dr n. hum. Jolanta Mazurek

Logopeda, Neurologopeda

Z wykształcenia prymarnego jestem filologiem, ukończyłam studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz neurologopedii. Obecnie pracuję w Szpitalu im. H. Święcickiego w Poznaniu, na Oddziale Klinicznym Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Prowadzę poradnictwo oraz rehabilitację neurologopedyczną pacjentów głównie po udarach, urazach mózgowo-czaszkowych oraz tych, którzy zmagają się z innymi chorobami układu nerwowego (SLA, SM, choroba Alzheimera, Parkinsona i in.).

 

Zapraszam do kontaktu osoby dorosłe z:

  • zaburzeniami komunikacji słownej (afazja),
  • problemami z realizacją wypowiedzi( dyzartia),
  • dysfunkcjami połykania (dysfagia),
  • porażeniem nerwu twarzowego,
  • deficytami emisji głosu (chrypka, męczliwość, zaniki głosu i in.).

 

Posiadam również doświadczenie zawodowe w pracy logopedycznej z dziećmi i oferuję poradnictwo i współpracę z rodzicami:

  • w zakresie oceny rozwoju języka i komunikacji werbalnej ich pociech (wiek niemowlęcy i przedszkolny),
  • edukację w zakresie profilaktyki nabywania i utrwalania złych nawyków żywieniowych we wczesnym dzieciństwie, warunkujących w przyszłości niepożądaną pracę narządów mowy; 
  • wsparcie merytoryczne ukierunkowane na przeciwdziałanie problemom związanym z czytaniem  (dysleksja);
  • przygotowania do nauki pisania – szczególnie dzieci leworęcznie i oburęczne.

Godziny pracy:

Poniedziałek 15:00 - 18:00

Cennik:

Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna (wywiad i badanie) 150 zł        

Konsultacja jednorazowa (ze wskazaniami) 150 zł

Terapia (do 60 min.) 120 zł