mgr Kornelia Kamińska

Fizjoterapeuta, Terapeuta integracji sensorycznej, Terapeuta metody GPS

Kierunek Fizjoterapia ukończyłam w 2018 roku na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Od tego czasu stale podnoszę swoje kwalifikacje szczególnie w zakresie fizjoterapii pediatrycznej. Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku fizjoterapia w pediatrii w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu, dyplomowanym terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą metody System Rozwoju Poprzez Zabawę (Growth through Play System, GPS).

Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobywałam w czasie studiów magisterskich będąc obok dziecka w spektrum autyzmu i to w tej przestrzeni skupiam głównie swoje zawodowe zainteresowanie. Ponadto interesuje mnie tematyka z zakresu samoregulacji.

W przyszłości chciałabym nie tylko wspierać stylem responsywnym rozwój dzieci ale też objąć wsparciem terapeutycznym ich rodziny.

 

Ukończone kursy:

 • Growth through Play System (GPS) st. I i st. II - I. Wojtasik
 • Diagnoza i terapia metody Integracji Sensorycznej wg Ayres st. I i st. II - M. Karga
 • Bilateralna Integracja Sheila Dobie OBE - K. Rychetsky, M. Rychetsky, T. Śliwowski
 • Terapia Ręki st. I i II - dr. R. Rutkowski, M. Adamski
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard (w ramach studiów podyplomowych)
 • Nadreaktywność sensoryczna w terapii SI refresher - M. Karga
 • Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi. Poprawne poruszanie się i tworzenie nawyków ruchowych w ujęciu fizjoterapeutycznym - W. Kozłowski
 • Szkolenie z zakresu diagnostyki i terapii układu taktylnego u dzieci autystycznych - E. Bartelemus
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym - M. Baj-Lider
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem - fundacja Synapsis

 

Konferencje:

 • Ogólnopolski Kongres Wokół Integracji Sensorycznej “Trafna diagnoza i skuteczna terapia w codziennej pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju”, wrzesień 2020 Warszawa
 • Warsztat “Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy, pamięci, myślenia - wykorzystanie zasad i elementów ćwiczeń Bilateralnej Integracji podczas terapii SI”, wrzesień 2020 Warszawa
 • Autyzm w Domu i w Szkole, luty 2020 Poznań