dr n. med. Tomasz Milecki

Urolog

Dr n. med. Tomasz Milecki jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalistą urologii, który program realizował w Katedrze i Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej w Poznaniu. Jednocześnie jako doktor nauk medycznych prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego i realizuje badania naukowe z zakresu genetyki raka nerki. Jest autorem i współautorem publikacji oraz wykładów na konferencjach naukowych. Jest także aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Godziny pracy:

Środa 15:30 - 18:00