dr n. med. Joanna Nowaczyk

Lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kończąc studia uhonorowana została Medalem Uniwersytetu za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej.

Po stażu podyplomowym rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w Klinice Perinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu, kierowanej przez prof. Grzegorza H. Bręborowicza.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Regularnie uczestniczy w licznych kursach, konferencjach i sympozjach naukowych, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje.

Aktualnie nadal pracuje w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu, dodatkowo prowadząc zajęcia z studentami Uniwersytetu Medycznego.

W naszym centrum przyjmuje pacjentki od 14 roku życia.

Godziny pracy:

Wtorek 17:30 - 20:00

Cennik:

Konsultacja ginekologiczna 180 zł

Konsultacja ginekologiczna + USG 200 zł

Konsultacja położnicza + USG 230 zł

Konsultacja ginekologiczna + USG + cytologia 250zł

Cytologia 100 zł

Wizyta recepturowa 100 zł

Teleporada 150 zł