dr n. med. Patrycja Lachowska-Kotowska

Alergolog, Pulmonolog, Internista

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Do 2014 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Alergologii i Chorób Płuc, gdzie poza opieką nad pacjentami zajmowała się prowadzeniem zajęć dla studentów. Od 2015 r. mieszkanka Poznania, związana z Oddziałem Chorób Wewnętrznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

W roku 2010 uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, w roku 2014 tytuł specjalisty w dziedzinie alergologii, a w roku 2017 specjalisty chorób płuc.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Główne zainteresowania praktyczne to spirometria, alergiczny nieżyt nosa,  astma,  POCHP, alergia i nietolerancja pokarmowa.

W ramach konsultacji alergologicznych przyjmuje dorosłych i dzieci od 5 roku życia.
W ramach konsultacji pulmonologicznych przyjmuje dorosłych.

Godziny pracy:

Środa 14:00 - 17:00

Piątek - kontakt z rejestracją