Terapia logopedyczna

Serdecznie zapraszamy  dzieci, które borykają się z wadą wymowy lub posiadają nieprawidłowości w rozwoju mowy. Zapraszamy również dorosłych, dla których mowa jest narzędziem pracy i musi być płynna i wyraźna.

 

Diagnoza logopedyczna

 • wywiad z rodzicami dziecka
 • ocena i sprawdzenie stanu sprawności narządów artykulacyjnych, fonacyjnych, słuchu fonemowego
 • określenie wieku rozwojowego dziecka
 • badanie dodatkowe - rozumienia , pisania, opowiadania
 • ogólne badanie słuchu dziecka
 • plan oddziaływań terapeutycznych

Terapia logopedyczna

 • seplenienie ( sygmatyzm, parasygmatyzm)
 • nieprawidłowa realizacja głoski ,,s"
 • rotacym (reranie) - nieprawidłowa realizacji głoski ,,r"
 • gammacyzm, kappacyzm, betacyzm i inne wady
 • mowa bezdźwięczna
 • elizje, substytucje głoskowe

Jąkanie (terapia niepłynności mowy)

Terapia polega na zniwelowaniu wszelkich niepłynności mowy poprzez szereg oddziaływań ćwiczeniami oddechowymi, artykulacyjnymi, fonacyjnymi, dykcyjnymi oraz innymi metodami w celu uregulowania płynności mowy. 

 

Wczesna interwencja logopedyczna

Działania terapeutyczne skierowane do najmniejszego pacjenta obciążonego dysfunkcjami  wynikającymi z zaburzeń okołoporodowych, chorób genetycznych czy niepełnosprawności.

Opuszczanie lub zastępowanie głosek w wyrazach

Terapia polega na wywołaniu opuszczanej głoski w wyrazach lub skorygowaniu i utrwaleniu prawidłowej artykulacji.

Terapia opóźnionego rozwoju mowy (dotyczy również uszkodzeń OUN) 

Wspomaganie usprawnienia aparatu mowy, rozbudowanie słownictwa.

 

Profilaktyka

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, prawidłowego toru oddechowego, szczególnie przez piosenkę - ćwiczenia słuchu fonematycznego kierowane do dzieci w wieku od 2 do 4 lat, logorytmika.

Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz

Przygotowanie do nauki pisania poprzez ćwiczenia grafomotoryczne, czytania poprzez wiersz czy piosenkę, wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy, usprawnienie motoryki ręki. 

Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

Wspomaga rozwój dziecka, pozytywnie rozładowuje nagromadzoną energię, wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej czy społecznej.

 

Wspomaganie i rozwój słuchu fonematycznego Metodą Ortofoniczno-Muzyczną dr I. Nowak

Metoda ortofoniczno-muzyczna ma zastosowanie w profilaktyce i terapii dzieci z zaburzeniami wymowy. Ma służyć utrwaleniu prawidłowej wymowy głosek oraz kształceniu i doskonaleniu słuchu fonematycznego, narządów mowy oraz układu oddechowego.

Podstawą metody są piosenki ze specjalnie dobranymi tekstami ortofonicznymi do utrwalania poszczególnych głosek oraz ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Testy sprawności językowej i kompetencji komunikacyjnej

Narzędzia diagnostyczne, pozwalające na ocenę sprawności językowej oraz kompetencji komunikacyjnej we wszystkich aspektach mowy. Zawiera siedem podtestów: rozumienie bajki, słownik, fleksja, poprawianie zdań, zadawanie pytań, prośby i rozkazy, opowiadanie bajki.

Zajęcia grupowe z profilaktyki logopedycznej i logorytmiki

Logorytmika polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową osoby, którą się leczy bądź rehabilituje.

Głównym celem jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy takie, jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięk

 

Logopedia artystyczna – emisja głosu

Zajęcia logopedyczne kształtujące prawidłowy tor oddechowy, przepływ powietrza przy fonacji, prawidłową pracę rezonatorów, sprawność aparatu artykulacyjnego. To także ćwiczenia dykcyjne, techniki ułatwiające pokonywanie stresu podczas przemówień publicznych.

 

Cennik:

Diagnoza logopedyczna (wywiad i badanie mowy) 150zł

Terapia logopedyczna (60 min.) 120 zł

Terapia logopedyczna (30 min.)  60 zł

Emisja głosu (60 min.) 120 zł

Emisja głosu (30 min.)  60 zł