna, CA 125, CA 15-3
349 zł

Pakiet Dla Sportowca

Komfortowy zestaw specjalistycznych badań laboratoryjnych skomponowany z myślą o osobach uprawiających sport.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia z rozmazem automatycznym, Badanie ogólne moczu (10 parametrów), Odczyn Biernackiego (OB), Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa, Glukoza, Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG), Kreatynina, Kwas moczowy, Elektrolity (Na i K), AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa), ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa), GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza), Magnez (Mg), Wapń całkowity (Ca), Cynk (Zn), Potas (K), Żelazo (Fe), Ferrytyna, Transferyna, Albumina, Mocznik
349 zł

Pakiet Hormonalny Rozszerzony

Pakiet hormonalny kierowany jest do osób odczuwających dolegliwości, których źródłem mogą być zmiany endokrynologiczne. Badania zawarte w tym Pakiecie są pomocne w określeniu równowagi hormonalnej oraz zdiagnozowaniu zaburzeń endokrynologicznych.

W skład pakietu wchodzą:
Estradiol (E2), FSH, LH (hormon luteotropowy; lutropina), Progesteron, Prolaktyna (PRL), DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu), Testosteron
199 zł

Pakiet Kobiet Planujących Ciążę

Poszczególne badania odzwierciedlają stan takich narządów jak nerki czy wątroba, zaś dzięki badaniom hormonalnym można kontrolować przebieg ciąży. Badania w kierunku anemii, cukrzycy czy infekcji dróg moczowo-płciowych są istotne dla oceny prawidłowego rozwoju ciąży. Wykluczenie zakażeń toksoplazmą, wirusami różyczki, HIV czy HCV jest niezwykle ważne dla zdrowia matki i dziecka.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Kwas foliowy, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Kreatynina, Białko całkowite, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG I IgM, Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa, Albumina, Różyczka IgG, Anty HCV, HIV, Progesteron, Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa
399 zł

Pakiet Małego Dziecka

Zdrowie dziecka jest powodem troski każdego rodzica, który chciałby, aby jego dziecko rozwijało się zdrowo i prawidłowo. Badania w Pakiecie Małego Dziecka pozwalają ocenić ogólny stan zdrowia dziecka. Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np. alergii, cukrzycy czy anemii.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, CRP, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Żelazo (Fe), Elektrolity (Na i K), Bilirubina całkowita, IgE całkowite (immunoglobulina E), ASO – ocena ilościowa, Badanie w kierunku pasożytów
149 zł

Pakiet Metaboliczny

Pakiet metaboliczny pomoże ocenić funkcjonowanie trzustki, wątroby, nerek oraz układu kostnego. Badania z tego pakietu pomogą w ocenie większości procesów metabolicznych, których zaburzenia mogą prowadzić do otyłości, nadciśnienia, cukrzycy i chorób układu krążenia.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, Kreatynina, Elektrolity (Na i K), Wapń całkowity (Ca), Albumina, Magnez (Mg), Białko całkowite, Bilirubina całkowita, Żelazo (Fe)
169 zł

Pakiet Mężczyzna 40+

Pakiet skierowany do mężczyzn po 40 roku życia, którzy chcą monitorować swój stan zdrowia. W skład pakietu oprócz podstawowych badań pomocnych w ocenie funkcjonowania organizmu, wchodzą także badania istotne dla mężczyzn dojrzałych, u których zwiększa się ryzyko chorób układu krążenia, zaburzeń hormonalnych okresu andropauzy oraz chorób nowotworowych.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, TSH, PSA całkowite, Testosteron, Magnez (Mg)
199 zł

Pakiet Nadkrzepliwości Krwi

Badania z tego pakietu pomagają w ocenie wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, doprowadzającego w konsekwencji do powstawania zakrzepów i zatorów. Badanie pomocne w diagnostyce zakrzepicy żył kończyn dolnych, zatoru płucnego, udaru niedokrwiennego mózgu i zawału mięśnia sercowego.

