dr n. med. Joanna Nowaczyk

Lekarz specjalista ginekologii i położnictwa

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kończąc studia uhonorowana została Medalem Rektora Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej.

Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Klinice Perinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu, kierowanej przez prof. Grzegorza H. Bręborowicza. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego zajmowała się również pracą dydaktyczną szkoląc przyszłych lekarzy w języku polskim oraz angielskim.

W lipcu 2022 roku obroniła pracę doktorską pt. „Ocena wybranych biochemicznych parametrów płytek krwi w ciąży powikłanej IUGR”, której promotorem była prof. Mariola Ropacka – Lesiak.

We wrześniu 2023 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Jest autorką oraz współautorką publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o wysokim wskaźniku cytowań (IF), oraz rozdziałów w podręcznikach z zakresu ginekologii i położnictwa. Na swoim koncie ma również wystąpienia podczas konferencji naukowych.

Najważniejsze publikacje:

  • „Platelets in fetal growth restriction: role of reactive oxygen species, oxygen metabolism, and aggregation”
  • „The altered platelet mineral ratios in pregnancy complicated with intrauterine growth restriction”

Posiada międzynarodowy certyfikat  ultrasonograficznej oceny jajników wg grupy IOTA, oraz certyfikat FMF (Fetal Medicine Fundation) w zakresie wykonywania badań prenatalnych (FMF ID 148246).

Badania prenatalne I trymestru są rekomendowane każdej ciężarnej będącej pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży. Mają na celu ocenę ryzyka wystąpienia u płodu najczęstszych zaburzeń genetycznych (trisomii 13, 18 i 21). W skład badania wchodzi test złożony obejmujący badanie USG płodu z oceną przezierności karkowej płodu (NT) oraz test podwójny, polegający na oznaczeniu we krwi ciężarnej  stężenia ciążowego białka A (PAPP-A) oraz wolnej podjednostki B-hCG (metodą FMF). Na podstawie uzyskanych wyników lekarz posiadający certyfikat FMF (Fetal Medicine Fundation) oblicza ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych wad genetycznych. Gdy oszacowane ryzyko jest duże pacjentka ma prawo do pogłębienia diagnostyki poprzez badania inwazyjne - amniopunkcję lub biopsję kosmówki. Każda pacjentka w ciąży może również wykonać  badanie wolnego płodowego DNA  (NIPT) krążącego we krwi ciężarnej.

Na co dzień operuje zmiany w macicy techniką histeroskopową, oraz doskonali pozostałe techniki operacji ginekologicznych pod okiem wybitnej operator dr Anny Paczkowskiej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe regularnie uczestnicząc w licznych polskich oraz zagranicznych kursach, konferencjach i sympozjach naukowych.

Do każdej Pacjentki podchodzi indywidualnie, empatycznie, oraz holistycznie. W pracy kieruje się zasadami medycyny opartej na dowodach (EBM).

Możliwość konsultacji w języku polskim oraz angielskim.

W naszym centrum przyjmuje pacjentki od 14 roku życia.

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 13:00 - 20:00

Cennik:

Konsultacja ginekologiczna 250 zł

Konsultacja ginekologiczna + USG 280 zł

Konsultacja ginekologiczna + USG + cytologia 330 zł

Konsultacja ginekologiczna + USG + cytologia płynna LBC 400 zł

Konsultacja ginekologiczna + USG + Co-Test (cytologia LBC + HPV Hr) 550 zł

Konsultacja położnicza + USG 300 zł

Pakiet MCU - HPV: wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominid, Mycoplasma genitaliom, Ureoplasma sp. + wykrywanie DNA HPV 400 zł

Cytologia 100 zł

Cytologia płynna LBC 150 zł

Cytologia płynna LBC + HPV HR 300 zł

Wizyta recepturowa 100 zł

USG prenatalne I trymestru 350 zł

USG prenatalne I trymestru + test PAPP-A 500 zł

Teleporada 150 zł

Szczepienie przeciwko HPV 700 zł

Założenie wkładki domacicznej Mirena/Kyleena (koszt razem z wkładką) 1600 zł

Założenie wkładki domacicznej (własna wkładka) 1000 zł

Usunięcie wkładki domacicznej z USG 350 zł