dr n. med. Rafał Piestrzeniewicz

neurochirurg

W 1999r. ukończyłem wydział lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. Staż podyplomowy w szpitalu w Sieradzu. Następnie pracowałem w szpitalu w Pleszewie na oddziałach: wewnętrznym i onkologicznym.


Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie neurochirurgii. W latach 2002-2009r. byłem pracownikiem Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Tytuł specjalisty neurochirurga uzyskałem w listopadzie 2008r. Dnia 11.02.2009r na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Śródoperacyjne wykorzystanie interferencji RNA w terapii wysokozłośliwych guzów mózgu pochodzenia neuroepitelialnego”, uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Praca została nagrodzona wyróżnieniem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Pana Prof. Jacka Wysockiego.


Od 2009r. do stycznia.2022r. współtworzyłem i pracowałem w Oddziale Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. 


Obecnie od 03.2022 pracuję w Oddziale Neurochirurgii Szpitala w Puszczykowie. W trakcie mojej pracy jako neurochirurg uczestniczyłem w licznych stażach, kursach i szkoleniach krajowych i zagranicznych. Jestem autorem lub współautorem 37 prac oryginalnych i streszczeń zjazdowych z zakresu neurochirurgii publikowanych w latach 2002-2011. Swoją wiedzę ciągle doskonale i uzupełniam biorąc udział w konferencjach i zjazdach towarzystw naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNCH).


WYKAZ LECZONYCH CHORÓB:


KRĘGOSŁUP:

  • choroba zwyrodnieniowa wszystkich odcinków kręgosłupa - w tym min: dyskopatia lędźwiowa, szyjna, piersiowa, stenozy, kręgozmyki w technice mikrochirurgicznej (minimalizacja urazu okołooperacyjngo dla chorego), zabiegi z pełną gamą implantów
  • rwa kulszowa, udowa, szyjno-barkowa
  • urazy kręgosłupa złamania, zwichnięcia, wertebroplastyka


MÓZG I OUN

  • guzy mózgu: pierwotne - glejaki, oponiaki i inne, guzy przerzutowe, guzy podstawy czaszki z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych, neuromonitoringu, fluoresecncji 5-ALA (Gliolan).
  • guzy kanału kręgowego i kręgosłupa (techniki jw)
  • choroby naczyniowe mózgu (tętniaki, naczyniaki, AVM, przetoki - również we współpracy z neuroradiologiami)
  • urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa- krwiaki, wgłobienia czaszki, plastyka czaszki (odbudowa ubytków kości czaszki)
  • wodogłowie obturacyjne, pozapalne, pourazowe, normotensyjne, zespół Hakima
  • neuralgia nerwu trójdzielnego, konflikty naczyniowo-nerwowe.


Hobby: żeglarstwo – posiadam patent jachtowego sternika morskiego, góry, narciarstwo, gitara.

Godziny pracy:

Poniedziałek lub Piątek (zamiennie) 16:00 - 19:00