lek. Joanna Nowaczyk

Ginekolog położnik

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kończąc studia uhonorowana została Medalem Uniwersytetu za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej.

Po stażu podyplomowym rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w Klinice Perinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu, kierowanej przez prof. Grzegorza H. Bręborowicza.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Regularnie uczestniczy w licznych kursach, konferencjach i sympozjach naukowych, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje.

Aktualnie nadal pracuje w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu, dodatkowo prowadząc zajęcia z studentami Uniwersytetu Medycznego.

W naszym centrum przyjmuje pacjentki od 14 roku życia.

Godziny pracy:

Wtorek 17:30 - 20:00

Cennik:

TELEPORADA 130 zł

Konsultacja ginekologiczna 130 zł

Konsultacja ginekologiczna + USG 150 zł

Konsultacja pacjentki ciężarnej będącej pod opieką gabinetu do 25 t.c. (badanie położnicze + USG) 150 zł

Konsultacja pacjentki ciężarnej będącej pod opieką gabinetu po 25 t.c. (badanie położnicze + biometria + USG doppler) 170 zł

Konsultacja ginekologiczna + USG + cytologia 170zł

KTG z oceną (również dla pacjentek nie będących pod opieką gabinetu) 50 zł

Cytologia 50 zł