W skład pakietu wchodzą:
Antytrombina III, Białko C, Białko S, Czynnik V "LEIDEN" i Mutacja genu 20210 G-A protrombiny, P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I i Antykardiolipinowe w kl. IgG i IgM oraz Antykoagulant Toczniowy
999 zł

Pakiet Płodności Dla Kobiet

Pakiet płodności dla kobiet to podstawa diagnozy dotyczącej płodności kobiety starającej się bezskutecznie o ciążę przez okres 12 m-cy. Wyniki badań są niezbędnym elementem pozwalającym określić przyczynę niepłodności.

W skład pakietu wchodzą:
FSH, LH (hormon luteotropowy; lutropina), Prolaktyna (PRL), Estradiol (E2), Progesteron, Testosteron, DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu), TSH (hormon tyreotropowy), AMH (hormon antymulerowski)
349

Pakiet Przed Zabiegiem

Pakiet zawiera zestaw badań, które powinno się wykonać przed zabiegiem chirurgicznym. Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie ogólnego stanu organizmu oraz odzwierciedlają ewentualne zaburzenia układu krzepnięcia, układu krążenia, pracy serca i nerek oraz mogą być wykorzystane do rozpoznawania zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Kreatynina, APTT, PT, HBsAg (antygen Hbs), Anty HCV, Grupa krwi (AB0, RH, PTA)
179 zł

Pakiet Reumatologiczny

Choroby reumatyczne charakteryzują się przewlekłymi zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej. Charakteryzują się zmianami chorobowymi w stawach i kościach, dającymi objawy bólowe a w skrajnych przypadkach ograniczenie ruchomości stawów aż do ich całkowitego unieruchomienia.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, CRP, Kwas moczowy, ASO – ocena ilościowa, Czynnik reumatoidalny (RF) - ocena ilościowa, P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP), Odczyn Waalera-Rosego, Borelia burgdorferi (borelioza) IgG, IgM, Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - AU02
259 zł

Pakiet Rozszerzony

Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest świadome kontrolowanie stanu swojego zdrowia poprzez regularne wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych. Dzięki tym badaniom można także wykrywać różne schorzenia we wczesnych stadiach choroby, nawet przed wystąpieniem jej objawów.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, Mocz badanie ogólne, Glukoza, Lipidogram, Próby wątrobowe, Kwas moczowy, Kreatynina, Żelazo (Fe), TSH
139 zł

Pakiet Wątrobowy

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcji wątroby. Są również pomocne w rozpoznaniu schorzeń o różnym podłożu w tym zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, OB, CEA (antygen karcinoembrionalny), AFP (alfa(α)-fetoproteina), Czas protrombinowy (PT; INR), Bilirubina całkowita, Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - Au02, Cholinoesteraza, Proteinogram, Próby wątrobowe, HBsAg (antygen Hbs), Anty HCV
279 zł

Pakiet Wczesnej Ciąży

Poszczególne badania odzwierciedlają stan takich narządów jak nerki czy wątroba, zaś dzięki badaniom hormonalnym można kontrolować rozwój ciąży. Badania w kierunku anemii, cukrzycy czy infekcji dróg moczowo-płciowych są istotne dla oceny prawidłowego rozwoju ciąży. Wykluczenie zakażeń toksoplazmą, wirusami różyczki, HIV czy HBV i HCV jest niezwykle ważne dla zdrowia matki i dziecka.

W skład pakietu wchodzą:
Morfologia, Mocz badanie ogólne, Żelazo (Fe), Glukoza, Test podwójny (PAPP-A; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w pierwszym trymestrze ciąży, Kwas foliowy, Progesteron, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG I IgM, Różyczka IgG, Anty HCV, HBsAg (antygen Hbs), HIV, Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG i IgM - ocena ilościowa, CMV (cytomegalia) IgG i CMV (cytomegalia) IgM, Grupa krwi (AB0, RH, PTA)
699 zł