lek. Marek Szymaniak

Kardiolog

Lek. Marek Szymaniak ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2011 roku. Od 2015 roku pracuje w Oddziale Kardiologicznym Szpitala w Puszczykowie, gdzie ukończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii. Wcześniej związany zawodowo z II Kliniką Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Centrum Medycznym HCP. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Uczestnik licznych kongresów naukowych oraz kursów doskonalących stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe.

Godziny pracy:

Piątek 15:30 - 19:00